30/11/2015 18:48:00 Thích Viên ThànhĐã đọc: 1956          https://tamhoc.org/dulieu/giaophap/nghevathuchanh/TuyduyenvaBayduchanhcuanguoitu_files/like.htmlCỡ chữ:  Tùy duyên là gặp duyên gì theo duyên ấy, nếu gặp thuận duyên, biết rằng có nhiều phước báo thì ta vận dụng cơ hội để hoàn thành những hoài bão và kế hoạch đã định, tiếp tục gieo tạo duyên lành, bènRead More →

  12/05/2016 18:14:00 Jetsun Milarepa – Translated by: Jim Scott – Chuyển Ngữ: Nguyễn Văn TiếnĐã đọc: 1008          https://tamhoc.org/dulieu/giaophap/nghevathuchanh/Tamdieuchungtacanghinho_files/like.htmlCỡ chữ:  Vào lúc nầy đây, bạn yêu đời vì bạn còn sức khỏe, Tâm trí bạn tinh tường, chân tay bạn linh động, cơ thể bạn điều hòa. Nhưng bạn ơi, khi đến giờRead More →

  01/10/2015 19:49:00 Thích Viên ThànhĐã đọc: 2102          https://tamhoc.org/dulieu/giaophap/nghevathuchanh/Phansunguoitu_files/like.htmlCỡ chữ:  Đức Phật đã dạy: “khi chưa chứng A La Hán thì chưa thể tin vào tâm ta được” vì tâm ta là “tâm viên, ý mã” thay đổi, sinh diệt không ngừng, cho nên Tổ Đạt Ma muốn độ cho nhị Tổ HuệRead More →

  04/01/2016 17:50:00 Thích Đạt Ma Phổ GiácĐã đọc: 1381          https://tamhoc.org/dulieu/giaophap/nghevathuchanh/Nguoituvaconmatthu2_files/like.htmlCỡ chữ:  Trên con đường tu học, nếu ta không can đảm bỏ bớt con mắt thứ hai, mà thậm chí còn thêm nhiều con mắt khác vào, ta không dứt khoát, không can đảm, không chịu buông xả, vậy làm sao taRead More →

  03/12/2019 05:38:00 Tâm Thường Định và Thuỳ Trang lược dịchĐã đọc: 289          https://tamhoc.org/dulieu/giaophap/nghevathuchanh/Chanhniemtotchosuckhoetimmachvavongeo_files/like.htmlCỡ chữ:  Hai nghiên cứu mới đây cho thấy rằng những người thực hành chánh niệm ít có nguy cơ béo phì và mắc bệnh tim mạch.  Trong một đất nước mà dễ dàng để tìm món gà chiên hơnRead More →

  05/11/2015 17:31:00 Minh MẫnĐã đọc: 923          https://tamhoc.org/dulieu/giaophap/nghevathuchanh/Bennguongcuaphaphanh_files/like.htmlCỡ chữ:  Bước khó đầu tiên cho mọi hành giả chọn con đường tâm linh là bước vào ngưỡng cửa pháp hành; thường thì dễ bị đánh bạt ra như một thiên thể bị bầu khí quyển đánh trượt khỏi. Không thành công trong suốt thờiRead More →

  06/06/2016 18:03:00 Translated by Nyanaponika Thera & Bhikkhu Bodhi – Chuyển Ngữ: Nguyễn Văn TiếnĐã đọc: 955          https://tamhoc.org/dulieu/giaophap/nghevathuchanh/Baniemhanhdien-kinhtangchibo_files/like.htmlCỡ chữ:  Ba niềm hãnh diện (mada) được mô tả ở đây chính là sự say đắm, chứ không phải là sự tự phụ. Nầy các Tỳ Kheo, ta đã được nuôi nấng thật làRead More →

  01/12/2015 19:42:00 Chuyển Ngữ: Nguyễn Văn TiếnĐã đọc: 1748          https://tamhoc.org/dulieu/giaophap/nghevathuchanh/Baiphapthoaivehoasen_files/like.htmlCỡ chữ:  Bài pháp thoại về hoa sen nầy, đã được Đức Phật thuyết giảng gần một cái ao, vào lúc ngài đã lớn tuổi. Khi Đức Phật giơ hoa sen vừa mới hái lên – cành hoa còn gốc rễ dính bùnRead More →

  05/02/2020 05:19:00 Thích Trừng SỹĐã đọc: 367          https://tamhoc.org/dulieu/giaophap/nghevathuchanh/15dieuhocphatvachuyenhoa_files/like.htmlCỡ chữ:  Khi chưa học Phật, ta không biết các pháp là vô thường, nhưng khi ta học Phật rồi, ta biết các pháp là vô thường, chuyển biến, duyên sinh, tương tức với nhau, và không có tự tính riêng biệt. 1.    Khi chưaRead More →