Home https://www.facebook.com/ThichNhatTu/posts/566265405118503 Lấy từ facebook Thượng Tọa Thích Nhật Từ DÙNG ĐOẠN NGHIỆP ĐỂ SÁM HỐIĐoạn nghiệp (Upaghatakamma) là loại nghiệp mạnh, có khả năng vô hiệu hóa sự trổ quả của các nghiệp khác, làm cho nghiệp khác mất đi tính hiệu quả.Chướng nghiệp là khái niệm chỉ chungRead More →

Home Nguồn https://phatgiao.org.vn/duc-phat-luon-vun-boi-6-loai-phuc-duc-d35621.html Ai cũng biết Đức Thế Tôn là bậc Phước trí nhị nghiêm, viên mãn phước đức và trí tuệ. Ấy vậy mà suốt cả cuộc đời, Ngài vẫn tiếp tục vun bồi phước đức không khi nào ngừng nghỉ. Từ việc lớn cho đến việc nhỏ, nhỏRead More →

  08/10/2009 03:03:00 Tỳ-kheo Thiện MinhĐã đọc: 12419          https://tamhoc.org/dulieu/giaophap/phuocduc-congduc/BonPhapHanhtaoNiemvui-Hanhphuc_files/like.htmlCỡ chữ:  Xã hội Việt Nam đã có những bước chuyển biến tích cực nhằm phát huy văn hoá, đạo đức của dân tộc và hòa nhập chung vào trào lưu tiến hóa của nhân loại. Hòa chung niềm vui của đất nước đã cóRead More →

  05/07/2012 22:10:00 Quảng TánhĐã đọc: 5350          https://tamhoc.org/dulieu/giaophap/phuocduc-congduc/Congducchepkinh_files/like.htmlCỡ chữ:  Trong các việc làm phước thiện thì biên chép và ấn tống kinh điển luôn được khuyến khích và ca ngợi, vì lợi lạc của nó đối với người làm phước thật nhiệm mầu, không thể nghĩ bàn. Thời xưa, khi các phương tiệnRead More →

  13/04/2013 04:57:00 Theo Hôn Nhân & Pháp LuậtĐã đọc: 4529          https://tamhoc.org/dulieu/giaophap/phuocduc-congduc/Giaithoaivemynhanduocducphatcatung_files/like.htmlCỡ chữ:  Người con gái có vẻ đẹp hoàn mỹ và tấm lòng vị tha này từng được đức Phật Thích Ca Mâu Ni xưng tụng rằng: ‘Visakha chính là người đứng đầu trong những nữ thí chủ bảo hộ cho tăngRead More →

  07/10/2009 23:13:00 Cư sĩ Chính TrựcĐã đọc: 17304          https://tamhoc.org/dulieu/giaophap/phuocduc-congduc/Hanhbothi_files/like.htmlCỡ chữ:  Trong vô lượng pháp môn tu theo đạo Phật, bố thí là hạnh tu chủ yếu mà mười phương chư Phật… Chư vị Bồ Tát dạy chúng ta thực hành, để đem lại ích lợi, đem lại an lạc cho tất cảRead More →

  08/10/2009 02:53:00 Tỳ-kheo Thiện MinhĐã đọc: 11491          https://tamhoc.org/dulieu/giaophap/phuocduc-congduc/Lamphuoc-phaphanhtaoniemvuianlac_files/like.htmlCỡ chữ:  Để được phước, được lòng người khác thì ta phải làm sao? Phải biết làm việc theo điều lành – làm phước – là một trong những pháp hạnh phúc mà đức Phật đã dạy. Một nhóm người gặp nhau trong một dịpRead More →

  02/03/2011 05:51:00 Thích Nữ Chân LiễuĐã đọc: 11441          https://tamhoc.org/dulieu/giaophap/phuocduc-congduc/Muoidieutaoracongducphuocduuc_files/like.htmlCỡ chữ:  1- Tâm cầu đạo, nhiệt thành tinh tấn  2- Biết hổ thẹn, ghê sợ tội lỗi 3- Không độc hiễm, thù oán hại người  4- Không ganh tỵ, đức tánh trong sạch5- Không bỏn sẻn, tâm từ quảng đại  6- Không khinh người, nếp sống đạoRead More →

  18/11/2010 16:02:00 HT. Thích Minh ChâuĐã đọc: 10345          https://tamhoc.org/dulieu/giaophap/phuocduc-congduc/Muoithiennghiepvamuoiacnghiep_files/like.htmlCỡ chữ:  Việc thực hiện con đường đi ra khỏi tham, sân, si, luôn luôn được đức Phật quan tâm và khuyến khích chư đệ tử của mình hành trì để từ đó các pháp an lạc được tăng trưởng và các pháp khổRead More →

  22/12/2015 19:51:00 Đào Văn Bình (California ngày 21/12/2015)Đã đọc: 3818          https://tamhoc.org/dulieu/giaophap/phuocduc-congduc/Phuocbaulagivaodau_files/like.htmlCỡ chữ:  Phước báu hay phước đức là quan niệm đặc thù của Đông Phương. Đối với Tây Phương thì chỉ có gia tài, sự nghiệp, di sản để lại cho con cháu chứ không có chuyện phước báu hay phước đức.Read More →

Phước tuệ song Tu07/10/2009 23:12:00 Cư sĩ Chính TrựcĐã đọc: 7393 Cỡ chữ: Decrease font Enlarge fontTrong đời sống này, chúng ta thường nghe, nói đến chữ “TU”. Chẳng hạn như là:tu bổ tu sửa,tu chính tu chỉnh,tu tỉnh tu thân,tu nhân tích đức,tu tâm dưỡng tánh. Những từ ngữRead More →

  19/09/2010 08:18:00 Hiền Huy Hòa HiệpĐã đọc: 7301          https://tamhoc.org/dulieu/giaophap/phuocduc-congduc/Phuoctutam_files/like.htmlCỡ chữ:  Có bao giờ bạn tự đặt câu hỏi cho chính mình là ” vì sao cuộc đời mình có phước? Còn người kia thì bị nghiệp tới nhiều…? và ngược lại… “.     Lẽ thường rằng khi chúng ta làm việc thiện làRead More →

  16/05/2012 21:30:00 Tỳ khưu Hộ PhápĐã đọc: 5291          https://tamhoc.org/dulieu/giaophap/phuocduc-congduc/Timhieuphuocbothi_files/like.htmlCỡ chữ:  TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ Dhammarakkhita Bhikkhu(Tỳ khưu Hộ Pháp) Namo tassa Bhagavato Arahato SammāsambuddhassaCon đem hết lòng thành kính đảnh lễ Ðức Thế Tôn, Bậc A-ra-hán, Bậc Chánh Ðẳng Giác Ðức Phật dạy: Annado balado hoti,Vatthado hoti vaṇṇado.Yānado sukhado hoti,Dīpado hotiRead More →

  18/05/2015 13:53:00 Thích Đạt Ma Phổ GiácĐã đọc: 3091          https://tamhoc.org/dulieu/giaophap/phuocduc-congduc/Tuhanhcanphuocducdaydu_files/like.htmlCỡ chữ:  Đạo lý nhà Phật giúp ta mở rộng tấm lòng từ bi sáng ngời về hạt giống yêu thương từ việc bố thí, giúp đỡ chúng sinh bình đẳng qua nhiều hình thức. Từ đó, ta thấy việc làm bố thí,Read More →

  10/06/2016 07:05:00 Mai TràĐã đọc: 1712          https://tamhoc.org/dulieu/giaophap/phuocduc-congduc/visaophuclakhonghongduochet_files/like.htmlCỡ chữ:  Trước đây, ở một địa phương nọ, có hai người đàn ông là bạn thân thiết của nhau. Một người ăn chay niệm Phật rất lâu, nhưng lại luôn bị bệnh và nghèo khó. Về sau này, anh ta thốt lên rằng: “Ăn chayRead More →

  05/03/2011 16:17:00 Thích Chân TuệĐã đọc: 14290          https://tamhoc.org/dulieu/giaophap/phuocduc-congduc/Ynghiacuacongducvaphuocduc_files/like.htmlCỡ chữ:  Khi làm các Phật sự, chúng ta thường nghĩ là được nhiều công đức và thường được tán dương đã làm được vô lượng công đức, cho nên cứ tiếp tục làm hằng năm. Chúng ta hãy dành thời gian để tìm hiểuRead More →