Home I. Thông tin từ Vi diệu pháp nhựt dụng 2 đoạn trên được tìm thấy trong Vi diệu pháp nhựt dụng , có nhắc đến qua về làm thế nào để có thể nhiều đời nhiều kiếp sống hạnh phúc với nhau trong luân hồi ( pháp dành choRead More →

Home BĀVARĪ VỊ THẦY BÀ LA MÔN ( tiếp theo) Trong mười sáu đệ tử thân cận của ẩn sĩ Bāvarī, thì người thứ mười lăm là Mogharāja, sau khi nêu ra câu hỏi đến Đức Phật và nhận được những câu trả lời, đã chứng đắc đạo quả A-la-hánRead More →

Home I. 1 câu chuyện về Hatthaka https://www.rongmotamhon.net/xem-sach_nhung-de-tu-tai-gia_gpgscksm_show.html Mọi người thường nhầm tưởng rằng công việc của những Tăng Ni là thực hành và giảng dạy Giáo Pháp, trong khi đó, phần việc của các nam nữ cư sĩ là thực tập năm giới và hỗ trợ, chu cấp nhữngRead More →

Home Mọi người thường nhầm tưởng rằng công việc của những Tăng Ni là thực hành và giảng dạy Giáo Pháp, trong khi đó, phần việc của các nam nữ cư sĩ là thực tập năm giới và hỗ trợ, chu cấp những gì thiết yếu cho hàng Tăng Ni.Read More →

Home Cuộc Đời Ghosaka Có Phước Thoát Chết 7 Lần    1- Trẻ Sơ Sinh Ghosaka Bị Bỏ Trong Đống Rác Ngày Ghosaka sinh ra đời, người kỹ nữ hỏi người tớ gái rằng:  – Này con! Bé trai hay bé gái? Người tớ gái thưa rằng:  – Thưa Bà,Read More →

Home [Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV Phẩm Bà La Môn: Tích Trưởng Lão Angulimāla “Pubbenivāsaṃ yo vedīSaggāpāyañ ca passatiAtho jātikkhayaṃ pattoAbhiññā vosito muniSabbavositavosānaṃTam ahaṃ brūmi Brāhmaṇaṃ”. “Ai biết được đời trướcThấy thiên giới đạo xứĐạt được sanh đoạn diệtThắng trí tự viên thànhBậc Mâu Ni Đại SĩViên mãnRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV Phẩm Bà La Môn: Tích Vị Bà La Môn Nhiều Đức Tin   “Chinda sotaṃ parakkammaKāme panuda brāhmaṇaSaṅkhārānaṃ khayaṃÑatvā akataññūsi brāhmaṇa”. “Hỡi nầy Bà la mônHãy tinh tấn đoạn lòngTừ bỏ các dục lạcBiết được hành đoạn diệtNgươi là bậc vô vi”.Read More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV   Phẩm Tỳ Khưu: Tích Trưởng Lão Naṇgalakūṭa 379. “Attanā codayattānaṃ, Paṭimaṃsetha attanā,So attagutto satimā,Sukhaṃ bhikkhu vihāhisi”.380. “Attā hi attano nātho,(ko hi nātho paro siyā),Attā hi attano gati;Tasmā saṃyamamattānaṃ,Assaṃ bhadraṃva vāṇijo”. “Tự mình chỉ trích mình, Tự mình dò xét mình,Tỷ kheo tựRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV    Phẩm Ái Dục: Tích Công Tử Uggasena Muñca pure muñca pacchato,Majjhe muñca bhavassa pāragu;Sabbattha vimuttamānaso.Na puna jātijaraṃ upehisi”. “Bỏ quá, hiện, vị laiĐến bờ kia cuộc đờiÝ giải thoát tất cảChớ vướng lại sanh già”. Pháp Cú nầy được Đức ĐạoRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV   Phẩm Tạp Lục: Tích Nàng Cūḷasubhaddā   “Dūre santo pakāsenti.Himavanto va pabbato;Asantettha na dissanti,Rattiṃ khittā yathā sarā”. “Người lành đầu ở xaSáng tỏ như núi tuyết,Người ác dầu ở gầnNhư tên bắn đêm đen”. Pháp Cú nầy được Đức Thế TônRead More →

Home   Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV   Phẩm Tạp Lục: Tích Con Trai Ông Dāruskaṭika   296. “Suppabuddhaṃ pabujjhanti Sadā GotamasāvakāYesaṃ divā ca ratto caNiccaṃ budhagatāsati”.297. “Suppabuddhaṃ pabujjhantiSadā GotamasāvakāYesaṃ divā ca ratto caNiccaṃ dhammagatāsati”. “Đệ tử Gotama, Luôn luôn tự tỉnh giácVô luận ngày hay đêm,Thường tưởngRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV   Phẩm Chánh Đạo: Tích Đại Phú Thương   “Idha vassaṃ vasissāmiIdha hemantagimhisuIti bālo visintetiAntarāyaṃ na bujjhati”. “Mùa mưa ta ở đâyĐông, Hạ cũng ở đâyNgười ngu tâm tưởng vậyKhông tự giác hiểm nguy”. Pháp Cú nầy, Đức Bổn Sư đã thuyếtRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển III    Phẩm Cấu Uế: Tích Trưởng Giả Meṇḍaka   “Sudassaṃ vijjaṃ aññesaṃAttano pana duddasaṃParesaṃ hi so vajjāniOpuṇāti yathā bhusaṃAttano pana chādetiKalim’va kitavā saṭho”. “Thấy lỗi người thì dễ,Thấy lỗi mình mới khó,Lỗi người ta phanh tìm,Như tìm trấu trong gạo.Còn lỗi mìnhRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển III    Phẩm Cấu Uế: Tích Con Trai Ông Hàng Bò   235. “Paṇḍupalāsova dānisi, Yamapurisāpi ca te upaṭṭhitā.Uyyogamukhe ca tiṭṭhasi,Pātheyyampi ca te na vijjati”.236. “So karohi dīpamattano,Khippaṃ vāyama paṇḍito bhava;Niddhantamalo anaṅgaṇo,Dibbaṃ ariyabhūmiṃ upehisi” “Ngươi nay giống lá héo, Diêm sứ đang chờRead More →

Home   Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển III Phẩm Phẫn Nộ: Tích Tỳ Nữ Puṇṇa   “Sadā jāgaramānānaṃ,Ahorattānusikkhinaṃ;Nibbānaṃ adhimuttānaṃ,Atthaṃ gacchanti āsavā”. “Những người thường giác tỉnh,Ngày đêm siêng tu học,Chuyên tâm hướng Niết bàn,Mọi lậu hoặc được tiêu”. Kệ ngôn nầy được Đức Thế Tôn thuyết ra khi NgàiRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển III   Phẩm Phẫn Nộ: Tích Thích Nữ Rohinī   “Kodhaṃ jahe vippajaheyyaMānaṃ, saṃyojanaṃSabbamatikkameyya;Taṃ nāmarūpasmimasajjamānaṃ,Akiñcanaṃ nānupatanti dukkhā”. “Bỏ phẫn nộ, ly mạn,Vượt qua mọi kiết sử,Không chấp trước danh sắc.Khổ không theo vô sản”. Pháp Cú nầy, Đức Bổn Sư thuyết ra khiRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển III    Phẩm Hỷ Ái: Tích Nandiya Về Trời   219. “Cirappavāsiṃ purisaṃ, Dūrato sotthimāgataṃ; Ñātimittā suhajjā ca,Abhinandanti āgataṃ”. 220. “Tatheva katapuññampi,Asmā lokā paraṃ gataṃ;Puññāni paṭigaṇhanti,Piyaṃ ñātīva āgataṃ”. “Khách lâu ngày ly hương, An toàn từ xa về,Bà con cùng thân hữu,Hân hoanRead More →