Home Trích từ Chương 26 Đại Phật Sử Vị thiện nam Bà la môn Pañcagga Sau khi trải qua mùa an cư thứ tám và giải thoát cho những chúng sanh xứng đáng được giải thoát, bằng sự thuyết giảng bài kinh Bodhi Raja Kumār Sutta và những bài kinhRead More →

Home Trích trong chương 35 Đại Phật Sử Câu chuyện về Bà-la-môn Pokkharasāti (Để biết đầy đủ chuyện về vị Bà-la-môn Pokkharasāti, độc giả nên tham khảo phẩm Sīlakkhandha của Trường bộ kinh – Dīgha Nikāya. Ở đây câu chuyện được kể lại một cách tóm gọn.) Một dịp nọ,Read More →

Home Trích trong Đại Phật Sử chương 35 Cūlasubhaddā và cha chồng Ugga Câu chuyện về Cūlasubhaddā Trong khi Đức Phật đang ngụ tại Jetavana trong kinh thành xinh đẹp Sāvatthi. Ngài thuyết thời pháp bắt đầu bằng “Dūresanto pakāsenti” liên quan đến người con gái Cūlasubhaddā của trưởng giảRead More →

Home Trích trong Đại Phật Sử chương 34 Sau  khi  đi  đến  thành  phố  Āḷavī  và  những  nơi  khác  phân  phát nước mát bất tử đến nhân loại và chư thiên như đã được trình bày, Đức Phật trải qua mùa an cư thứ mười chín cũng tại tịnh xáRead More →

Home Trích trong Đại Phật Sử chương 35 Câu chuyện về hai người bạn Garahadinna và Sirigutta Tại Sāvatthi, có hai người bạn là gia chủ Sirigutta và Garahadinna. Sirigutta là đệ tử của Đức Phật, trong khi đó Garahadinna là tín đồ của các ngoại đạo sư. Các ngoạiRead More →

Home Trích trong chương 28 – Đại Phật Sử CHA MẸ BÀ-LA-MÔN CỦA ĐỨC PHẬT TRONG KIẾP QUÁ KHỨ Câu chuyện về vợ chồng Bà-la-môn xứ Sāketa Vào một thuở nọ, sau khi trải qua mùa mưa tại Sāvatthi, Đức Phật lên đường du hành. Khi xét đến những cơRead More →

Home Trích trong Đại Phật Sử ( chương 20 khi Đức Phật vừa thọ nhận tịnh xá Jetavana từ ông Tu Đạt và thái tủ Kỳ Đà ( Jeta) Công chúa Sumana Vua Pasenadi Kosala có một cô con gái tên là Sumana, vào thời của Đức Phật Vipassī, nàngRead More →

Home I. Thông tin từ Đại Phật Sử tập 6 B KŒL¢, The Female Disciple of Kararaghara(a) Her Past AspirationThe future KÈlÊ was reborn into the family of a Rich Man in the city of HaÑsÈvathÊ,during the time of Buddha Padumuttara. While listening to a sermon by the Buddha, shesawRead More →

Home I. Thông tin từ cuốn Đại Phật Sử 6B ENG 6.  SURAMBA®®HA The Householder His Past Aspiration The  future  S|rambaÔÔha  the  householder  was  born  into  a  worthy  family  in  the  city  of HaÑsǎvatī, during the time of Buddha Padumuttara. While listening to a sermon by the Buddha, he sawRead More →

Home I. Thông tin từ Vi diệu pháp nhựt dụng 2 đoạn trên được tìm thấy trong Vi diệu pháp nhựt dụng , có nhắc đến qua về làm thế nào để có thể nhiều đời nhiều kiếp sống hạnh phúc với nhau trong luân hồi ( pháp dành choRead More →

Home BĀVARĪ VỊ THẦY BÀ LA MÔN ( tiếp theo) Trong mười sáu đệ tử thân cận của ẩn sĩ Bāvarī, thì người thứ mười lăm là Mogharāja, sau khi nêu ra câu hỏi đến Đức Phật và nhận được những câu trả lời, đã chứng đắc đạo quả A-la-hánRead More →

Home Đây là vị nam cư sĩ được Phật khen ngợi trong kinh tăng chi chương 1 pháp :4. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ … nhiếp phục một hội chúng nhờ Bốn nhiếp pháp, tối thắng là Hatthaka Alavaka.   I. 1 câu chuyện về Hatthaka https://www.rongmotamhon.net/xem-sach_nhung-de-tu-tai-gia_gpgscksm_show.htmlRead More →

Home Mọi người thường nhầm tưởng rằng công việc của những Tăng Ni là thực hành và giảng dạy Giáo Pháp, trong khi đó, phần việc của các nam nữ cư sĩ là thực tập năm giới và hỗ trợ, chu cấp những gì thiết yếu cho hàng Tăng Ni.Read More →

Home Cuộc Đời Ghosaka Có Phước Thoát Chết 7 Lần    1- Trẻ Sơ Sinh Ghosaka Bị Bỏ Trong Đống Rác Ngày Ghosaka sinh ra đời, người kỹ nữ hỏi người tớ gái rằng:  – Này con! Bé trai hay bé gái? Người tớ gái thưa rằng:  – Thưa Bà,Read More →

Home [Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV Phẩm Bà La Môn: Tích Trưởng Lão Angulimāla “Pubbenivāsaṃ yo vedī Saggāpāyañ ca passati Atho jātikkhayaṃ patto Abhiññā vosito muni Sabbavositavosānaṃ Tam ahaṃ brūmi Brāhmaṇaṃ”. “Ai biết được đời trước Thấy thiên giới đạo xứ Đạt được sanh đoạn diệt Thắng tríRead More →