Home I. Thông tin từ Vi diệu pháp nhựt dụng 2 đoạn trên được tìm thấy trong Vi diệu pháp nhựt dụng , có nhắc đến qua về làm thế nào để có thể nhiều đời nhiều kiếp sống hạnh phúc với nhau trong luân hồi ( pháp dành choRead More →

Home Đây là vị nam cư sĩ được Phật khen ngợi trong kinh tăng chi chương 1 pháp :4. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ … nhiếp phục một hội chúng nhờ Bốn nhiếp pháp, tối thắng là Hatthaka Alavaka.   I. 1 câu chuyện về Hatthaka https://www.rongmotamhon.net/xem-sach_nhung-de-tu-tai-gia_gpgscksm_show.htmlRead More →

Home Mọi người thường nhầm tưởng rằng công việc của những Tăng Ni là thực hành và giảng dạy Giáo Pháp, trong khi đó, phần việc của các nam nữ cư sĩ là thực tập năm giới và hỗ trợ, chu cấp những gì thiết yếu cho hàng Tăng Ni.Read More →

Home Cuộc Đời Ghosaka Có Phước Thoát Chết 7 Lần    1- Trẻ Sơ Sinh Ghosaka Bị Bỏ Trong Đống Rác Ngày Ghosaka sinh ra đời, người kỹ nữ hỏi người tớ gái rằng:  – Này con! Bé trai hay bé gái? Người tớ gái thưa rằng:  – Thưa Bà,Read More →

Home [Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV Phẩm Bà La Môn: Tích Trưởng Lão Angulimāla “Pubbenivāsaṃ yo vedī Saggāpāyañ ca passati Atho jātikkhayaṃ patto Abhiññā vosito muni Sabbavositavosānaṃ Tam ahaṃ brūmi Brāhmaṇaṃ”. “Ai biết được đời trước Thấy thiên giới đạo xứ Đạt được sanh đoạn diệt Thắng tríRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV Phẩm Bà La Môn: Tích Vị Bà La Môn Nhiều Đức Tin “Chinda sotaṃ parakkamma Kāme panuda brāhmaṇa Saṅkhārānaṃ khayaṃ Ñatvā akataññūsi brāhmaṇa”. “Hỡi nầy Bà la môn Hãy tinh tấn đoạn lòng Từ bỏ các dục lạc Biết được hành đoạnRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển III  Phẩm Cấu Uế: Tích Trưởng Giả Meṇḍaka “Sudassaṃ vijjaṃ aññesaṃ Attano pana duddasaṃ Paresaṃ hi so vajjāni Opuṇāti yathā bhusaṃ Attano pana chādeti Kalim’va kitavā saṭho”. “Thấy lỗi người thì dễ, Thấy lỗi mình mới khó, Lỗi người ta phanh tìm, NhưRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển III  Phẩm Hỷ Ái: Tích Nandiya Về Trời 219. “Cirappavāsiṃ purisaṃ, Dūrato sotthimāgataṃ; Ñātimittā suhajjā ca, Abhinandanti āgataṃ”. 220. “Tatheva katapuññampi, Asmā lokā paraṃ gataṃ; Puññāni paṭigaṇhanti, Piyaṃ ñātīva āgataṃ”. “Khách lâu ngày ly hương, An toàn từ xa về, Bà con cùngRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển III  Phẩm Hỷ Ái: Tích Công Tử Anittāgandha “Kāmato jāyatī soko, Kāmato jāyatī bhayaṃ; Kāmato vippamuttassa, Natthi soko kuto bhayaṃ”. “Dục ái sinh sầu ưu, Dục ái sinh sợ hãi, Ai thoát khỏi dục ái, Không sầu, đâu sợ hãi?”. Pháp cú nầy,Read More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển III  Phẩm Thế Gian: Tích Công Tử Kāla “Pathabyā ekarajjena,Saggassa gamanena vā;Sabbalokādhipaccena,Sotāpattiphalaṃ varaṃ”. “Hơn thống lãnh cõi đất,Hơn được sanh cõi trời,Hơn chủ trì vũ trụ,Quả Dự Lưu tối thắng”. Kệ ngôn Pháp Cú nầy được Đức Bổn Sư thuyết lên, khi NgàiRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển II  Phẩm Ngu Nhơn: Tích Ông Thiện Giác Cùi “Caranti bālā dummedhā,Amitten’eva attanā;Karontā pāpakaṃ kammaṃ,Yaṃ hoti kaṭukapphalaṃ”. “Kẻ vô trí, kẻ ngu,Với kẻ nghịch cùng đi,Là ác nghiệp đã tạo,Để chịu quả đắng cay”. Kệ Pháp Cú nầy, Đức Bổn Sư đã thuyếtRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển II Phẩm Ngu Nhơn: Tích Người Hàng Hoa Hảo Ý “Tañca kammaṃ kataṃ sādhu,Yaṃ katvā nānutappati;Yassa patīto sumano,Vipākaṃ paṭisevatīti”. “Nghiệp nào là nghiệp lành,Làm xong chẳng hối quá,Tâm thỏa thích hân hoan,Thọ hưởng ngay thiện quả”. Kệ Pháp Cú nầy,Đức Bổn Sư đãRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển II Phẩm Ác: Tích Thợ Săn Kê Hữu “Pāṇimhi ce vaṇo nāssa,Hareyya pāṇinā visaṃ;Nābbaṇaṃ visamanveti,Natthi pāpaṃ akubbato”. “Bàn tay không thương tích,Có thể cầm thuốc độc,Không thương tích, tránh độc,Không làm, không có ác”. Kệ Pháp Cú nầy, Đức Bốn Sư đã thuyếtRead More →

Home Tích Thiện Nam Sùng Đạo Dhammika “Idha modati pecca modati,Katapuñño ubhayattha modati;So modati so pamodati, disvāKammavisuddhimattano”. “Sống vui thác cũng vui,Người thiện hai đời vui,Đã vui càng hoan hỷ,Thấy nghiệp mình sạch rồi”. Kệ Pháp Cú (16), Đức Phật thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana (Kỳ Viên), đềRead More →

Home Tích Cậu Kim Hoàn KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 02) “Manopubbaṅgamādhammā,Manoseṭṭhā manomayā;Manasā ce pasannena,Bhāsati vākaroti vā;Tato naṃ sukkhamanveti,Chāyāva anupāyīnīti”. “Tâm đi trước các pháp,Tâm chủ, duy tâm tác.Nếu bằng tâm trong sạch,Nói năng hoặc hành vi.Phúc lạc sẽ theo người,Như bóng theo hình thật”. Kệ Pháp Cú thứ nhìRead More →

Đoạn content từ Phatgiao.org.vn https://phatgiao.org.vn/dong-song-tam-thuc-duy-ma-cat-i-d49486.html Tham khảo thêm https://thuvienhoasen.org/a22645/huyen-thoai-duy-ma-cat Xuất hiện trong kinh điển Đại Thừa … chưa thấy trong kinh điển Nikaya . Khả năng cao là nhân vật phương tiện Chương I Sự kiện xảy ra tại rừng Am-la-vệ (sa. āmrapālīvana), nơi Phật Thích-ca Mâu-ni thuyết pháp cho Pháp hội vớiRead More →

Home Copy từ https://theravada.vn/ ASIBANDHAKAPUTTASUTTA – KINH NGHIỆP QUẢ Một thời Đức Thế Tôn trú ở Nālandā, tại rừng Pāvārikaṁba. Lúc ấy, thôn trưởng Asibandhakaputta đến gặp Đức Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi tìm nơi hợp lẽ kế bên để ngồi rồi thôn trưởngRead More →

Home I. 1 đoạn câu chuyện liên qua Copy từ https://theravada.vn/ …     Cúng dường Vật Thực Đầu Tiên Lên Đức-Phật Sau khi Đức-Phật Gotama an hưởng pháp vị an-lạc giải thoát Niết-bàn suốt 7 tuần lễ gồm có 49 ngày đêm xong, Đức-Thế-Tôn ngự đến ngồi dưới mộtRead More →

Home Bữa thọ thực cuối cùng của Đức Phật trước khi Ngài nhập Niết Bàn là món gì? Bất cứ ai quan tâm đến lịch sử Đức Phật đều muốn biết về bữa ăn cuối cùng của Ngài do ông Thuần Đà (Cunda) cúng dường, trong đó có món ăn sūkara-maddava như là nguyên nhân dẫn đến quyết định về sự NhậpRead More →

Home I. Giới thiệu chung Jeta ( Kỳ Đà) là thái tử con vua Pasenadi ( Ba Tư Nặc) . Ông được biết đến tích quan trọng là bán mảnh đất xây dựng Kỳ Viên tịnh xá cho trưởng giả Cấp Cô Độc.  Điều quan trọng là quan hệ củaRead More →

Home I.Giới thiệu chung Vua Pasenadi (Ba-tư-nặc) cai trị nước Kosala (Kiều-tát-la) rộng lớn, kinh đô là Savatthi (Xá-vệ), thuộc Ấn Độ xưa. Vua có người em gái là Videhi (Vi-đề-hi), vợ của vua Bimbisara (Tần-bà-sa-la) nước Magadha (Ma-kiệt-đà), và người cháu là Ajatasattu (A-xà-thế). Vua có người vợ chánhRead More →

Home I. Giới thiệu chung Cấp Cô Độc (tiếng Phạn: Anathapindika) là một đệ tử tại gia của Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni. Kinh Phật chép rằng ông là một trưởng lão giàu có, người nước Kosala phía đông bắc Ấn Độ cổ xưa. Tên của ông là Tu-đạt-đa, do ông thường xuyên cung cấp thứcRead More →