Home 113. CHUYỆN CON CHÓ RỪNG (Tiền thân Sigàla) Ngươi tin chó rừng say…, Câu chuyện này,khi ở tại Trúc Lâm, bậc Ðạo sư đã kể về Ðề-bà đạt đa. Lúc bấy giờ, các Tỷ-kheo ngồi họp tại Chánh pháp đường bàn đến những việc làm tổn đức của Ðề-bà-đạt-đa.Read More →

Home 87. CHUYỆN ÐIỀM LÀNH DỮ (Tiền thân Mangala) Ai thoát điềm lành dữ…, Câu chuyện này khi ở Trúc Lâm, bậc Ðạo Sư đã kể về một vị Bà-la-môn giỏi đoán tướng các loại vải. Truyền thuyết nói rằng, ở Vương Xá, một vị Bà-la-môn hết sức mê tín,Read More →

Home 73.CHUYỆN ÐÚNG VẬY CHĂNG? (Tiền thân Saccankira) Như vậy, họ nói thật… Câu chuyện này, khi ở tại Trúc Lâm, bậc Ðạo Sư kể về âm mưu sát hại. Khi ấy, chúng Tỷ-kheo đang ngồi trong Pháp đường nói về sự độc ác của Ðề-bà-đạt-đa: – Này các HiềnRead More →

Home 72. CHUYỆN TƯỢNG VƯƠNG ÐỨC HẠNH (Tiền thân Sìlavanàga) Con người không biết ơn…, Câu chuyện này, khi ở tại Trúc Lâm, bậc Ðạo Sư đã kể về Ðề-bà-đạt-đa. Các Tỷ-kheo, ngồi tại Pháp đường, và nói chuyện: – Thưa các Hiền giả, Ðề-bà-đạt-đa vô ơn, không biết nhữngRead More →

Home 57. CHUYỆN KHỈ CHÚA (Tiền thân Vànarinda) Ai đủ bốn pháp này…, Câu chuyện này, khi ở tại Trúc Lâm, bậc Ðạo Sư đã kể về âm mưu của Ðề-bà-đạt-đa muốn ám hại Ngài. Lúc bây giờ, khi nghe Ðề-bà-đạt-đa âm mưu ám hại, bậc Ðạo Sư liền nóiRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV Phẩm Bà La Môn: Tích Trưởng Lão Ni Dhammadinnā “Yassa pure ca pacchā caMajjhe ca natthi kiñcanaṃAkiñcanaṃ anādānaṃTamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ”. “Ai quá hiện vị laiKhông một sở hữu gìKhông sỡ hữu không nắmTa gọi Bà-la-môn”. Đức Thế Tôn trú tại Veḷuvana, đềRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV Phẩm Bà La Môn: Tích Chuyện Vị Tỳ Khưu Khiêu Vũ (Thứ Hai)   “Hitvā ratiṃ ca aratiṃCa sītibhūtaṃ nirūpadhiṃSabbalokābhibhuṃ viraṃTamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ”. “Bỏ điều ưa điều ghétMát lạnh diệt sanh yBậc anh hùng chiến thắngNhiếp nhục mọi thế giớiTa gọi Bà-la-môn”.Read More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV   Phẩm Bà La Môn: Tích Chuyện Vị Tỳ Khưu Khiêu Vũ (Thứ Nhất) “Hitvā mānusakaṃ yogaṃDibbaṃ yogaṃ upaccagāSabbayogavisaṃyuttaṃTamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ”. “Bỏ trói buộc loài ngườiVượt trói buộc cõi trời.Giải thoát mọi buộc ràngTa gọi Bà-la-môn”. Đức Thế Tôn trú tại Veḷuvana,Read More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV  Phẩm Bà La Môn: Tích Trưởng Lão Jotika “Yodha taṇhaṃ pahatvānaAnāgaro paribbajeTaṇhābhavaparikkhīṇaṃTamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ”. Ai ở đời đoạn áiBỏ nhà sống xuất giaÁi hữu được đoạn tậnTa gọi Bà-la-môn”. Kệ Ngôn nầy được Đức Thế Tôn thuyết ra khi Ngài ngự tạiRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV Phẩm Bà La Môn: Tích Trưởng Lão Piliṇḍavaccha “Akakkasaṃ viññāpaniṃGiraṃ saccam udīrayeYāya nābhisaje kañciTamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ”. “Nói lên lời ôn hòaLợi ích và chân thậtKhông mất lòng một aiTa gọi Bà-la-môn”. Kệ ngôn nầy được Đức Thế Tôn ngự tại Veḷuvana, đềRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV   Phẩm Bà La Môn: Tích Trưởng Lão Sāriputta “Akkodhanaṃ vatavantaṃ,Sīlavantaṃ anussutaṃ,Dantaṃ antimasārīraṃ,Tam ahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ”. “Không hận, hết bổn phận,Trì giới không tham ái,Nhiếp phục thân cuối cùng,Ta gọi Bà la môn”.(HT Thích Minh Châu) Kệ ngôn nầy được Đức ĐạoRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV    Phẩm Bà La Môn: Tích Ngài Uggasena “Sabbasaṃyojanaṃ chetvā,Yo ve na paritassati,Saṅgātigaṃ visaṃyuttaṃ,Tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ” “Đoạn kết các kiết sử,Không còn gì lo sợ,Không đắm trước buộc ràng,Ta gọi Bà-la-môn”. Đức Thế Tôn khi ngự tại Veḷuvana. Ngài đề cập đếnRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV   Phẩm Tỳ Khưu: Tích Hai Vị Tỳ Khưu Nghịch Gặp Nhau  365. “Salābhaṃ nātimaññeyya, Nāññesaṃ pihayaṃ care;Aññesaṃ pihayaṃ bhikkhu,Samādhiṃ nādhigacchati”.366. “Applābhopi ce bhikkhu,Salābhaṃ nātimaññati;Taṃ ve devā pasaṃsanti,Suddhājīviṃ atanditaṃ. “Không khinh điều mình được, Không ganh người khác được,Tỷ kheo ganh tỵRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV    Phẩm Ái Dục: Tích Công Tử Uggasena Muñca pure muñca pacchato,Majjhe muñca bhavassa pāragu;Sabbattha vimuttamānaso.Na puna jātijaraṃ upehisi”. “Bỏ quá, hiện, vị laiĐến bờ kia cuộc đờiÝ giải thoát tất cảChớ vướng lại sanh già”. Pháp Cú nầy được Đức ĐạoRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV    Phẩm Ái Dục: Tích Hoàng Hậu Khemā “Ye rāgarattānupatanti sotaṃSayaṃ kataṃ makkaṭako’va jālaṃEtaṃ pi chetvāna vajanti dhīrāAnapakkhino sabbadukkhaṃ pahāya”. “Người đắm say ái dụcTự lao mình xuống dòngNhư nhện sa lưới dệtNgười trí cắt đứt nó”. Pháp Cú nầy được ĐứcRead More →

Home   Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV Phẩm Ái Dục: Tích Chuyện Vị Tỳ Khưu Hoàn Tục “Yonibbanatho vanādhimuttoVanamutto vanam eva dhāvatiTaṃ puggalaṃ etha passathaMutto bandhanam eva dhāvati”. “Người lìa dục xuất giaSống khổ hạnh rừng núiThoát rừng chạy theo rừngNên xem người như vậyĐược thoát khỏi buộcRead More →

Home   Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV   Phẩm Tạp Lục: Tích Con Trai Ông Dāruskaṭika   296. “Suppabuddhaṃ pabujjhanti Sadā GotamasāvakāYesaṃ divā ca ratto caNiccaṃ budhagatāsati”.297. “Suppabuddhaṃ pabujjhantiSadā GotamasāvakāYesaṃ divā ca ratto caNiccaṃ dhammagatāsati”. “Đệ tử Gotama, Luôn luôn tự tỉnh giácVô luận ngày hay đêm,Thường tưởngRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển III    Phẩm Phẫn Nộ: Tích Nhóm Tỳ Khưu Lục Sư   231. “Kāyappakopaṃ rakkheyya, Kāyena saṃvuto siyā;Kāyaduccaritaṃ hitvā,Kāyena sucaritaṃ care”.232. Vacipakopaṃ rakkheyya,Vācāya saṃvuto siyā,Vacīduccaritaṃ hitvā,Vācāya sucaritaṃ care. “Giữ thân đừng phẫn nộ, Phòng thân khéo bảo vệ,Từ bỏ thân làm ác,Với thânRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển III  Phẩm Phẫn Nộ: Tích Tín Nữ Uttarā “Akkodhena jine kodhaṃ Asādhuṃ sādhunā jine Jine kadariyaṃ dānena Saccena alikavādinaṃ”. “Từ bi thắng sân hận. Hiền thiện thắng hung tàn. Bố thí thắng xan tham. Chân thật thắng hư ngụy”. Pháp Cú nầy, ĐứcRead More →

Home I. Giới thiệu chung Là 1 vị hoàng tử con vua  Bimbisàra (Bình-sa) và mẹ là Abhayamātā. II. Trưởng lão tăng kệ – Tiểu bộ kinh Nikaya (XXVI) Abhaya (Thera. 5) Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh là con vua Bimbisàra (Bình-sa). Giáo chủ Nàtaputta dạy ngàiRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển II Phẩm Ngu Nhơn: Tích Ngạ Quỷ Đập Đầu “Yāvadeva anatthāyaÑattaṁ bālassa jāyatiHanti bālassa sukkaṃsaṃMuddhamasa vipātayanti”. “Trí danh và tai hạiĐồng đến với kẻ dạiPhá thiện pháp để dành,Đập đầu y tan hoại”. Pháp cú này, Đức Bổn Sư đã thuyết ra khiRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển III Phẩm Tự Ngã: Tích Cố Ý Chia Rẽ Tăng Sukarāni asādhūni,Attano ahitāni ca;Yaṃ ve hitañca sādhuñca,Taṃ ve paramadukkaraṃ”. “Dễ làm các điều ác,Dễ làm tự hại mình,Còn việc lành, việc tốt,Thật tối thượng khó làm”. Kệ Pháp Cú này được Đức BổnRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển I Phẩm Hoa: Tích Bá Hộ Khan Nang “Yathā pi bhamaro pupphaṃ,Vaṇṇagandhaṃ aheṭhayaṃ;Paleti rasam’ādāya,Evaṃ gāme munī care”. “Ví như ong lấy mật,Không hại sắc hương hoa.Vị Sa môn hành khất,Vào làng lại trở ra”. Kệ Pháp Cú nầy, Đức Bổn Sư thuyết raRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển II Phẩm Ngu Nhơn: Tích Nữ Thánh Uppalavaṇṇā “Madhu’vā maññatī bālo,Yāva pāpaṃ na paccati;Yadā ca paccatī pāpaṃ,Attha dukkhaṃ nigacchatīti”. “Người ngu tưởng mật ngọt,Khi ác quả chưa muồi,Đến chừng quả thuần thục,Phải chịu khổ không thôi”. Kệ Pháp Cú nầy, Đức Bổn SưRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển I Phẩm Hoa: Tích Đại Đức Mahākassapa Được Vua Trời Để Bát “Appamatto ayaṃ gandho,Yā’yaṃ tagaracandanī;Yo ca sīlavataṃ gandho,Vāti devesu uttamo”. “Đa già la, Chiên đàn,Hương nầy ít giá trị,Hương Giới đức lan tràn,Thấu rõ trời vô tỷ”. Kệ Pháp Cú nầy, ĐứcRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển I Phẩm Hoa: Tích Đại Đức Cồ Điệt Viên Tịch “Tesaṃ sampannasīlānaṃ,Appamādavihārinaṃ;Sammadaññā vimuttānaṃ,Māro maggaṃ na vindati”. “Những người đủ Giới đức,Vững tâm không phóng dật,Chánh trí thoát lao lung,Ma chẳng thấy hành tung”. Kệ Pháp Cú nầy, Đức Bổn Sư đã thuyết raRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển II  Phẩm Ngu Nhơn: Tích Jambūkājīvaka “Māse māse kusaggena,Bālo bhuñjeyya bhojanaṃ;Na so saṅkhātadhammānaṃ,Kalaṃ agghati soḷasiṃ”. “Tháng tháng chi dùng cơm,Vít bằng đầu cỏ thơm,Người ngu không bì kịpMột phần mười sáu pháp,Người chứng đắc lý chơn”. Kệ Pháp Cú nầy, Đức Bổn SưRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển II  Phẩm Ngu Nhơn: Tích Ông Thiện Giác Cùi “Caranti bālā dummedhā,Amitten’eva attanā;Karontā pāpakaṃ kammaṃ,Yaṃ hoti kaṭukapphalaṃ”. “Kẻ vô trí, kẻ ngu,Với kẻ nghịch cùng đi,Là ác nghiệp đã tạo,Để chịu quả đắng cay”. Kệ Pháp Cú nầy, Đức Bổn Sư đã thuyếtRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển II Phẩm Ngu Nhơn: Tích Người Hàng Hoa Hảo Ý “Tañca kammaṃ kataṃ sādhu,Yaṃ katvā nānutappati;Yassa patīto sumano,Vipākaṃ paṭisevatīti”. “Nghiệp nào là nghiệp lành,Làm xong chẳng hối quá,Tâm thỏa thích hân hoan,Thọ hưởng ngay thiện quả”. Kệ Pháp Cú nầy,Đức Bổn Sư đãRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển II Phẩm Ác: Tích Thợ Săn Kê Hữu “Pāṇimhi ce vaṇo nāssa,Hareyya pāṇinā visaṃ;Nābbaṇaṃ visamanveti,Natthi pāpaṃ akubbato”. “Bàn tay không thương tích,Có thể cầm thuốc độc,Không thương tích, tránh độc,Không làm, không có ác”. Kệ Pháp Cú nầy, Đức Bốn Sư đã thuyếtRead More →