Home   Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV Phẩm Ái Dục: Tích Chuyện Vị Tỳ Khưu Hoàn Tục “Yonibbanatho vanādhimuttoVanamutto vanam eva dhāvatiTaṃ puggalaṃ etha passathaMutto bandhanam eva dhāvati”. “Người lìa dục xuất giaSống khổ hạnh rừng núiThoát rừng chạy theo rừngNên xem người như vậyĐược thoát khỏi buộcRead More →

Home  Tháng Năm 17, 2020Dhamma Nanda874 Views  0 CommentsTRANH CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT Nguyên Nhân Đức-Bồ-Tát Đi Xuất Gia Những sự kiện xảy ra theo tuần tự thời gian, khiến Đức-vua Bồ-tát quyết định đi xuất gia. * Lần đầu tiên, vào ngày rằm tháng 6, Đức-vua Bồ- tát Siddhattha ngựRead More →