Home   Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV Phẩm Ái Dục: Tích Chuyện Vị Tỳ Khưu Hoàn Tục “Yonibbanatho vanādhimuttoVanamutto vanam eva dhāvatiTaṃ puggalaṃ etha passathaMutto bandhanam eva dhāvati”. “Người lìa dục xuất giaSống khổ hạnh rừng núiThoát rừng chạy theo rừngNên xem người như vậyĐược thoát khỏi buộcRead More →

Home I. Giới thiệu chung Là 1 vị hoàng tử con vua  Bimbisàra (Bình-sa) và mẹ là Abhayamātā. II. Trưởng lão tăng kệ – Tiểu bộ kinh Nikaya (XXVI) Abhaya (Thera. 5) Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh là con vua Bimbisàra (Bình-sa). Giáo chủ Nàtaputta dạy ngàiRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển II Phẩm Ngu Nhơn: Tích Người Hàng Hoa Hảo Ý “Tañca kammaṃ kataṃ sādhu,Yaṃ katvā nānutappati;Yassa patīto sumano,Vipākaṃ paṭisevatīti”. “Nghiệp nào là nghiệp lành,Làm xong chẳng hối quá,Tâm thỏa thích hân hoan,Thọ hưởng ngay thiện quả”. Kệ Pháp Cú nầy,Đức Bổn Sư đãRead More →

Home  Tháng Năm 18, 2020Dhamma Nanda781 Views  0 CommentsTRANH CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT ĐỨC PHẬT TẾ ĐỘ VUA BIMBISĀRA 1. Sau đó, khi đã ngự tại Uruvelā theo như ý thích, đức Thế Tôn đã ra đi du hành về phía thành Rājagaha cùng với đại chúng tỳ khưu gồm cóRead More →

Home Kiếp Nạn Của Đức Vua Bimbisāra Copy từ https://theravada.vn KIẾP NẠN CỦA ĐỨC VUA BIMBISĀRA Một hôm, Ðức Phật thuyết pháp giữa số đông các hàng Phật tử, chư Tỳ khưu, Tỳ khưu ni, Ðức vua, phú hộ, dân chúng,… có Tỳ khưu Devadatta ngồi trong nhóm chư TỳRead More →