Home  Tháng Năm 18, 2020Dhamma Nanda781 Views  0 CommentsTRANH CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT ĐỨC PHẬT TẾ ĐỘ VUA BIMBISĀRA 1. Sau đó, khi đã ngự tại Uruvelā theo như ý thích, đức Thế Tôn đã ra đi du hành về phía thành Rājagaha cùng với đại chúng tỳ khưu gồm cóRead More →

Home HOÀNG TỬ RĀHULA XUẤT GIA Hoàng tử Rāhula hạ sinh nhằm ngày rằm tháng 6, ngay đêm Ðức Bồ Tát Siddhattha trốn đi xuất gia năm 29 tuổi. Ðức Bồ Tát nghe tin báo hoàng hậu Yasodhara vừa mới hạ sinh Hoàng tử, tình thương con phát sanh, trướcRead More →