21/03/2013 22:43:00 Thích Đạt Ma Phổ GiácĐã đọc: 21623          https://tamhoc.org/dulieu/giaophap/khovothuongvonga/Bietsongtrongvothuong_files/like.htmlCỡ chữ:  Sống chết là lẽ đương nhiên, là sự thường tình của thế gian, điều quan trọng là khi sống, ta làm được việc gì đó thật sự có lợi ích thiết thực cho nhân loại hay không. CHẾT LÀ LẼ ĐƯƠNGRead More →

  07/05/2020 09:44:00 Hoàng Phước Đại – Đồng AnĐã đọc: 223          https://tamhoc.org/dulieu/giaophap/khovothuongvonga/KhoduoigocdogiaolyPhatgiao_files/like.htmlCỡ chữ:  Nhà Phật gọi những cái khổ đó là Khổ đế hay là chân lý về sự khổ. Khổ đế là chân lý thứ nhất trong tứ diệu đế. 4 chân lý. Ái biệt ly, khổ. Thương nhau mà không được ởRead More →

  12/04/2020 05:09:00 Tâm MinhĐã đọc: 144          https://tamhoc.org/dulieu/giaophap/khovothuongvonga/Vothuongvongakinhphapcu_files/like.htmlCỡ chữ:  THÂN VÔ THƯỜNG: SINH, LÃO, BỆNH, TỬ      Trong Kinh Pháp Cú Đức Phật phân tích con người gồm có Thân và Tâm, cả hai thành phần này đều đóng một vai trò quan trọng trong đời sống. Trước hết nói về “Thân”. TấmRead More →