30/09/2009 08:38:00 HT. Thích Thiện HoaĐã đọc: 13566          https://tamhoc.org/dulieu/giaophap/quantuong/Quantubi_files/like.htmlCỡ chữ:  Phật dạy: “Từ năng dữ nhứt thiết chúng sinh chi lạc; Bi năng bạt nhứt thiết chúng sinh chi khổ”. Nghĩa là Từ cho vui tất cả chúng sinh; Bi là diệt trừ cái khổ cho tất cả mọi loài. A. MỞRead More →

  30/09/2009 08:42:00 HT. Thích Thiện HoaĐã đọc: 9505          https://tamhoc.org/dulieu/giaophap/quantuong/Quansotuc_files/like.htmlCỡ chữ:  Quán Sổ tức là đếm hơi thở. Quán là tập trung tư tưởng để quan sát, phân tích hay suy nghiệm đến một vấn đề. Sổ tức quán là tập trung tâm trí để hơi thở ra vào của mình, mà mụcRead More →

  30/09/2009 07:57:00 Ven. Ajahn Sumedho – Mỹ Thanh dịchĐã đọc: 11298          https://tamhoc.org/dulieu/giaophap/quantuong/Quanniemhoitho_files/like.htmlCỡ chữ:  Hơi thở không phải là vật gì đó mà chúng ta tạo ra hay tưởng tượng, chỉ là một quá trình tự nhiên của cơ thể liên tục hoạt động cho đến khi mạng sống chấm dứt, dù chúngRead More →

  30/09/2009 08:30:00 HT. Thích Thiện HoaĐã đọc: 9406          https://tamhoc.org/dulieu/giaophap/quantuong/Quannhanduyen_files/like.htmlCỡ chữ:  Sao gọi là “Nhân duyên”? Nhân là nguyên nhân, chỉ cho những sự vật chính đó là nhân, trực tiếp sanh ra một vật khác, như hạt lúa lam nhân sanh ra cây lúa. Duyên là trợ duyên, chỉ cho những vậtRead More →

  30/09/2009 08:26:00 HT. Thích Thiện HoaĐã đọc: 7712          https://tamhoc.org/dulieu/giaophap/quantuong/Quangioiphanbiet_files/like.htmlCỡ chữ:  Quán Giới phân biệt: Giới có ý nghĩa là giới hạn, là phạm vi phân chia phần này với phần khác, bộ phận này với bộ phận khác. A. MỞ ĐỀ Hầu hết người đời đều tin rằng, mỗi người từ khiRead More →

  20/05/2012 20:15:00 Thiện Tài Phan Minh ĐứcĐã đọc: 6231          https://tamhoc.org/dulieu/giaophap/quantuong/QuanChieuNguuan_files/like.htmlCỡ chữ:  Con người là một hợp thể gồm năm thành phần là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Tự bản thân sắc, thọ, tưởng, hành, thức vốn là duyên sinh, nó không là một thực thể nhất định, nó không tồn tại độcRead More →

  30/09/2009 08:51:00 HT. Thích Thiện HoaĐã đọc: 12597          https://tamhoc.org/dulieu/giaophap/quantuong/Quanbattinh_files/like.htmlCỡ chữ:  “Bất tịnh” nghĩa là không sạch sẽ, trong lành. Quán Bất tịnh tức là quán sát một cách tỷ mỉ, cùng tột thân con người để nhận thấy rõ rằng nó là không trong sạch, như hầu hết con người đời đềuRead More →

  26/11/2011 21:44:00 Nyanaponika Thera – Lâm Hạnh Nhiên trích dịchĐã đọc: 3411          https://tamhoc.org/dulieu/giaophap/quantuong/PhongHoNhoQuanniem_files/like.htmlCỡ chữ:  Người thiết tha dâng hiến đời mình cho việc hoàn thiện về đạo đức , tự phát triển về tâm linh sẽ có một ảnh hưởng năng động và mạnh mẽ cho điều tốt trong cuộc đời ,Read More →

  23/06/2011 07:17:00 Nguyên ThảoĐã đọc: 6827          https://tamhoc.org/dulieu/giaophap/quantuong/NhungdieuDucPhatcanhgiac_files/like.htmlCỡ chữ:  Thiền Định được coi là bước quan trọng trong “Lục Độ” (Bố Thí, Trì Giới, Tinh Tấn, Nhẫn Nhục, Thiền Định và Trí Huệ) tức là 6 bước để độ mình qua sông, qua bờ bến bên kia. Vì qua Thiền Định người tuRead More →

  30/09/2009 08:11:00 Hạnh ChơnĐã đọc: 8397          https://tamhoc.org/dulieu/giaophap/quantuong/Giatam_files/like.htmlCỡ chữ:  Tất cả sự vật hiện tượng tồn tại hay hủy hoại đều do nhân duyên. Con người cũng không ngoài qui luật đó. Dưới nhãn quan của phàm phu thì chỉ khi nào tướng trạng tan rã mới cho là mất.Tuy nhiên, với ngườiRead More →