VIỆT NAM PHẬT GIÁO SỬ LUẬN (TRỌN BỘ)NGUYỄN LANGNhà xuất bản Văn Học Hà  Nội 2008 Việt Nam Phật Giáo Sử Luận Trọn Bộ Mới(Xem lời giới thiệu của GS. Nguyễn Huệ Chi bên dưới) https://thuvienhoasen.org/p49a34061/viet-nam-phat-giao-su-luan-tron-bo viet-nam-phat-giao-su-luan-tron-boTải xuống CÙNG BẠN ĐỌC (xem bên dưới) Chương  I: TRUNG TÂM PHẬT GIÁO LUY LÂU Ba trung tâm Phật giáo đời Hán Nguồn gốc trung tâm Luy LâuRead More →

Nguồn Link tài liệu cùng tác giả ( Nguyễn Hiền Đức ) , lịch sử đạo Phật đàng ngoài ( 12 bài chưa chỉnh sửa) Trích dẫn bài 1 NGUYỄNHIỀN ĐỨCCử nhân Giáo khoa Sử học Đại học Văn khoa Sài Gòn (1973) LỊCH SỬ PHẬT GIÁO ĐÀNG NGOÀI LỜI GIỚI THIỆU của HÒA THƯỢNGRead More →

Nguồn http://www.daophatngaynay.com/vn/phatgiao-vn/lich-su/14107-phat-giao-tu-an-do-truc-tiep-truyen-vao-viet-nam-nhu-the-nao.html Những sử liệu đã dẫn đủ để cho chúng ta kết luận được rằng các nhà sư Ấn Ðộ đã trực tiếp đến nước Việt Nam để truyền bá Phật Giáo và do đó trung tâm Phật Giáo tại Luy Lâu đã được thành lập, hiện nay cònRead More →