Home Trích trong Đại Phật Sử chương 24 khi Phật lên Tam thập tam thiên thuyết pháp – tạng Abhidhamma Chư thiên và Phạm thiên từ mười ngàn thế giới hội về quanh Đức Phật Chư thiên và Phạm thiên từ mười ngàn thế giới kéo về quanh Đức PhậtRead More →

Home Trích trong Đại Phật Sử ( chương 20 khi Đức Phật vừa thọ nhận tịnh xá Jetavana từ ông Tu Đạt và thái tủ Kỳ Đà ( Jeta) Công chúa Sumana Vua Pasenadi Kosala có một cô con gái tên là Sumana, vào thời của Đức Phật Vipassī, nàngRead More →

Home Lấy từ Đại Phật Sử ( tỳ khưu Minh Huệ dịch)  CÂU CHUYỆN VỀ HAI VỊ THIÊN SĀTĀGIRA VÀ HEMAVATA (KINH HEMAVATA) Đức Phật thuyết bài kinh Dhammacakka ngay trước khi mặt trời lặn của ngày rằm tháng Āsaḷha, năm 103 Mahā Era. Lúc nửa đêm Ngài thuyết bàiRead More →

Home I. Trích từ Đại Phật Sử Đại đức Upavāṇa Lúc bấy giờ đại đức Upavāṇa đang đứng trước Đức Phật, hầu quạt Ngài. Rồi Đức Phật nói với đại đức Upavāṇa rằng: “ Này tỳ khưu, hãy tránh ra, đừng đứng trước mặt Như Lai.” Đại đức Upavāṇa vângRead More →

Home III. NHỮNG TIỀN KIẾP CỦA KASSAPA (CA DIẾP) VÀ CỦA BHADDÀ KÀPILÀNÌ (MỸ HẠNH) Vào thời đức Phật quá khứ tên là Vipassì, tiền thân Ca Diếp (Kassapa) và Mỹ Hạnh (Bhaddà) đã sinh làm đôi vợ chồng Bà-la-môn vô cùng nghèo khổ. Họ khốn khổ đến độ màRead More →

Home 120. CHUYỆN GIẢI THOÁT SỰ TRÓI BUỘC (Tiền thân Bandhanamokkha) Chỗ này kẻ ngu nói…, Câu chuyện này, khi trú tại Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về thiếu nữ Bà-la-môn Cinca. Câu chuyện này sẽ được kể trong Tiền thân Mahàpaduma, Chương mười hai (số 472). LúcRead More →

Home 119. CHUYỆN CON GÀ GÁY PHI THỜI (Tiền thân Akàlaràvi) Không cha mẹ nuôi dưỡng…, Câu chuyện này, khi trú tại Kỳ viên bậc Ðạo Sư đã kể về một Tỷ-kheo làm ồn phi thời, Tỷ-kheo ấy là một thiện nam tử ở Xá vệ, xuất gia trong giáoRead More →

Home 117. CHUYỆN CHIM ÐA ÐA (Tiền thân Tittira) Lời quá thời cao mạnh…, Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về Kokalika. Câu chuyện sẽ được kể rõ ràng trong Tiền thân Takkaritya (số 481), Chương mười ba. Bậc Ðạo Sư nói: – NàyRead More →

Home 116. CHUYỆN NGƯỜI MÚA GIÁO (Tiền thân Dubbaca) Thưa sư trưởng, vì thầy…, Câu chuyện này, khi trú ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về một Tỷ-kheo khó bảo. Câu chuyện này sẽ được nói đến trong Tiền thân Gijjha (số 427), chương chín. Bậc Ðạo SưRead More →

Home 115. CHUYỆN NGƯỜI GIÁO GIỚI (Tiền thân Anusàsika) Ai khuyên răn kẻ khác,… Câu chuyện này, khi trú ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về một Tỷ-kheo-ni giáo giới người khác. Nghe nói, ở tại Xá vệ có một thiện nữ nhân xuất gia, nhưng từ khiRead More →

Home 114. CHUYỆN CON CÁ NGHĨ VỪA (Tiền thân Mitacinti) Nghĩ nhiều và nghĩ ít…, Câu chuyện này, khi trú ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về hai Trưởng lão lớn tuổi. Nghe nói, hai Trưởng lão ấy, sau khi an cư mùa mưa tại một làng thônRead More →

Home 113. CHUYỆN CON CHÓ RỪNG (Tiền thân Sigàla) Ngươi tin chó rừng say…, Câu chuyện này,khi ở tại Trúc Lâm, bậc Ðạo sư đã kể về Ðề-bà đạt đa. Lúc bấy giờ, các Tỷ-kheo ngồi họp tại Chánh pháp đường bàn đến những việc làm tổn đức của Ðề-bà-đạt-đa.Read More →

Home 109. CHUYỆN BÁNH BỘT TRẤU ÐỎ (Tiền thân Kundakapùva) Người ta ăn thứ gì… Câu chuyện này, khi trú ở Xá vệ, bậc Ðạo sư đã kể về một người rất nghèo khổ. Ở Xá vệ, khi thì chỉ một gia đình cùng dường chúng Tăng với đức PhậtRead More →

Home 108. CHUYỆN LẠ KỲ (Tiền thân Bàhiya) Hãy học điều cần học…, Câu chuyện này, khi trú ở ngôi phòng lớn có nóc nhọn tại Ðại Lâm, gần Tỳ-xá-ly, bậc Ðạo Sư đã kể về một người Licchavi. Nghe nói, vị vua Licchavi này có lòng tin, hoan hỷRead More →

Home 107. CHUYỆN NGHỀ NÉM ÐÁ (Tiền thân Sàlittaka) Lành thay, một nghề tinh…, Câu chuyện này, khi trú ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư kể về Tỷ-kheo đã ném trúng con ngỗng trời. Nghe nói có một thiện nam tử ở Xá-vệ đạt được thù thắng trong đức hạnh.Read More →

Home   106. CHUYỆN MÚC NƯỚC (Tiền thân Udancani) Hạnh phúc, đời sống tôi…, Câu chuyện này, khi trú ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về sự cám dỗ của một thiếu nữ béo mập. Câu chuyện này sẽ được kể trong Tiền thân Culla-Nàrada-Kassapa, trong Chương thứRead More →

Home 105. CHUYỆN CON VOI SỢ CHẾT (Tiền thân Dubbalakattha) Rừng này có nhiều cành…, Câu chuyện này, khi trú ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư kể về một Tỷ-kheo sống trong tình trạng hoảng sợ. Tương truyền, một thiện nam tử ở Xá-vệ, sau khi nghe pháp, xuất gia,Read More →

Home 102. CHUYỆN NGƯỜI BÁN RAU (Tiền thân Pannika) Người đáng che chở ta…, Câu chuyện này, khi trú tại Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về một cư sĩ bán rau trái. Nghe nói, có một cư sĩ trú ở Xá-vệ, buôn các loại cú và lá, cácRead More →

Home 100. CHUYỆN SẮC THÂN BẤT LẠC. (Tiền thân Asàtarùpa) Chính đắng, không phải ngọt…, Câu chuyện này, khi ở tại rừng Kundadhàno gần thành Kundiya, bậc Ðạo Sư đã kể về nữ cư sĩ Suppavàsà, con gái vua Koliya. Lúc bấy giờ, nữ cư sĩ ấy mang thai đãRead More →

Home 99. CHUYỆN HƠN MỘT NGÀN KẺ NGU (Tiền thân Parosahassa) Ngàn kẻ ngu tụ hội…, Câu chuyện này, khi trú ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về một câu hỏi của người phàm phu ngoại đạo. Câu chuyện sẽ được kể trong Tiền thân Sarabhanga. (số 522).Read More →

Home 98. CHUYỆN NGƯỜI LÁI BUÔN LỪA ÐẢO (Tiền thân Kùtavànija) Lành thay, vị hiền trí…, Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về một người đi buôn lừa đảo. Tại Xá-vệ có hai người cùng chung nhau làm nghề đi buôn, chở hàngRead More →

Home 97. CHUYỆN ÐIỀM LÀNH CỦA TÊN (Tiền thân Nàmasiddhi) Thấy Ji-va-ka-chết…, Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về một Tỷ-kheo tin vào sự tác thành của cái tên gọi. Tương truyền, một thiện nam trẻ tên là Papaka (Người ác), có tâmRead More →

Home 96. CHUYỆN BÁT DẦU (Tiền thân Telapatta) Như người mang bát dầu…, Câu chuyện này, khi ở tại một rừng cây gần thị trấn Desaka nước Sumedha, bậc Ðạo Sư đã kể về Kinh Janapada-Kalyani. Tại đấy, Thế Tôn nói: – Này các Tỷ-kheo, ví như một đại chúngRead More →

95. CHUYỆN VUA ÐẠI THIỆN KIẾN (Tiền thân Mahàsudassana) Các hành là vô thường…, Câu chuyện này, khi nằm trên giường đắc Niết-bàn vô dư y, bậc Ðạo Sư đã kể về lời nói của Trưởng lão Ànanda: – Thế Tôn chớ nhập Niết-bàn tại thành phố nhỏ tồi tànRead More →

Home 94. CHUYỆN NỖI KINH HOÀNG (Tiền thân Lomahamsa) Nay nóng ran lạnh buốt…, Câu chuyện này, khi trú ở Pàtikàràma gần Tỳ-xá-ly, bậc Ðạo Sư, đem theo y bát, thích thú đi theo giáo pháp của Sát-đế-ly Kora, Sunakkatta trở thành một gia chủ, trong khi Kora bị táiRead More →

Home 93. CHUYỆN NGỘ ÐỘC DO LUYẾN ÁI (Tiền thân Vissàsabhojana) Chớ tin người thân tín…, Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể sự thọ dụng dựa vào người thân. Nghe nói, trong thời ấy, các Tỷ-kheo phần lớn tự bằng lòng với bốn vậtRead More →