Home Trích trong chương 39 Đại Phật Sử , chuỗi câu chuyện liên quan đến vị thien chủ Sakka …Suja vì không nghe lời chồng và tưởng chồng làm phúc thì mình cũng được nên chỉ chăm lo tỉa tót không chịu làm phước. Khi 3 bà vợ kia đềuRead More →

Home Trích trong Đại Phật Sử chương 24 khi Phật lên Tam thập tam thiên thuyết pháp – tạng Abhidhamma Chư thiên và Phạm thiên từ mười ngàn thế giới hội về quanh Đức Phật Chư thiên và Phạm thiên từ mười ngàn thế giới kéo về quanh Đức PhậtRead More →

Home Lấy từ Đại Phật Sử ( tỳ khưu Minh Huệ dịch)  CÂU CHUYỆN VỀ HAI VỊ THIÊN SĀTĀGIRA VÀ HEMAVATA (KINH HEMAVATA) Đức Phật thuyết bài kinh Dhammacakka ngay trước khi mặt trời lặn của ngày rằm tháng Āsaḷha, năm 103 Mahā Era. Lúc nửa đêm Ngài thuyết bàiRead More →

Home Ở 1 số vở cải lương Phật giáo thì thấy xuất hiện 1 người thợ săn mặc áo sa môn để chiêu dụ chim thú , hòng dính bẫy và bắt chung. Bồ tát thương cảnh chim thú bị hại , 1 phần là muốn có 1 bộ yRead More →

Home 20/09/2017SAMĀDHIPUÑÑO Tứ đại thiên vương là bốn vị Thiên vương ngụ tại bốn hướng chính của núi Tu-di (Sineru), và mỗi vị sẽ cai quản một hội chúng riêng, như là: Thiên vương Dhataraṭṭha (Trì Quốc Thiên Vương) ở hướng Đông núi Tu-di, là người cai quản Càn-thát-bà (Gandhabba).Read More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển II Phẩm A La Hán: Tích Trưởng Lão A Nậu Lâu Đà “Yassāsavā parikkhīṇā,Āhāre ca anissito;Suññato animitto ca,Vimokkho yassa gocaro;Ākāseva sakuntānaṃ,Padantassa durannayaṃ”. “Ai lậu hoặc đoạn sạch,Ăn uống không tham đắm,Tự tại trong hành xứ,“Không, Vô tướng, Giải thoát”.Như chim giữa hư không,DấuRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển II Phẩm Ác: Tích Thiên Nữ Cốm Rang “Puññañce puriso kayirā,Kayirāthenaṃ punappunaṃ;Tamhi chandaṃ kayirātha,Sukho puññassa uccayo”. “Nếu người làm điều thiện,Nên tiếp tục làm thêm,Hãy ước muốn điều thiện,Chứa thiện, được an lạc”. Kệ Pháp Cú nầy, Đức Thế Tôn đã thuyết, khiRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển I Phẩm Hoa: Tích Nàng Sự Phụ “Pupphāni h’eva pacinantaṃ,Byāsattamanasaṃ naraṃ;Atittaṃ yeva kāmesu,Antako kurute vasaṃ”.“Kẻ đang mãi hái hoa,Tâm còn vọng tưởng xa.Tìm hưởng thú dục lạc,Tử thần nhốt chẳng tha”. Kệ Pháp Cú nầy Đức Bổn Sư thuyết ra khi Ngài anRead More →

Home  Tháng Năm 10, 2020Dhamma Nanda638 Views  0 CommentsSự Tích Tám Phật Lực SỰ TÍCH PHẬT LỰC THỨ TÁM ÐỨC PHẬT CẢM THẮNG PHẠM THIÊN BAKA Ðức Phật cảm thắng Phạm thiên Baka chấp thủ thường kiến mê lầm, do nhờ trí tuệ. (Bộ Samyuttanikàya, phần Sagàthavagga, kinh Bakabrahmasutta. Bộ ChúRead More →

Home  Tháng Năm 18, 2020Dhamma Nanda852 Views  0 CommentsTRANH CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT Đức-Phật Suy Tư Về Pháp Siêu-Tam-Giới Đức-Thế-Tôn suy xét về 9 pháp siêu-tam-giới (Lokut- taradhamma) mà Đức-Phật đã chứng đắc: * 4 Thánh-đạo (Ariyamagga) là pháp diệt tận mọi phiền-não. * 4 Thánh-quả (Ariyaphala) là pháp làm vắngRead More →