Sách pdf 2017 thuvienhoasen https://thuvienhoasen.org/images/file/RrR6_fm01QgQAGZj/nhung-loi-phat-day-2017-binh-anson-dich.pdf LỜI NÓI ĐẦU Các bài giảng của Đức Phật được bảo tồn trong kinh điển Pāli được gọi là các sutta (kinh), tiếng Sanskrit tương đương là sūtra. Mặc dù kinh điển Pāli thuộc về một bộ phái Phật giáo – bộ phái Theravāda hayRead More →

Mấy hôm nay Tâm Học đang làm lại cuốn sổ tay nên vào trang chủ và phát hiện phần 3 của cuốn Soi sáng lời dạy của Đức Phật – HT Pháp Tông.. https://huyenkhongpagoda.net/soi-sang-loi-day-cua-duc-phat-tap-3/ File theo từng bài giảng : https://images.mtviet.com/soisangloidaycuaDucPhat/soisangloidaycuaDucPhat.zip Link tập 3 do Tâm Học edit và thêmRead More →

Home Phần I  –  Phần II  –  Phần III TRUNG BỘ KINH – BÀI KINH SỐ 136 Ðại nghiệp phân biệt(Mahakammavibhanga Sutta) TOÁT YẾU The Greater Exposition of Action. The Buddha reveals subtle complexities in the workings of kamma that overturn simplistic dogmas and sweeping generalizations. Trình bày rộng rãiRead More →

Home Phần I  –  Phần II  –  Phần III TRUNG BỘ KINH – BÀI KINH SỐ 131 Kinh Nhất dạ hiền giả(Bhaddekarattasuttam) TOÁT YẾU Bhaddekaratta Sutta (One Fortunate Attachment); Anandabhaddekaratta Sutta (Ananda and One Fortunate Attachment); Mahakaccanabhaddekaratta Sutta (Maha Kaccana and One Fortunate Attachment); Lomasakangiyabhaddekaratta Sutta (Lomasa – kangiya andRead More →