Toát yếu Trung bộ 132 : A Nan Nhất dạ hiền giả

Toát yếu Trung bộ 132 : A Nan Nhất dạ hiền giả

Phần I  –  Phần II  –  Phần III

TRUNG BỘ KINH – BÀI KINH SỐ 132

A Nan Nhất dạ hiền giả

  1. TOÁT YẾU

(Tóm tắt và chú giải cũng như trên)

  1. TÓM TẮT
    III. CHÚ GIẢI
    IV. PHÁP SỐ
  2. KỆ TỤNG

Kinh này giống kinh trên
Do A nan trùng tuyên
Cho tỷ kheo tăng chúng
Những gì Phật đã dạy.

-ooOoo-

Tìm hiểu Kinh tạng Nikaya – Tâm học là cuốn sách Online giới thiệu về bộ kinh Nikaya , các bản dịch và chú giải được Tâm Học soạn từ các nguồn đáng tín cậy trên mạng internet.

Tuy nhiên đây vẫn là sách chỉ có giá trị tham khảo , mang tính chủ quan của tác giả  Tâm học.

Hits: 14

Post Views: 207