Kinh Trung Bộ Nikaya

Bộ kinh này được AD lấy từ rongmotamhon.net ( gồm file text và mp3 ) – Vì 1 số lý do để xem offline chẳng hạn nên cop luôn vào trang này

Kinh có 3 tập , 2 tập 2,3 ở trang 2 và 3

Kinh Trung Bộ (Majjhima Nikāya)

Tập 1

Tiểu kinh Mã Thành

Hits: 44

Trang: 1 2 3

Trả lời