Bản KINH NIKAYA sưu tầm trên mạng PDF DOWNLOAD EBOOK BẢN ĐẸP

Bản KINH NIKAYA sưu tầm trên mạng PDF DOWNLOAD EBOOK BẢN ĐẸP

http://banvatoi168.blogspot.com/2017/04/download-tron-bo-kinh-nikaya-va-37-pham.html

TRỌN BỘ KINH NIKAYA CHÍNH GỐC ( DO THƯỢNG TỌA: THÍCH MINH CHÂU DỊCH VIỆT TỪ KINH TẠNG PALI ) BAO GỒM : 
link GoogleDrive 
1. TRƯỜNG BỘ KINH        : LINK TỐC ĐỘ CAO

2. TRUNG BỘ KINH           : LINK TỐC ĐỘ CAO

3. TĂNG CHI BỘ KINH      : LINK TỐC ĐỘ CAO

4. TƯƠNG ƯNG BỘ KINH : LINK TỐC ĐỘ CAO

TIỂU BỘ KINH TẬP I     : LINK TỐC ĐỘ CAO

TIỂU BỘ KINH TẬP II    : LINK TỐC ĐỘ CAO

TIỂU BỘ KINH TẬP III   : LINK TỐC ĐỘ CAO

TIỂU BỘ KINH TẬP IV   : LINK TỐC ĐỘ CAO

TIỂU BỘ KINH TẬP  V    : LINK TỐC ĐỘ CAO

TIỂU BỘ KINH TẬP VI    : LINK TỐC ĐỘ CAO
Hoặc file có dạng PDF thông dụng rõ đẹp – đã được gộp lại thành 1 file duy nhất :                             DOWNLOAD TRỌN BỘ TẠI ĐÂY
=== BỔ SUNG THÊM 4 TẬP CÒN LẠI CỦA TIỂU BỘ KINH, DO G.S TRẦN PHƯƠNG LAN DỊCH : (không rõ vì sao thượng tọa Thích Minh Châu đã không dịch 4 tập truyện tiền thân này???)

TIỂU BỘ KINH TẬP VII  : LINK TỐC ĐỘ CAO
TIỂU BỘ KINH TẬP VIII : LINK TỐC ĐỘ CAO
TIỂU BỘ KINH TẬP IX  : LINK TỐC ĐỘ CAO
TIỂU BỘ KINH TẬP X   : LINK TỐC ĐỘ CAO

TẢI PHẦN MỀM ĐỌC FILE PDF, EPUB ĐÃ ĐƯỢC CRACK XÓA QUẢNG CÁO CHO ANDROID TẠI ĐÂY.
Đây là trang lưu trữ Kinh Tạng Nikaya của mình, mọi người ghé qua nếu tải không đc do link bị hỏng thì comment bên dưới báo cho mình để mình update link tải lại nha! Cảm ơn ! và chúc cho mọi người đc nhiều an lạc.
 Kinh Nikaya là những bộ kinh thuộc Phật giáo truyền thống, còn gọi là Kinh tạng Nguyên thủy. Ðó là những bộ kinh chứa đựng những gì Ðức Phật đã dạy suốt trong 45 năm truyền giáo , gồm những giáo lý căn bản như Tứ diệu đế , thuyết Duyên khởi ( thập nhị nhân duyên ) , Vô ngã , Bát Chánh Đạo … Các nhà nghiên cứu Phật học, các Sử gia đều coi Kinh tạng Nguyên thủy là tài liệu đáng tin cậy nhất và gần gũi nhất để xác định những gì mà Ðức Phật tuyên thuyết

— Con xin hồi hướng công đức này đến quyến thuộc, chư thiên và những loài hữu tình chịu khổ đau kiếp Ngạ Quỷ.

— Con xin đảnh lễ Ngài bậc toàn tri toàn giác Vĩ Đại Gotama – bậc A-la-hán chánh đẳng chánh giác, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc,Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Ðiều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn.

XEM THÊM TRỌN BỘ 37 PHẨM TRỢ ĐẠO: DOWNLOAD TẠI ĐÂYTRONG  BỘ NÀY GỒM CÓ :- NGŨ CĂN 
– NGŨ LỰC 
– TỨ VÔ LƯỢNG TÂM 
– TỨ BẤT HOẠI TỊNH 
– TỨ CHÁNH CẦN 
– TỨ NIỆM XỨ 
– THẤT GIÁC CHI 
– TỨ NHƯ Ý TÚC 

Tìm hiểu Kinh tạng Nikaya – Tâm học là cuốn sách Online giới thiệu về bộ kinh Nikaya , các bản dịch và chú giải được Tâm Học soạn từ các nguồn đáng tín cậy trên mạng internet.

Tuy nhiên đây vẫn là sách chỉ có giá trị tham khảo , mang tính chủ quan của tác giả  Tâm học.

Hits: 714

Post Views: 1.721