Tóm tắt kinh Hạnh Phúc (kinh Điềm Lành – Mangala Sutta, Sn 2.4, Khp 5) Tóm tắt kinh Hạnh Phúc(kinh Điềm Lành – Mangala Sutta, Sn 2.4, Khp 5)Lộ trình tu tập 1) Không gần kẻ ngu si,Thân cận người hiền trí,Cúng dường bậc xứng đáng,Là điềm lành tối thượngRead More →

Home http://banvatoi168.blogspot.com/2017/04/download-tron-bo-kinh-nikaya-va-37-pham.html TRỌN BỘ KINH NIKAYA CHÍNH GỐC ( DO THƯỢNG TỌA: THÍCH MINH CHÂU DỊCH VIỆT TỪ KINH TẠNG PALI ) BAO GỒM : link GoogleDrive 1. TRƯỜNG BỘ KINH        : LINK TỐC ĐỘ CAO 2. TRUNG BỘ KINH           : LINK TỐC ĐỘ CAO 3. TĂNGRead More →

  I. Nội dung kinh Tải về file PDF gốc http://images.mtviet.com/filechiase/hanh-phuc-kinh-Gioi-Nghiem.pdf và file PDF bản đẹp chỉnh sửa tamhoc.org http://images.mtviet.com/filechiase/hanh-phuc-kinh-Gioi-Nghiem.Tamhoc.org.pdf Xem thêm : https://tamhoc.org/2022/03/05/hanh-phuc-kinh-ma%e1%b9%85gala-sutta-ty-khuu-gioi-nghiem/ Video kinh Hạnh phúc bali phụ đề Việt Hát lời Viết Nội dung Evaṃ me sutaṃ: Ekaṃ samayaṃ Bhagavā Sāvatthiyaṃ viharati Jetavane Anāthapiṇḍikassa Ārāme. Atha khoRead More →

https://www.budsas.org/uni/u-kinh-trungbo/trung-gg-045-46.htm Kinh số 45Tiểu kinh Pháp Hành(Cùladhammasamàdànasuttam) I. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ  (Các từ ngữ quen thuộc) II. NỘI DUNG KINH NGẮN PHÁP HÀNH Có bốn loại pháp hành đem lại kết quả khổ, lạc khác nhau trong đời sau, ấy là: 1. Hiện tại lạc, đời sau thọ quảRead More →