(Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa) TIẾNG GỌI THẦY TỪ PHƯƠNG XA (Trích từ ấn phẩm Mật Pháp Nghi quỹ thực hành thường nhật Truyền thừa Drukpa) NAMO GURU Chí thành đỉnh lễ Thượng sư KADAG CHOEKU YINGKYI LONGNA/ Ở nơi Pháp giới chân như thường hằng DRUGPA DORJE NI CHANGCHEN/ Ở nơi bản giác trụ nương Bộ Phật thứ Sáu Kim Cương Tổng Trì CHOGCHU DAGPA YI SHINGDU/ Ở nơi Tịnh Độ đương khi DUESUM SANGGYE KYI ROLPA/ Thân Thầy hóa hiện ba đời Thế Tôn DRUBTHOB CHINGSHUL DU NYILEB/ Gót chư thành tựu bước dồnNYAMMÉ DAGPO NI KARGYUE/ Lập dòng Kagyud sơn môn tu hành KELDEN MINDROL LA GOEPEI/ Nhiều đời giải cứu độ sinh Thượng sư giáo thọ quang vinh Truyền thừa PELDEN DRUKPA YI YABSE/ Dòng Truyền danh gọi Drukpa THAMCHE KUNDUE KYI JÉTSUN/ Chư Tôn vô thượng, Thầy là hiện thânKUNKHYEN NGAGWANG NI NORBU/ Đức Ngawang Norbu Tôn SOLWA NYINGKHUNG NE DEBLA/  Từ tim sâu thẳm chúng con thỉnh Thầy! THUGJE GYANGNE RANG ZIGSHIN/ Lòng Từ xa rọi nơi đây Xin Thầy thương xót nơi này phương xa SHI GYE WANG DrAG GI DZECHOE/ Thông qua bốn pháp lợi thaRead More →

ĐỨC KIM CƯƠNG TÁT ĐOẢ VAJRASATTVA    Chủng tử tự:    HUNGTâm chân ngôn:  OM BENDZA SATTO HUNG   Đức Kim Cương Tát Đoả Vajrasattva sắc thân trắng nêu biểu cho sự thanh tịnh vô nhiễm. Đầu Ngài đội Bảo quan Ngũ trí Phật, đỉnh có búi tóc nêu biểu vô kiến đỉnh tướng.Read More →

Bardo – Kệ cầu nguyện Thân Trung ấm Nguồn : Source link  (Kệ Cầu nguyện Thân Trung ấm dưới đây do Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đời thứ II Kunga Paljor soạn) Các bài cùng chủ đề đã đăng: http://drukpavietnam.org/bardo-hieu-ve-sinh-tu-co-hoi-giai-thoat-ngan-vang http://drukpavietnam.org/bardo-tam-phat-va-ba-trang-thai-bardo-tuong-ung http://drukpavietnam.org/bardo-vong-linh-trai-nghiem-dieu-gi-trong-bardo-tai-sinh http://drukpavietnam.org/bardo-giup-gi-cho-nguoi-sap-lam-chung-p1 http://drukpavietnam.org/bardo-giup-gi-cho-nguoi-sap-lam-chung-p2 http://drukpavietnam.org/bardo-giup-gi-cho-nguoi-sap-lam-chung-p3 Bấm vào đây để tải file PDFRead More →