Nghi quỹ tu trì giản lược Đức Bản Tôn Liên Hoa SinhĐỨC THƯỢNG SƯ LIÊN HOA SINH

 Chủng tử tự: HUNG
Tâm chân ngôn:   OM AH HUNG BENDZA GURU PADMA SIDDHI HUNG


 

Liên Hoa Sinh Thương sư là một Đại thành tựu giả giác ngộ Ấn Độ. Là hoá hiện Thân, Khẩu, Ý Kim Cương Tam Mật của Đức Phật Di Đà, Quán Âm, Thích Ca. Ngài có một mặt, hai tay, thân sắc hồng, khoác ba loại Pháp y tiêu biểu cho sự thành tựu Tam thừa. Ngài đội mũ Liên Hoa màu vàng trên có nhật, nguyệt luân, đỉnh mũ có đầu Chày Kim Cương và Lông chim Khổng tước nêu biểu cho sự chuyển hoá tất cả si ám. Tay phải nắm giữ Chày Kim Cương nêu biểu cho trí tuệ hàng phục chướng ma. Tay trái cầm Bát sọ người đựng đầy cam lộ nêu  biểu cho sự trường thọ bất tử, cây tích trượng biểu trưng cho Bi Trí hợp nhất.

Tu trì chân ngôn của Đức Liên Hoa Sinh tiêu trừ tất cả các tai ương, chướng hoạ, hàng phục được tất cả nghiệp chướng ác ma, tích luỹ được vô lượng phúc đức, trí tuệ và thọ mạng.

Nguồn : Source link

Hits: 15

Trả lời