Home III. NHỮNG TIỀN KIẾP CỦA KASSAPA (CA DIẾP) VÀ CỦA BHADDÀ KÀPILÀNÌ (MỸ HẠNH) Vào thời đức Phật quá khứ tên là Vipassì, tiền thân Ca Diếp (Kassapa) và Mỹ Hạnh (Bhaddà) đã sinh làm đôi vợ chồng Bà-la-môn vô cùng nghèo khổ. Họ khốn khổ đến độ màRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển III   Phẩm Hỷ Ái: Tích Năm Trăm Cậu Bé Dâng Bánh Đến Ngài Kassapa   “Sīladassanasampannaṃ,Dhammaṭṭhaṃ saccavedinaṃ;Attano kamma kubbānaṃ,Taṃ jano kurute piyaṃ”. “Đủ giới đức, chánh kiếnTrú pháp, chứng chân lý,Tự làm công việc mình,Được quần chúng ái kính”. Pháp cú nầy,Read More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển I Phẩm Hoa: Tích Đại Đức Mahākassapa Được Vua Trời Để Bát “Appamatto ayaṃ gandho,Yā’yaṃ tagaracandanī;Yo ca sīlavataṃ gandho,Vāti devesu uttamo”. “Đa già la, Chiên đàn,Hương nầy ít giá trị,Hương Giới đức lan tràn,Thấu rõ trời vô tỷ”. Kệ Pháp Cú nầy, ĐứcRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển II Phẩm Ngu Nhơn: Tích Đệ Tử Của Đại Đức Ma Ha Ca Diếp “Carañce nādhigaccheyya,Seyyaṃ sadisamattano;Ekacariyaṃ daḷhaṃ kayirā,Natthi bāle sahāyatā”, “Nếu chẳng được chung đường,Người hơn hoặc tương đương,Thà quyết đi độc chiếc,Kẻ ngu không chỗ nương”. Kệ Pháp Cú nầy, ĐứcRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV Phẩm Ái Dục: Tích Chuyện Vị Tỳ Khưu Hoàn Tục “Yonibbanatho vanādhimuttoVanamutto vanam eva dhāvatiTaṃ puggalaṃ etha passathaMutto bandhanam eva dhāvati”. “Người lìa dục xuất giaSống khổ hạnh rừng núiThoát rừng chạy theo rừngNên xem người như vậyĐược thoát khỏi buộc ràngLạiRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển II  Phẩm A La Hán: Tích Trưởng Lão Ma Ha Ca Diếp Bị Chê “Uyyuñjanti satīmanto,Na nikete ramanti te;Haṃsā’va pallalaṃ hitvā,Okamokaṃ jahanti te”. “Tự sách tấn, Chánh niệm.Không thích cư xá nào;Như ngỗng trời rời ao,Bỏ sau mọi trú ẩn”. Kệ Pháp cúRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển II Phẩm Ác: Tích Thiên Nữ Cốm Rang “Puññañce puriso kayirā,Kayirāthenaṃ punappunaṃ;Tamhi chandaṃ kayirātha,Sukho puññassa uccayo”. “Nếu người làm điều thiện,Nên tiếp tục làm thêm,Hãy ước muốn điều thiện,Chứa thiện, được an lạc”. Kệ Pháp Cú nầy, Đức Thế Tôn đã thuyết, khiRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển I Phẩm Chuyên Niệm: Tích Đại Đức Mahākassapa “Pamādaṃ appamādena,Yadā nudati paṇḍito;Paññā pāsādamāruyha,Asoko sokiniṃ pajaṃ;Pabbataṭṭho va bhummaṭṭhe,Dhīro bāle avekkhatīti”. “Trí giả lấy chuyên cần,Đuổi tống nết phóng dật;Lầu Bát nhã tiến thân,Ung dung nhìn xuống đất;Khác nào bậc siêu nhân,Đứng trên đỉnh caoRead More →

Home Trích trong ” Một cuộc đời 1 vầng nhật nguyệt” của HT Giới Đức phần Chuyện kể về cõi trời https://thuvienhoasen.org/a21247/chuyen-ke-ve-coi-troi Chuyện Kể Về Cõi Trời Tôn giả Mahā Moggallāna là người hay lên dạo chơi cung trời Ba Mươi Ba, nhất là từ hôm Đế Thích dùng mẹoRead More →