Home 113. CHUYỆN CON CHÓ RỪNG (Tiền thân Sigàla) Ngươi tin chó rừng say…, Câu chuyện này,khi ở tại Trúc Lâm, bậc Ðạo sư đã kể về Ðề-bà đạt đa. Lúc bấy giờ, các Tỷ-kheo ngồi họp tại Chánh pháp đường bàn đến những việc làm tổn đức của Ðề-bà-đạt-đa.Read More →

Home 87. CHUYỆN ÐIỀM LÀNH DỮ (Tiền thân Mangala) Ai thoát điềm lành dữ…, Câu chuyện này khi ở Trúc Lâm, bậc Ðạo Sư đã kể về một vị Bà-la-môn giỏi đoán tướng các loại vải. Truyền thuyết nói rằng, ở Vương Xá, một vị Bà-la-môn hết sức mê tín,Read More →

Home 73.CHUYỆN ÐÚNG VẬY CHĂNG? (Tiền thân Saccankira) Như vậy, họ nói thật… Câu chuyện này, khi ở tại Trúc Lâm, bậc Ðạo Sư kể về âm mưu sát hại. Khi ấy, chúng Tỷ-kheo đang ngồi trong Pháp đường nói về sự độc ác của Ðề-bà-đạt-đa: – Này các HiềnRead More →

Home 72. CHUYỆN TƯỢNG VƯƠNG ÐỨC HẠNH (Tiền thân Sìlavanàga) Con người không biết ơn…, Câu chuyện này, khi ở tại Trúc Lâm, bậc Ðạo Sư đã kể về Ðề-bà-đạt-đa. Các Tỷ-kheo, ngồi tại Pháp đường, và nói chuyện: – Thưa các Hiền giả, Ðề-bà-đạt-đa vô ơn, không biết nhữngRead More →

Home 57. CHUYỆN KHỈ CHÚA (Tiền thân Vànarinda) Ai đủ bốn pháp này…, Câu chuyện này, khi ở tại Trúc Lâm, bậc Ðạo Sư đã kể về âm mưu của Ðề-bà-đạt-đa muốn ám hại Ngài. Lúc bây giờ, khi nghe Ðề-bà-đạt-đa âm mưu ám hại, bậc Ðạo Sư liền nóiRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV Phẩm Bà La Môn: Tích Trưởng Lão Ni Dhammadinnā “Yassa pure ca pacchā caMajjhe ca natthi kiñcanaṃAkiñcanaṃ anādānaṃTamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ”. “Ai quá hiện vị laiKhông một sở hữu gìKhông sỡ hữu không nắmTa gọi Bà-la-môn”. Đức Thế Tôn trú tại Veḷuvana, đềRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV Phẩm Bà La Môn: Tích Chuyện Vị Tỳ Khưu Khiêu Vũ (Thứ Hai)   “Hitvā ratiṃ ca aratiṃCa sītibhūtaṃ nirūpadhiṃSabbalokābhibhuṃ viraṃTamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ”. “Bỏ điều ưa điều ghétMát lạnh diệt sanh yBậc anh hùng chiến thắngNhiếp nhục mọi thế giớiTa gọi Bà-la-môn”.Read More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV   Phẩm Bà La Môn: Tích Chuyện Vị Tỳ Khưu Khiêu Vũ (Thứ Nhất) “Hitvā mānusakaṃ yogaṃDibbaṃ yogaṃ upaccagāSabbayogavisaṃyuttaṃTamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ”. “Bỏ trói buộc loài ngườiVượt trói buộc cõi trời.Giải thoát mọi buộc ràngTa gọi Bà-la-môn”. Đức Thế Tôn trú tại Veḷuvana,Read More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV  Phẩm Bà La Môn: Tích Trưởng Lão Jotika “Yodha taṇhaṃ pahatvānaAnāgaro paribbajeTaṇhābhavaparikkhīṇaṃTamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ”. Ai ở đời đoạn áiBỏ nhà sống xuất giaÁi hữu được đoạn tậnTa gọi Bà-la-môn”. Kệ Ngôn nầy được Đức Thế Tôn thuyết ra khi Ngài ngự tạiRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV Phẩm Bà La Môn: Tích Trưởng Lão Piliṇḍavaccha “Akakkasaṃ viññāpaniṃGiraṃ saccam udīrayeYāya nābhisaje kañciTamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ”. “Nói lên lời ôn hòaLợi ích và chân thậtKhông mất lòng một aiTa gọi Bà-la-môn”. Kệ ngôn nầy được Đức Thế Tôn ngự tại Veḷuvana, đềRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV   Phẩm Bà La Môn: Tích Trưởng Lão Ni Khemā “Gambhīrapaññaṃ medhāviṃMaggāmaggassa kovidaṃUttamattham anuppattaṃTamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ”. “Người trí tuệ sâu xaKhéo biết đạo phi đạoChứng đạt đích vô thượngTa gọi Bà-la-môn”. Đức Thế Tôn ngự tại Gijjhakūṭā, đề cập đến Trưởng lãoRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV   Phẩm Bà La Môn: Tích Trưởng Lão Sāriputta “Akkodhanaṃ vatavantaṃ,Sīlavantaṃ anussutaṃ,Dantaṃ antimasārīraṃ,Tam ahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ”. “Không hận, hết bổn phận,Trì giới không tham ái,Nhiếp phục thân cuối cùng,Ta gọi Bà la môn”.(HT Thích Minh Châu) Kệ ngôn nầy được Đức ĐạoRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV    Phẩm Bà La Môn: Tích Ngài Uggasena “Sabbasaṃyojanaṃ chetvā,Yo ve na paritassati,Saṅgātigaṃ visaṃyuttaṃ,Tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ” “Đoạn kết các kiết sử,Không còn gì lo sợ,Không đắm trước buộc ràng,Ta gọi Bà-la-môn”. Đức Thế Tôn khi ngự tại Veḷuvana. Ngài đề cập đếnRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV Phẩm Bà La Môn: Tích Nàng Kisāgotamī “Paṃsukūladharaṃ jantuṃKisaṃ dhamanisanthataṃEkaṃ vanasmiṃJhāyantaṃ tamahaṃBrūmi brāhmaṇaṃ”. “Người mặc áo đống rácGầy ốm lộ mạch gânĐộc thân thiền trong rừngTa gọi Bà-la-môn”. Kệ ngôn nầy được Đức Thế Tôn trú tại núi Gijjhakūṭa, đề cập đếnRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV Phẩm Tỳ Khưu: Tích Trưởng Lão Vakkali “Pāmojjabahulo bhikkhu,Pasanno buddhasāsane;Adhigacche padaṃ santaṃ,Saṅkhārūpasamaṃ sukhaṃ”. “Tỳ kheo nhiều hân hoan,Tịnh tín giáo pháp Phật,Chứng cảnh giới tịch tịnh,Các hạnh an tịnh lạc”. Kệ Ngôn nầy được Đức Thế Tôn thuyết ra khi Ngài ngựRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV   Phẩm Tỳ Khưu: Tích Hai Vị Tỳ Khưu Nghịch Gặp Nhau  365. “Salābhaṃ nātimaññeyya, Nāññesaṃ pihayaṃ care;Aññesaṃ pihayaṃ bhikkhu,Samādhiṃ nādhigacchati”.366. “Applābhopi ce bhikkhu,Salābhaṃ nātimaññati;Taṃ ve devā pasaṃsanti,Suddhājīviṃ atanditaṃ. “Không khinh điều mình được, Không ganh người khác được,Tỷ kheo ganh tỵRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV    Phẩm Ái Dục: Tích Công Tử Uggasena Muñca pure muñca pacchato,Majjhe muñca bhavassa pāragu;Sabbattha vimuttamānaso.Na puna jātijaraṃ upehisi”. “Bỏ quá, hiện, vị laiĐến bờ kia cuộc đờiÝ giải thoát tất cảChớ vướng lại sanh già”. Pháp Cú nầy được Đức ĐạoRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV    Phẩm Ái Dục: Tích Hoàng Hậu Khemā “Ye rāgarattānupatanti sotaṃSayaṃ kataṃ makkaṭako’va jālaṃEtaṃ pi chetvāna vajanti dhīrāAnapakkhino sabbadukkhaṃ pahāya”. “Người đắm say ái dụcTự lao mình xuống dòngNhư nhện sa lưới dệtNgười trí cắt đứt nó”. Pháp Cú nầy được ĐứcRead More →

Home   Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV Phẩm Ái Dục: Tích Chuyện Vị Tỳ Khưu Hoàn Tục “Yonibbanatho vanādhimuttoVanamutto vanam eva dhāvatiTaṃ puggalaṃ etha passathaMutto bandhanam eva dhāvati”. “Người lìa dục xuất giaSống khổ hạnh rừng núiThoát rừng chạy theo rừngNên xem người như vậyĐược thoát khỏi buộcRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV   Phẩm Ái Dục: Tích Chuyện Con Heo Nái 338. “Yathā’pi mūle anupaddave daḷhe Chinno’pi rukkho punareva rūhati Evaṃ pi taṇhānusaye anūhate Nibbattatī dukkhaṃ idaṃ punappunaṃ”. 339. “Yassa chattiṃsati sotā Manāpassavanā bhusā Vāhā vahanti duddiṭṭhiṃ Saṅkappā rāganissitā”. “Như cây bị chặt đốn RễRead More →

Home   Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV   Phẩm Tạp Lục: Tích Con Trai Ông Dāruskaṭika   296. “Suppabuddhaṃ pabujjhanti Sadā GotamasāvakāYesaṃ divā ca ratto caNiccaṃ budhagatāsati”.297. “Suppabuddhaṃ pabujjhantiSadā GotamasāvakāYesaṃ divā ca ratto caNiccaṃ dhammagatāsati”. “Đệ tử Gotama, Luôn luôn tự tỉnh giácVô luận ngày hay đêm,Thường tưởngRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV   Phẩm Chánh Đạo: Tích Ngạ Quỷ Heo   “Vācānurakkhī manasā susaṃvutoKāyena ca akusalaṃnakayirāEte tayo kammapathe visodhayeĀrādhaya maggaṃ isippaveditaṃ”. “Ý điều lời thận trọngThân không làm điều ácBa nghiệp nầy thanh tịnhChứng đạo Thánh nhân dạy”. Một ngày nọ, lúc đang điRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển III    Phẩm Phẫn Nộ: Tích Nhóm Tỳ Khưu Lục Sư   231. “Kāyappakopaṃ rakkheyya, Kāyena saṃvuto siyā;Kāyaduccaritaṃ hitvā,Kāyena sucaritaṃ care”.232. Vacipakopaṃ rakkheyya,Vācāya saṃvuto siyā,Vacīduccaritaṃ hitvā,Vācāya sucaritaṃ care. “Giữ thân đừng phẫn nộ, Phòng thân khéo bảo vệ,Từ bỏ thân làm ác,Với thânRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển III Phẩm Phẫn Nộ: Tích Tỳ Nữ Puṇṇa “Sadā jāgaramānānaṃ, Ahorattānusikkhinaṃ; Nibbānaṃ adhimuttānaṃ, Atthaṃ gacchanti āsavā”. “Những người thường giác tỉnh, Ngày đêm siêng tu học, Chuyên tâm hướng Niết bàn, Mọi lậu hoặc được tiêu”. Kệ ngôn nầy được Đức Thế TônRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển III  Phẩm Phẫn Nộ: Tích Tín Nữ Uttarā “Akkodhena jine kodhaṃ Asādhuṃ sādhunā jine Jine kadariyaṃ dānena Saccena alikavādinaṃ”. “Từ bi thắng sân hận. Hiền thiện thắng hung tàn. Bố thí thắng xan tham. Chân thật thắng hư ngụy”. Pháp Cú nầy, ĐứcRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển III   Phẩm Phẫn Nộ: Tích Tỳ Khưu Đốn Cây Rừng   “Yo ve uppatitaṃ kodhaṃ,Rathaṃ bhantaṃva vāraye,Tamahaṃ sārathiṃ brūmi,Rasmiggāho itaro jano”. “Ai chặn được phẫn nộ,Như dừng xe đang lăn,Ta gọi người đánh xe,Kẻ khác, cầm cương hờ”. Kệ ngôn nầy đượcRead More →

Home I. Giới thiệu chung Là 1 vị hoàng tử con vua  Bimbisàra (Bình-sa) và mẹ là Abhayamātā. II. Trưởng lão tăng kệ – Tiểu bộ kinh Nikaya (XXVI) Abhaya (Thera. 5) Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh là con vua Bimbisàra (Bình-sa). Giáo chủ Nàtaputta dạy ngàiRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển II Phẩm Ngu Nhơn: Tích Ngạ Quỷ Đập Đầu “Yāvadeva anatthāyaÑattaṁ bālassa jāyatiHanti bālassa sukkaṃsaṃMuddhamasa vipātayanti”. “Trí danh và tai hạiĐồng đến với kẻ dạiPhá thiện pháp để dành,Đập đầu y tan hoại”. Pháp cú này, Đức Bổn Sư đã thuyết ra khiRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển III Phẩm Tự Ngã: Tích Mẹ Của Trưởng Lão Ca Diếp Đồng Tử “Attā hi attano nātho,Ko hi nātho paro siyā;Attanā hi sudantena,Nāthaṃ labhati dullabhaṃ”. “Tự mình y chỉ mình,Nào có y chỉ khác,Nhờ khéo điều phục mình,Được y chỉ khó được”. KệRead More →