95. CHUYỆN VUA ÐẠI THIỆN KIẾN (Tiền thân Mahàsudassana) Các hành là vô thường…, Câu chuyện này, khi nằm trên giường đắc Niết-bàn vô dư y, bậc Ðạo Sư đã kể về lời nói của Trưởng lão Ànanda: – Thế Tôn chớ nhập Niết-bàn tại thành phố nhỏ tồi tànRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển II Phẩm Ác: Tích Vua Thiện Giác Bị Đất Rút “Na antalikkhe na samuddamajjhe,Na pabbatānaṃ viraraṃ pavissa;Na vijjate(1) so jagatippadeso,Yatraṭṭhitaṃ(1) nappasaheyya maccu”. “Không trên trời, giữa biển,Không lánh vào động núi,Không chỗ nào trên đời,Trốn khỏi tay thần chết”. Kệ Pháp Cú nầy, Đức BổnRead More →

Home http://daibaothapmandalataythien.org/3-giac-mo-khien-cong-chua-da-du-da-la-bat Từng buổi sáng, Thái tử ngồi lặng ở hiên sau nhìn lên đỉnh Himalaya; tâm trí chàng thường rời bỏ cái giới hạn chật hẹp của cung đình để phiêu diêu vào những thế giới xa xăm chưa hề thấy, chưa hề biết. 3 giấc mộng khiến côngRead More →

Home Đức Phật nói về phụ nữ: Ai ngờ Ngài hiểu nữ giới tới chân tơ kẽ tóc (Lichngaytot.com) Qua những gì Đức Phật nói về phụ nữ với các Tỳ Kheo của mình có thể thấy sự thấu hiểu vô cùng của Ngài và đi kèm theo đó, Ngài khôngRead More →

Home Phẩm giới – Tiểu bộ kinh Theravada 11. CHUYỆN CON NAI ÐIỀM LÀNH (Tiền thân Lakkhana) Con người có giới hạnh…, Câu chuyện này, khi ở Trúc Lâm, gần thành Vương Xá, đức Phật kể về Ðề-bà-đạt-đa. Câu chuyện về Ðề-bà-đạt-đa sẽ được kể cho đến khi làm tướngRead More →