Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV Phẩm Bà La Môn: Tích Trưởng Lão Sīvali “Yo imaṃ paḷipathaṃ duggaṃ saṃsāraṃMoham accagā tiṇṇo pāragatoJhāyī anejo akathaṃkathī anupādāyaNibbuto tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ”. “Vượt đường nguy hiểm nầy.Nhiếp phục luân hồi siKhông dục ái không nghiKhông chấp trước tịch tịnhTa gọi Bà-la-môn”. ĐứcRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển III  Phẩm An Lạc: Hai Hoàng Tộc Tranh Giành Nước   197. “Susukhaṃ vata jīvāma, Verinesu averino;Verinesu manussesu,Viharāma averino”. 198. “Susukhaṃ vata jīvāma,Āturesu anāturā;Āturesu manussesu,Viharāma anāturā”. “Vui thay, chúng ta sống, Không hận, giữa hận thù!Giữa những người thù hận,Ta sống, không hậnRead More →

Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển II Phẩm Ác: Tích Vua Thiện Giác Bị Đất Rút “Na antalikkhe na samuddamajjhe,Na pabbatānaṃ viraraṃ pavissa;Na vijjate(1) so jagatippadeso,Yatraṭṭhitaṃ(1) nappasaheyya maccu”. “Không trên trời, giữa biển,Không lánh vào động núi,Không chỗ nào trên đời,Trốn khỏi tay thần chết”. Kệ Pháp Cú nầy, Đức BổnRead More →