Mười điều tạo ra CÔNG ĐỨC và PHƯỚC ĐỨC

  02/03/2011 05:51:00 Thích Nữ Chân LiễuĐã đọc: 11441          https://tamhoc.org/dulieu/giaophap/phuocduc-congduc/Muoidieutaoracongducphuocduuc_files/like.htmlCỡ chữ: 

image

1- Tâm cầu đạo, nhiệt thành tinh tấn  2- Biết hổ thẹn, ghê sợ tội lỗi 3- Không độc hiễm, thù oán hại người  4- Không ganh tỵ, đức tánh trong sạch
5- Không bỏn sẻn, tâm từ quảng đại  6- Không khinh người, nếp sống đạo đức  7- Tu đạo hạnh, trau giồi Phật pháp  8- Làm từ thiện, giúp đời cứu người
 9- Biết hy sinh, vì người quên mình.  10- Hành việc đạo, sáng suốt khôn ngoan. 

Hits: 6

Trả lời