Skip to content
We'll be happy to help. Call Us Today: +1800-222-9876

Tâm học yếu lược là phần nội dung do tác giả Tâm Học chọn lọc theo kiến giải riêng của mình… Do thấy kiến thức ở nhiều kinh , sách , bài giảng bị lặp lại nhiều quá. Nội dung chưa phải là chân lý chỉ có tính chất tham khảo.

 

Phật pháp ứng dụng là phần tập hợp các bài viết, Video audio  áp dụng Phật pháp vào cuộc sống để giảm bớt nỗi khổ niềm đau, cải tạo vận mệnh .. Đó có thể là lời của Đức Phật , các vị Đại đức , lời của bậc trí , những kinh nghiệm phương pháp khoa học…

phật pháp bất ly thế gian pháp

Phép dưỡng sinh

Ngủ nghỉ sinh hoạt

Xây dựng nếp sống lành mạnh

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Điều trị bệnh tật

Hoạt động - nghi lễ

Tiêu trừ nghiệp xấu

Cải tạo vận mệnh

Hướng tới giải thoát

Chuyển hóa phiền não

Hits: 152

Website chia sẻ kiến thức , những tâm đắc về đạo Phật , cổ nhân xưa của 1 cá nhân ( không phải tổ chức , chùa ) . Mọi ý kiến đóng góp, khiếu nại xin gửi về hòm thư [email protected] . Điều khoản , nội quy

Wiki Tâm Học
Copyright 2020 @ Thiết kế bởi DragonKnightMT