CN0074.[Vấn đáp Phật pháp] Quan niệm về ngày giờ tốt xấu có đúng hay không? – Hòa thượng Pháp Tông

CN0074.[Vấn đáp Phật pháp] Quan niệm về ngày giờ tốt xấu có đúng hay không? – Hòa thượng Pháp Tông

Cẩm nang cuộc sống – Tâm học 2022 là cuốn sách Online chia sẻ , tóm lược các bài viết lời dạy , kinh nghiệm đúc kết mà Tâm học cảm thấy cần thiết trong đời sống con người nói chung và bản thân tác giả nói riêng.

Hits: 54

Post Views: 610