“Không đặt hàng, không bắt động vật chính là phóng sinh”

Phóng sinh ngày Rằm tháng Giêng đã trở thành một thói quen trong văn hóa người Việt. Tuy nhiên, phóng sinh thế nào cho đúng cách, không để lãng phí, giữ được cân bằng hệ sinh thái và môi trường thì vẫn là vấn đề cần được quan tâm, chú trọng.KHÁNH LINH – ANH TÚ

https://laodong.vn/video/khong-dat-hang-khong-bat-dong-vat-chinh-la-phong-sinh-883149.ldo?fbclid=IwAR23A5BQdWV0yL08amkGTeJ06sUYlkB1cCQn-vnP-FvMQGNVrgJvrHnuRQo

Hits: 5

Trả lời