6 nghiệp hao tổn tài sản:

 1. Đam mê rượu chè. 

2. Cờ bạc. 

3. Phóng đãng. 

4. Đam mê kỹ nhạc. 

5. Kết bạn người ác. 

6. Biếng lười. 

Như vậy, Phật dạy người nào tránh được bốn nghiệp kết, bốn việc ác, sáu nghiệp hao tổn tài sản thì không những đời này đẹp và cả đời sau cũng được hưởng những quả tốt đẹp. Cần từ bỏ ý niệm xấu xa sâu thẳm trong tâm hồn của mỗi con người thì mới mang lại điều phước lành, sự an nhàn trong cuộc sống. Tu để đời này có duyên lành và đời sau cũng có duyên lành, trong hiện tại được người ngợi khen, xã hội ngợi khen, gia đình ngợi khen và trên hết phương ấy được an ổn, xã hội ấy được tốt đẹp, không lo sợ…  

Lang nghe loi khuyen cua Phat ve dao lam nguoi

Hits: 6

Trả lời