Skip to content
We'll be happy to help. Call Us Today: +1800-222-9876

Tâm học yếu lược là phần nội dung do tác giả Tâm Học chọn lọc theo kiến giải riêng của mình… Do thấy kiến thức ở nhiều kinh , sách , bài giảng bị lặp lại nhiều quá. Nội dung chưa phải là chân lý chỉ có tính chất tham khảo.

 

 

Nội dung ở phần những câu hỏi thắc mắc đạo Phật  có khoảng 90% liên quan đến đạo Phật chung , có thể nó có thêm 1 ít nội dung ở bên ngoài. Những câu hỏi phù hợp với quan điểm , kiến giải của Tâm học chứ không khẳng định là chân lý. Quy ước : (1) : Nội dung chỉ có ở Phật giáo nguyên thủy (2) : Nội dung chỉ có Phật giáo Bắc truyền (3) : Nội dung chỉ có Kim Cương Thừa (4) : Đạo Phật dân gian .(5) : Khác.

Về tôn giáo

Về đạo Phật

Về Tam Bảo

Lịch sử đạo Phật

Về lịch sử dòng truyền thừa

Về Đức Phật

Về các vị Phật Bồ tát

Câu hỏi về khổ

Giác ngộ - giải thoát

Về câu chuyện trong thời Phật

Về tập tục và nghi lễ

Câu hỏi về tâm

Câu hỏi về thiền

Câu hỏi về phạm lỗi

Chết và tài sinh

Các cảnh giới

Về phi nhân

Về pháp môn tu tập

Về giới luật

Về chứng đắc - thánh quả

Về giáo lý

Về kinh điển

Khác nhau giữa các truyền thừa

Phật giáo Việt Nam

Vũ trụ hành tinh

Phật giáo và khoa học

Về giấc mơ và tiên tri

Về sự linh ứng ( Phật lực - nguyện lực)

Phật giáo Đại thừa

Phật giáo nguyên thủy

Cư sĩ Phật tử

Kim Cương Thừa

Mê tín - chánh tín

Cúng lễ

Về đời sống

Về Phật giáo Trung Quốc

Về tu tập

Về các vị đệ tử Phật

Về xã hội

Về Nhân quả nghiệp báo

Về các tổ Phật giáo Đại Thừa

***** Mi Tiên vấn đáp ******

Sách 100 câu hỏi tỳ kheo Thích Phước Thái

TỪ CÂU 01 ĐẾN CÂU 10

01 Nghi thức quá đường?
02 Tại sao không thờ Tổ Tỳ Ni Đa Lưu Chi làm sơ Tổ?
03 Kinh sách nào giúp cho người mới học Phật?
04 Vấn đề sát sanh hại vật?
05 Dọn cơm cúng vong như thế nào mới đúng?
06 Phật lên cung trời Đao Lợi thuyết pháp bằng thân nào?
07 Ý nghĩa chắp tay như thế nào?
08 Tại sao khi cúng vong tụng chú Biến Thực Biến Thủy?
09 Tại sao đưa linh cữu còn ghé thăm nhà?
10 Vấn đề bản ngã thật giả thế nào?

TỪ CÂU 11 ĐẾN CÂU 20
11 Ý nghĩa Phật bước đi bảy bước?
12 Phúng điếu người chết có mắc nợ hay không?
13 Sự thờ Phật khác nhau giữa Nam Bắc Tông Phật Giáo?
14 Ý nghĩa tràng hạt?
15 Ý nghĩa bánh xe chuyển pháp luân?
16 Chư thiên thỉnh Phật thuyết pháp?
17 Vấn đề Quỷ Thần?
18 Sự khác biệt giữa Phật đản và Phật lịch?
19 Ý nghĩa những từ ngữ diễn tả Phật ra đời?
20 Sự khác biệt giữa cúng dường Tam Bảo Và Trai Tăng?

TỪ CÂU 21 ĐẾN CÂU 30
21 Người tăng sĩ lấy họ Thích từ lúc nào?
22 Sự khác biệt giữa Tứ Đại Và Thất Đại?
23 Phóng sanh như thế nào mới đúng ý nghĩa?
24 Sự khác biệt Tam Thừa?
25 Niệm Phật cầu vãng sanh có ích kỷ hay không?
26 Ý nghĩa Vu Lan và Tự Tứ?
27 Chư tăng chú nguyện có siêu độ hay không?
28 Danh xưng Quán Thế Âm và Quán Tự Tại?
29 Tịnh Độ tông có truyền thừa Tổ vị không?
30 Sự khác biệt giữa chánh niệm và vô tâm?

TỪ CÂU 31 ĐẾN CÂU 40
31 Ý nghĩa chữ vạn?
32 Mười hai loại cô hồn?
33 Tụng kinh ở nhà có cần đánh chuông mõ không?
34 Nêm nếm đồ mặn vào những ngày ăn chay?
35 Ý nghĩa kiết thất và đả thất?
36 Ý nghĩa tướng lưỡi rộng dài?
37 Chư Thiên dâng hoa cúng dường?
38 Ý nghĩa danh hiệu Đại Thế Chí và sự động đất?
39 Thờ Phật Thích Ca mà chào nhau A Di Đà?
40 Làm sao cho mẹ con khỏi tội?

TỪ CÂU 41 ĐẾN CÂU 50
41 Sau khi thọ bát về nhà nấu đồ ăn mặn có lỗi không?
42 Giải quyết thế nào giữa mẹ con được vui?
43 Chỉ cạo tóc không xuất gia bị người lầm nhận xá chào có lỗi không?
44 Sức khỏe kém muốn xuất gia ở nhà tu được không?
45 Ăn chay trường nấu mặn có tội không?
46 Ăn chay trường mà mua thịt cá nấu cho gia đình ăn có tội không?
47 Thờ Phật Thích Ca mà niệm Di Đà?
48 Tại sao cha mẹ chết, người xuất gia không lạy?
49 Thế nào mới là phạm ăn phi thời?
50 Người chết sau 49 ngày tiếp tục cầu siêu được không?

TỪ CÂU 51 ĐẾN CÂU 60
51 Làm lành chết bất đắc kỳ tử có được siêu không?
52 Khi chấp tác nhổ cỏ làm chết những con vật nhỏ có tội không?
53 Tạo tội như núi cả …?
54 Có phải vì bệnh làm phiền trong chúng…?
55 Ý nghĩa câu tình dữ vô tình…?
56 Kiến hoặc, tư hoặc và trần sa hoặc khác nhau thế nào?
57 Thọ Tam quy không sanh về cảnh giới ác…?
58 Tụng Kinh cầu siêu có thật sự siêu hay không?
59 Giản biệt giữa tu phước và tu huệ?
60 Vô thường có phải là chủ thuyết bi quan không?

TỪ CÂU 61 ĐẾN CÂU 70
61 Có nên tụng Kinh Kim Cang Bát Nhã không?
62 A tu la là gì?
63 Lục chủng chấn động?
64 Ý nghĩa chuông trống bát nhã?
65 Nhứt nhơn hành đạo cửu huyền thăng?
66 Vấn đề chánh tín và mê tín?
67 Những ngày kinh nguyệt có nên tụng niệm bái sám không?
68 Ăn chay dùng trứng gà được không?
69 Cúng heo quay trả lễ có mang tội không?
70 Không có thiết lập bàn thờ Phật có tụng kinh được không?

TỪ CÂU 71 ĐẾN CÂU 80
71 Khi niệm Phật thấy hình tượng Phật có lỗi không?
72 Vì tánh nóng nảy nên mất hạnh phúc trong gia đình?
73 Những nỗi lo âu vì sống đơn độc, nhưng khi giao tiếp thì lại bất bình không chịu nổi sự gian trá?
74 Vấn đề ý nghĩa hoa sen?
75 Vấn đề xả tang cho cha mẹ?
76 Sự khác biệt giữa trí thức và trí tuệ?
77 Thế nào gọi là chuyển nghiệp?
78 Sự khác biệt giữa A la hán và Bồ tát?
79 Vấn đề linh hồn và nghiệp báo?
80 Số mạng và nghiệp báo đồng hay khác?

TỪ CÂU 81 ĐẾN CÂU 90
81 Vấn đề hộ niệm cho người sắp lâm chung?
82 Sau khi chết nghiệp còn hay mất?
83 Người chết bất đắc kỳ tử, thì nghiệp quả sẽ ra sao?
84 Tập tục đốt giấy tiền vàng mã?
85 Vấn đề thờ ông Địa và Thần Tài?
86 Vấn đề tuổi tác và duyên số trong hôn nhân?
87 Lễ hằng thuận tại chùa?
88 Hiến cơ phận (organs) có lợi và hại thế nào?
89 Vấn đề ăn ngũ vị tân?
90 Chích lý tây quy (quảy hài về Tây)?

TỪ CÂU 91 ĐẾN CÂU 100
91 Cha ăn mặn con khát nước?
92 Tại sao phải ăn chay trong các ngày trai giới?
93 Tượng Phật có từ lúc nào?
94 Tam đức là gì?
95 Ý nghĩa lá cờ Phật giáo?
96 Sự khác biệt giữa hình tượng Phật Thích Ca và Phật A Di Đà khác nhau ở điểm nào?
97 Bát kỉnh pháp là gì?
98 Bát nạn là gì?
99 Tại sao Bồ tát Địa Tạng tay mặt cầm tích trượng và tay trái nắm hạt minh châu?
100 Tứ ma là gì?

Tập II

 • TỪ CÂU 01 ĐẾN CÂU 10
 • 01 Tượng Phật bị sứt mẻ có thờ được không?
 • 02 Thọ bát quan trai có lạy bàn vong được không?
 • 03 Tu ở nhà một mình có tiến bộ không?
 • 04 Khuyên người khác quy y có lỗi không?
 • 05 Tụng kinh niệm Phật mà tâm còn tán loạn có được lợi ích gì không?
 • 06 Tâm ở đâu?
 • 07 Ý nghĩa của hai chữ Lăng Nghiêm và nguyên nhân nào Phật nói Chú Lăng Nghiêm.
 • 08 Ở nhà có tụng chú Lăng Nghiêm được không?
 • 09 Phật tử đi chùa như thế nào mới đúng?
 • 10 Thọ Bồ tát giới tại gia nuôi chó mèo có tội không?
 • TỪ CÂU 11 ĐẾN CÂU 20
 • 11 Khi hộ niệm cho người sắp lâm chung phải tụng niệm như thế nào mới đúng?
 • 12 Ý nghĩa của câu: Ý hòa đồng duyệt như thế nào?
 • 13 Lạy sám hối có thực sự tiêu nghiệp không?
 • 14 Làm sao trị được bệnh hôn trầm?
 • 15 Như thế nào mới trị được bệnh vọng tưởng?
 • 16 Làm sao phân biệt được Xá lợi Phật thật?
 • 17 Tụng kinh như thế nào mới đúng cách thức?
 • 18 Khi tụng niệm cảm động rơi lệ có lỗi không?
 • 19 Khi nghe pháp tay vẫn lần chuỗi niệm Phật có lỗi không?
 • 20 Niệm Phật chưa được nhứt tâm bất loạn, có được vãng sanh không?
 • TỪ CÂU 21 ĐẾN CÂU 30
 • 21 Sau khi chết, rảy tro cốt xuống biển hoặc làm phân cho cây cỏ có lỗi gì không?
 • 22 Làm sao xác định được một người sau khi chết đi về đâu?
 • 23 Làm sao diệt trừ được tánh kiêu căng ngã mạn?
 • 24 Trong lúc ngủ mê thần thức đi đâu?
 • 25 Làm sao diệt trừ được ba thứ phiền não gốc: tham, sân, si?
 • 26 Giữa sự và lý Tịnh độ có chống trái nhau không?
 • 27 Trong lúc chấp tác hay làm việc Phật sự có tu không?
 • 28 Sự khác biệt giữa các loại trí
 • 29 Làm sao giữ tròn chữ hiếu giữa mẹ chồng và nàng dâu?
 • 30 Cả đời niệm Phật, nhưng bệnh gần chết thì lại không thích niệm Phật?
 • TỪ CÂU 31 ĐẾN CÂU 40
 • 31 Giáo pháp của Phật trải qua nhiều đời có bị sai lệch không?
 • 32 Danh hiệu Phật A Di Đà có mặt cõi nầy vào lúc nào?
 • 33 Khi niệm hương cúng Phật, nên niệm danh hiệu Phật nào trước.
 • 34 Bằng cách nào có thể khuyên cha mẹ tin Tam bảo tu hành.
 • 35 Làm sao hóa giải được lời thề nguyền.
 • 36 Thường chiêm bao thấy người thân, không biết có siêu hay không?
 • 37 Người vào chùa xuất gia có bất hiếu hay không?
 • 38 Thắp ba nén hương có ý nghĩa gì?
 • 39 Làm sao niệm Phật để được nhứt tâm bất loạn?
 • 40 Trong lúc sắp lâm chung không giữ được chánh niệm có được vãng sanh không?
 • TỪ CÂU 41 ĐẾN CÂU 50
 • 41 Vấn đề xả tang theo ý muốn.
 • 42 Sự báo hiếu giữa Kinh Vu Lan và Kinh Địa Tạng khác nhau như thế nào?
 • 43 Dùng hoa quả giả chưng cúng Phật có lỗi không?
 • 44 Vì bảo vệ đàn chim đuổi con mèo có lỗi không?
 • 45 Con cái chưa xong bề gia thất, mình bỏ đi xuất gia có lỗi không?
 • 46. Đồ ăn dư cho chim ăn có mang tội hủy của hay không?
 • 47. Nhà có nhiều chuột phải giải quyết như thế nào không còn chuột mà khỏi phải mang tội sát sanh?
 • 48. Ý nghĩa chơn tâm và bản tánh như thế nào?
 • 49. Minh tâm kiến tánh là nghĩa gì?
 • 50. Tụng kinh cầu siêu khác ngôn ngữ, người chết có nhận hiểu hay không?
 • TỪ CÂU 51 ĐẾN CÂU 60
 • 51. Trong chiêm bao thấy sát sanh không biết có tội không?
 • 52. Sau khi chết cái gì bị thọ hình hành phạt đau khổ trong địa ngục vô gián?
 • 53. Tam bành lục tặc là gì?
 • 54. Suối vàng và chín suối ý nghĩa giống nhau hay khác nhau?
 • 55. Tại sao người tu pháp môn niệm Phật không thờ riêng Đại Thế Chí mà thờ đức Quán Thế Âm?
 • 56. Thực phẩm chay nhưng thực đơn nêu toàn đồ mặn.
 • 57. Cách thờ Phật và Quy y Tam Bảo như thế nào mới đúng?
 • 58. Tại sao ngày 23 tháng chạp lại đưa Táo Quân về trời?
 • 59. Thờ linh ảnh ở trong chùa, nhưng cúng kỵ giỗ ở nhà có được không?
 • 60. Làm sao cho bớt cơn nóng giận?
 • TỪ CÂU 61 ĐẾN CÂU 70
 • 61. Tự mình cầu siêu cho mình như thế nào?
 • 62. Làm sao cho đứa con tự nguyện đi chùa một cách vui vẻ?
 • 63. Treo hình tượng Phật và Bồ tát trên bàn thờ tổ tiên có được không?
 • 64. Cha mẹ còn sống con có nên thờ Cửu huyền Thất tổ hay không?
 • 65. Làm sao cho đứa con hướng về Tam bảo và sự cầu nguyện hồi hướng có tác dụng lợi ích hay không?
 • 66. Tụng kinh cầu siêu có ảnh hưởng đến người mất đã lâu không?
 • 67. Khuyên thân nhân tu học, bị phản ứng phải làm sao?
 • 68. Đã lỡ phạm tội sát hại sinh vật nhiều quá giờ phải làm sao?
 • 69. Nuôi cá kiểng trong nhà có mang tội hay không?
 • 70. Làm sao có thể ứng dụng lý Bát nhã vào đời sống hiện thực?
 • TỪ CÂU 71 ĐẾN CÂU 80
 • 71. Khi đến chùa thọ bát tu học, thọ dụng của Đàn na tín thí có mang tội hay không?
 • 72. Khi lâm chung tưởng nhớ Phật, nhưng không thấy Phật rước có được vãng sanh hay không?
 • 73. Thờ người chết như cha mẹ hay ông bà nhiều nơi có được không?
 • 74. Cúng dường trai tăng cho người đã mất như thế nào mới hợp lý?
 • 75. Câu nói: “Đạo Phật đến đâu thì hòa bình đến đó” ý nghĩa như thế nào?
 • 76. Thọ giới Bồ tát nhưng không đến chùa Bố tát kiểm giới có mang tội không?
 • 77. Muốn thọ giới Bồ tát, có nên học giới trước rồi thọ sau được không?
 • 78. Niết Bàn và Cực lạc ý nghĩa giống hay khác?
 • 79. Mang chuỗi đeo tay vào toilet có mang tội không?
 • 80. Ý nghĩa chánh báo và y báo?
 • TỪ CÂU 81 ĐẾN CÂU 90
 • 81. Ý nghĩa cúng rước vía đức Phật Di Lặc đầu năm?
 • 82. Vấn đề tịnh khẩu?
 • 83. Nằm niệm Phật có lỗi không?
 • 84. Ý nghĩa và chức năng tác dụng của một ngôi chùa?
 • 85. Tại sao gọi là Kết kỳ niệm Phật mà không gọi là Phật thất?
 • 86. Việc di chúc và ủy quyền trong lúc hấp hối và sau khi chết?
 • 87. Có phải vì vô tình mà phạm tội sát sanh hay không?
 • 88. Đã là người xuất gia tu hành tại sao còn có việc tranh giành y bát?
 • 89. Một sự ngộ nhận về luật nhân quả?
 • 90. Hoạnh tử là gì?
 • TỪ CÂU 91 ĐẾN CÂU 100
 • 91. Vấn đề kết hôn khác tôn giáo?
 • 92. Tập khí là gì?
 • 93. Không quy y Tam bảo niệm Phật có được vãng sanh không?
 • 94. Vấn đề oan gia trái chủ?
 • 95. Giang san dễ đổi, tánh nết khó dời?
 • 96. Ý nghĩa uốn lưỡi bảy lần trước khi nói?
 • 97. Vấn đề bói toán xem số tử vi?
 • 98. Một người thường đi chùa nhưng tánh tình vẫn không thay đổi?
 • 99. Làm sao khuyên người giảm bớt nô lệ cho sắc thân?
 • 100. Ý nghĩa câu: “Trên lưỡi sen hồng phóng hào quang” như thế nào?

Hits: 2820

Website chia sẻ kiến thức , những tâm đắc về đạo Phật , cổ nhân xưa của 1 cá nhân ( không phải tổ chức , chùa ) . Mọi ý kiến đóng góp, khiếu nại xin gửi về hòm thư [email protected] . Điều khoản , nội quy

Wiki Tâm Học
Copyright 2020 @ Thiết kế bởi DragonKnightMT