[Vấn đáp Phật pháp] Ý nghĩa các con số trong Phật giáo – Hòa thượng Pháp Tông

Chương trình Vấn đáp Phật pháp, sáng Chủ nhật ngày 18/11/2018. Câu hỏi: Trong Phật giáo có những con số như 7, 18, 49, 108… Vậy những con số đó có ý nghĩa gì thưa Hòa thượng?

Hits: 88

Trả lời