Căn cứ vào đâu các nhà nghiên cứu xác định được đâu là lời dạy của Đức Phật – TT Thích Nhật Từ

Căn cứ vào đâu các nhà nghiên cứu xác định được đâu là lời dạy của Đức Phật – TT Thích Nhật Từ

Tình cờ lượt fb thấy lưu lại : nghe bằng tiếng trực tiếp

https://www.facebook.com/ThichNhatTu/videos/237635374359152/

Hits: 2

Trả lời