VĐPP l Từ bi và Trí tuệ – Hòa thượng Pháp Tông thuyết giảng

Phân biệt từ bi và trí tuệ ..

5 trí tuệ trong Phật giáo nguyên thủy

+tưởng tri : cái biết do thu nạp, chế biến theo hướng chủ quan..

+ thức tri : cái biết do học , do được dạy dỗ, tìm hiểu trải nghiêm cuộc sống bên ngoại hoặc nội tâm ( gần giống EQ)

+thắng tri: cái biết chỉ có được từ các vị tu thiền định … VD nghe được những tiếng của những loài trời , atula .. nhìn thấy những thứ mà con người k thể biết được…

+tuệ tri: Cái biết thô sơ , chỉ ghi nhận không phán xét ,không có ý kiến rieng tư..Không bị cột trói bởi tưởng và thức … Tuệ tri hoàn toàn vô tư và hồn nhiên..

+liễu tri: Buông xuống , buông xả , xả ly vượt qua mọi trói buộc .. Tuệ tri soi sáng thực tại , còn liễu tri xóa tan bóng tối

Trí tuệ là vai trò của nhận thức

Hits: 39

Trả lời