Thuyết nhân quả – HT. Pháp Tông

HT. Pháp Tông giải thích cơ bản về nhân quả theo cái nhìn của đạo Phật . 5 định luật mà Đức Phật nói về nhân quả :

+ Định luật nhân quả thời tiết.

+ Định luật về hạt giống ( trồng dưa được dưa, trồng đậu ra đậu) – luật di truyền về giống

+ Nhân quả trong hành vi – định luật nghiệp và báo trong đạo Phật

+Định luật về tâm thức (citta niyāma)

+ Định luật về quy phạm hay các pháp

Tham khảo thêm tại : https://phatgiaonguyenthuy.org/5-dinh-luat-cua-thien-nhien-ngu-luat-thien-nhien-panca-niyama/

Hits: 21

Trả lời