Share bộ Vi Diệu Pháp – HT Tịnh Sự ( đã thêm Bookmark và gộp 7in1)

TẠNG VÔ TỶ PHÁP (Vi Diệu Pháp) – ABHIDHAMMA

do cố Hòa Thượng Tịnh Sự biên dịch từ kinh điển Pali sang tiếng Việt nhằm giúp và tạo điều kiện cho chư tôn đức Tăng Ni và qúy Phật tử tìm hiểu về kinh tạng nguyên thủy, bộ sách này gồm có Bộ Vị Trí ( 03 cuốn – 06 tập ), Bộ Song Đối ( 01 tập ), Bộ Ngữ Tông ( 01 cuốn ) , Bộ Pháp Tự ( 01 cuốn ), Bộ Phân Tích ( 01 cuốn ), Bộ Nguyên Chất Ngữ ( 01 cuốn ), Bộ Nhân Chế Định (01 cuốn).

Tâm Học thêm Bookmark cho từng tập ( so với file gốc thuviennguyenthuy.com ) và gộp lại thành 1 file duy nhất tiện cho tra cứu

Bộ Pháp tụ

Bộ Phân tích

Bộ Nguyên chất ngữ và nhân chế định

Bộ ngữ tông

Bộ Song đối

Bộ Vị trí

Bộ Vị trí 1-2

Bộ Vị trí 3-4

Bộ Vị trí 5-6

Sách full 7 in 1

Link thỉnh thoảng có thể sẽ không vào được . Vui lòng gửi mail nếu có vấn đề về bản quyền hoặc cần hỗ trợ tải về

https://images.mtviet.com/sachvidieuphap/Vidieuphapremake/Bo-Ngu-Tong.pdf

Hits: 17