Nhận ra Tam thân Phật ngay nơi mỗi người


“Căn bản Thượng sư tượng trưng cho cả ba ngôi Tam Bảo. Thân Ngài là Tăng bảo, lời Ngài là Pháp bảo, tâm Ngài là Phật bảo. Thượng sư là hiện thân của tất cả thành tựu, tri thức và tất cả sự giác ngộ. Hình tướng bên ngoài của Thượng sư rất quan trọng nhưng điều quan trọng nhất bạn cần hiểu đó là Thượng sư biểu trưng cho những phẩm hạnh giác ngộ”.

 

Nguồn : Source link

Hits: 25

Trả lời