Pháp tu khiển trừ chướng ngại – Cúng dàng Hỏa tịnh


Pháp cúng dàng Hỏa tịnh được bắt đầu từ Đức Liên Hoa Sinh khi Ngài truyền giáo pháp vào những nước trên đỉnh tuyết sơn Himalaya.
Ngài đã gặp nhiều chướng ngại, sự ngăn trở của các quỷ thần tại các nước khiến cho Phật pháp không được phát triển nên Đức Liên Hoa Sinh đã thiện xảo, chế ra pháp cúng dàng Hỏa tịnh gồm các loại thuốc gia trì, các loại hương, gỗ thơm, ngũ cốc, ngũ dược, … Tất cả những thứ ấy được trộn lại, trì tụng chân ngôn gia trì sau đó đốt thành khói. Khói thơm ấy dâng lên cúng dường Phật, sau khi cúng dường Phật, khói thơm lan tỏa để cúng dường tất cả các quỷ thần, minh thần, thần núi, thần sông, thổ công, thổ địa, các loài quỷ đói.

 

Vì sao trước khi thực hành pháp cúng dàng Hỏa tịnh, bạn cần phải triệu thỉnh Địa Thần? Lịch sử Phật giáo cũng ghi lại khi Đức Phật Thích Ca chuẩn bị đạt tới thành tựu giác ngộ, Ma Vương đã hiện lên và chất vấn Ngài: “Điều gì sẽ làm chứng cho việc Ngài sẽ đạt giác ngộ? Nhỡ Ngài không đạt giác ngộ thì sao?”. Lúc đó Đức Phật Thích Ca liền chạm tay xuống đất và nói rằng: “Chỉ với một chút xíu công đức thôi, ông có thể được sinh lên trời. Nhưng trên mặt đất này, từ nhiều vô lượng kiếp tới nay, ta đã thực hành Lục Độ Ba La Mật, đã tích lũy tịnh hóa nghiệp chướng, và mặt đất này chính là bằng chứng của ta”. Sau khi Ngài làm như vậy, Địa Thần, bậc cai quản mọi thứ trên mặt đất, liền hiện lên và nói rằng “Đúng vậy, tôi thừa nhận và làm chứng rằng Đức Phật đã tu khổ hạnh và tu tập giải thoát!”.

Tiếp đó chúng ta cúng dàng, chẳng hạn như cúng dàng các Torma trắng đã được chuẩn bị trước đó cho các Ngài và cầu nguyện rằng: “Tôi đang thực hành cúng dàng, xin hãy để cho tôi hoàn thành Pháp sự này vì lợi ích hữu tình…”.

Trong cuộc sống, chúng ta có thể gặp rất nhiều chướng ngại. Người đầy đủ vật chất nhưng đau khổ về tinh thần. Người có đời sống tinh thần yên ổn thì lại thiếu thốn về vật chất. Công danh sự nghiệp như giọt sương đầu ngọn cỏ, rất mong manh. Những ân oán nợ nghiệp vẫn theo chúng ta từng bước. Khi chúng ta bị bệnh hay gặp chướng ngại đều do nghiệp đã tạo, và lúc chúng ta phước mỏng  thì nghiệp sẽ trổ quả chín mùi.
Pháp tu Hỏa tịnh có năng lực mạnh mẽ tịnh hóa nghiệp chướng bằng cách thỉnh mời các oan gia trái chủ đến dự đàn tràng để trả nợ. Việc dâng cúng phẩm vật đã được chú nguyện giúp các vị viên mãn mọi sở cầu, mọi tâm nguyện, đồng thời chuyển hóa tâm các vị thành tâm giác ngộ.
 

Nguồn : Source link

Hits: 31

Trả lời