Bardo – Khai thị gì cho người mới mất (P1)


Từ khi hấp hối cho đến trong 49 ngày sau khi chết, vong linh vẫn có cơ hội được giải thoát qua từng ngày nếu được sự hỗ trợ của người thân qua các bài Khai thị. Chúng tôi xin tiếp tục giới thiệu tới quý vị phần Khai thị cho người thân từ thời gian hấp hối đến trong 49 ngày sau khi chết.

Phần này người thân nên đọc mỗi ngày cho hương linh người quá cố, với tâm nguyện tha thiết cầu mong hương linh được siêu thoát, vì lúc này hương linh không nghe âm thanh mà nghe bằng tâm của người Khai thị.

 

Dưới đây là phần Khai thị cho người đang hấp hối.

Này Bậc đáng kính, (Pháp danh người quá cố), bây giờ đã đến thời điểm để tìm kiếm cho mình con đường liễu sinh thoát tử. Ngay khi hơi thở ngừng lại, ánh sáng Pháp tính diệu minh của giai đoạn trung gian đầu tiên sẽ xuất hiện như Bậc Thầy đã từng mô tả cho anh nghe trước đây. Hơi thở bên ngoài của anh chấm dứt. Anh trải nghiệm về thực tại và tính không rộng lớn như hư không. Trí tuệ bản lai nơi anh ló rạng sáng rõ và rỗng rang, không có giới hạn hay trung tâm. Vào thời điểm này, bản thân anh phải chứng ngộ trạng thái này chính là Phật tính và phải duy trì trải nghiệm đó.

Giờ đây, ảo ảnh anh đang thấy là dấu hiệu của Địa đại đang tan vào Thủy đại. Ảo ảnh khói là dấu hiệu của Thuỷ đại tan vào Hỏa đại, ảo ảnh đom đóm là dấu hiệu Hỏa đại đang tan vào Phong đại. Ảo ảnh về ngọn lửa nến là dấu hiệu Phong đại đang tan vào Thức đại. Ảo ảnh về một bầu trời đầy ánh trăng là dấu hiệu của Thức đại đang tan vào tịnh quang. Bầu trời ngập tràn ánh nắng là dấu hiệu tịnh quang đang tan vào quang minh. Bầu trời tối này là dấu hiệu nhật quang đang tan vào huyền quang tịch chiếu. Bầu trời nhập nhoạng trước bình minh là dấu hiệu của huyền quang tịch chiếu đang hoà tan vào Pháp tính Diệu Minh.
 

Này Bậc tôn kính, (Pháp danh người quá cố), giờ đây đã tới thời điểm “chết”, do đó anh cần phát Bồ đề tâm và hướng đến sự giác ngộ như sau: “Ôi! Mình đã đến thời điểm chết. Nhờ vào cái chết này, mình sẽ trưởng dưỡng tâm Bồ đề tràn đầy tình yêu thương và lòng bi mẫn. Vì sự lợi ích của toàn bộ pháp giới chúng sinh, mình phải đạt được toàn giác”. Đặc biệt, anh nên nghĩ rằng: “Giờ đây vì lợi ích của chúng sinh, con sẽ chứng ngộ Pháp tính diệu minh của cái chết là Pháp thân. Trong trải nghiệm này, con sẽ đạt được thành tựu cứu kính của Đại Thủ Ấn và sẽ viên mãn tất cả tâm nguyện của chúng sinh. Nếu không, con sẽ chứng ngộ điều này trong thời điểm của giai đoạn trung gian. Con sẽ chứng ngộ được rằng giai đoạn trung gian là Đại Thủ Ấn hợp nhất, và con sẽ viên mãn tâm nguyện của vô lượng pháp giới chúng sinh bằng cách thị hiện thành bất cứ đối tượng nào cần thiết để điều phục bất cứ chúng sinh nào”. Quán niệm như vậy sẽ giúp anh duy trì sức mạnh ý chí của tâm Bồ đề, như những kinh nghiệm thực hành mà anh đã biết đến trước đây!


 

Này Bậc tôn quý, (Pháp danh người quá cố), hãy lắng nghe, giờ đây ánh sáng Diệu Minh thanh tịnh của thực tại ló rạng trước anh. Hãy chứng ngộ ánh sáng này! Đây chính là Trí tuệ tính không rõ ràng tự nhiên hiện tại của anh. Nó hiện diện trong tính không quang minh, không có bất cứ sự khách quan nào về chất liệu, dấu hiệu hay màu sắc! Đây chính là thực tại là Bậc Toàn Thiện Phật Mẫu! Và đây, tính không tự nhiên về Diệu Quan Sát của anh hoàn toàn không phải sự rỗng không mang tính sinh diệt giả dối, mà chính là trí tuệ bất diệt, sáng rõ và năng động của chính anh. Trí tuệ này là Bậc Đại Toàn Thiện Đức Phật Phụ tính! Sự hiện diện bất khả phân của trí tuệ tính không tự nhiên huyễn hóa và sự hiện diện sáng rõ năng động của tâm anh chính là Pháp thân. Phật tính của anh an trụ trong ánh sáng quang minh bất khả phân rộng lớn vô biên này. Tự tính của anh không có sinh hay tử mà chính là Đức Phật A Di Đà. Anh chỉ cần chứng ngộ rằng bản tính thanh tịnh của tâm anh là Phật! Bản thân anh an trụ trong trí tuệ giác ngộ nội chứng của hết thảy chư Phật.

 


 

Này Bậc đáng kính, hãy thiền định về Bản tôn! Đừng sao nhãng, hãy hướng năng lực tâm mạnh mẽ của anh về bậc Bản tôn thiền định của mình, nhưng đừng quên thiền về sắc tướng Bản tôn sáng rõ nhưng phi vật chất, không có thực tại giống như ánh trăng chiếu xuống mặt hồ nước!

 

GIAI ĐOẠN TRUNG GIAN THỰC TẠI BẢN TÔN AN BÌNH
Lúc này 42 vị Phật Bản tôn An bình sẽ xuất hiện, người thân sẽ tiếp tuc Khai thị như dưới đây.
 

Này Bậc đáng kính, (Pháp danh người quá cố), hãy lắng nghe với sự tập trung mạnh mẽ không dao động. Có sáu giai đoạn trung gian: Giai đoạn trung gian đời sống tự nhiên, giai đoạn trung gian mộng, giai đoạn trung gian thiền định, giai đoạn trung gian thời điểm chết, giai đoạn trung gian thực tại Pháp tính và giai đoạn trung gian tái sinh.

Này Bậc đáng kính, ba giai đoạn trung gian sẽ ló rạng trước anh: Giai đoạn trung gian thời điểm chết, giai đoạn trung gian thực tại Pháp tính và giai đoạn trung gian tái sinh. Cho tới ngày hôm qua, trong giai đoạn trung gian của thời điểm chết, ánh sáng Pháp tính Diệu Minh của thực tại đã ló rạng nhưng anh không nhận ra ánh sáng đó nên vẫn lang thang ở đây. Giờ đây, giai đoạn trung gian thực tại và giai đoạn trung gian tái sinh sẽ hiển diện trước anh. Như tôi đã mô tả, anh cần phải nhận ra giai đoạn này mà không nhầm lẫn.
 


 

Này Bậc đáng kính, giờ anh đã đi tới “cái chết”. Anh sẽ tiếp tục hành trình từ thế giới này tới thế giới khác. Anh không cô đơn, bởi đây là hành trình của tất cả chúng sinh từ vô thủy kiếp. Đừng đắm mình trong những tham muốn và bám chấp vào cuộc sống đã qua. Dù muốn, anh cũng không có quyền năng để ở lại thế gian này. Anh không tránh được việc sẽ rơi vào các cõi luân hồi. Đừng tham muốn hay bám chấp! Hãy nhớ về Tam Bảo!

Này Bậc đáng kính, các linh kiến về thực tại của trạng thái trung gian sẽ ló rạng với anh. Anh không nên quên những lời dưới đây. Hãy khắc tâm về ý nghĩa những khai thị dưới này để chứng ngộ:

“Khi giờ đây giai đoạn trung gian thực tại ló rạng trước con,

Con sẽ buông bỏ những ảo ảnh về sợ hãi trong bản năng

Thâm nhập sự chứng ngộ rằng mọi đối tượng chỉ là những ảo ảnh trong tâm

Và hiểu đó chỉ là huyễn hóa hiện bày trong giai đoạn trung ấm

Đến thời điểm này, khi đã tới giai đoạn tịch diệt quan trọng nhất

Con sẽ không sợ hãi linh kiến của chính mình về chư Bản tôn An bình và Uy mãnh”.

 

Anh nên tiếp tục đọc to điều này một cách rõ ràng và ghi nhớ ý nghĩa lời khai thị. Đừng quên lời khai thị này vì đó là chiếc chìa khóa để thực chứng rằng bất kỳ ảo cảnh dù khủng khiếp đến đâu đều từ tâm thức của anh.


 

Này Bậc đáng kính, khi tâm và thân của anh đang tan rã, thì thực tại thanh tịnh thị hiện trong những linh kiến chói lòa vi tế, được trải nghiệm một cách linh động, tự nhiên có vẻ đáng sợ và đáng lo lắng, lung linh như một ảo ảnh trên cánh đồng vào mùa thu. Hãy đừng sợ hãi linh kiến đó, đừng kinh hãi, đừng hoang mang. Thân anh lúc này không phải vật chất máu thịt. Vì thế bất cứ âm thanh, ánh sáng nào xuất hiện cũng không thể làm hại được anh. Anh không thể chết! Hãy hiểu đây chỉ là giai đoạn trung gian và mọi hình ảnh, âm thanh đều do tâm phóng chiếu, hóa hiện trước anh như những ảo cảnh.
 


 

Này Bậc đáng kính, nếu không chứng ngộ được tất cả những biểu hiện đó chỉ là vọng tưởng trong tâm mình – dù cho anh có trải nghiệm bất cứ pháp thiền nào trong cõi Người – nếu không có sự khai thị cụ thể này thì âm thanh, ánh sáng, tia sáng sẽ làm anh sợ hãi. Nếu không biết chìa khóa của lời khai thị này, anh sẽ không chứng ngộ được âm thanh, ánh sáng và sẽ tiếp tục lang thang trong cõi luân hồi đau khổ.

 

Chú thích: 

Thuật ngữ “Bậc đáng kính” hay “Bậc tôn quý” là cách xưng hô để tỏ lòng kính trọng và từ bi đối với người lâm chung, nhằm mục đích kết nối với họ khi hộ niệm. Người hộ niệm có thể tùy đối tượng và mức độ quan hệ mà có những cách gọi kính trọng khác như “Này Phật tử” hay “Này người con của Phật tính”, không nên dùng cách xưng hô quá thế gian vì như thế khiến người hộ niệm và được hộ niệm càng thêm ái chấp vào mối quan hệ đã qua.

Giáo pháp này không chỉ lợi lạc cho người mới mất mà còn hữu ích cho cả người đang sống, quý vị nên hiểu rõ để có thể hiểu về tiến trình chết và các giai đoạn Bardo sau khi chết.
Các bài cùng chủ đề đã đăng:

http://drukpavietnam.org/bardo-hieu-ve-sinh-tu-co-hoi-giai-thoat-ngan-vang

http://drukpavietnam.org/bardo-tam-phat-va-ba-trang-thai-bardo-tuong-ung

http://drukpavietnam.org/bardo-vong-linh-trai-nghiem-dieu-gi-trong-bardo-tai-sinh

http://drukpavietnam.org/bardo-giup-gi-cho-nguoi-sap-lam-chung-p1

http://drukpavietnam.org/bardo-giup-gi-cho-nguoi-sap-lam-chung-p2 

http://drukpavietnam.org/bardo-giup-gi-cho-nguoi-sap-lam-chung-p3


http://drukpavietnam.org/bardo-ho-niem-trong-giai-doan-trung-am-49-ngay

http://drukpavietnam.org/bardo-nguoi-chuan-bi-gi-cho-nguoi-sap-lam-chung…

http://drukpavietnam.org/bardo-can-lam-gi-khi-gia-dinh-co-nguoi-mat-hoi-…

 

 

 

Nguồn : Source link

Hits: 227

Trả lời