Kinh Mi Tiên Vấn Đáp – Phật giáo (Phật giáo nam tông phổ biến)

Bộ kinh Milindapanha được Phật giáo Miến Điện xếp vào Thánh điển, và Phật giáo Tích Lan đặt chung với năm bộ Nihàya để tôn thờ và phụng hành. Nội dung của bộ kinh kể lại những câu hỏi, đáp giữa vua Minida và tỳ kheo Nàgasena. Những câu hỏi thì đa trí, sắc bén mà lời giải đáp lại thâm sâu, quảng kiến, lợi tuệ; nhiều khi chỉ là những ví dụ cụ thể, bình dân, giản dị, rất bổ ích cho các nhà học giả, người nghiên cứu, kẻ đa nghi cũng như sự học Phật của các hàng hậu tấn. ( thuvienhoasen.org lời trích)

Nội dung chia sẻ gồm sách Mi Tiên vấn đáp do Hòa Thượng Giới Nghiêm  dịch , loại file pdf 

4004.jpg2019-12-26 15:56112K [ ]Kinh-Mi-Tien-Van-Dap..>2019-12-26 15:563.7M 


Bạn có thể nghe sách nói mp3 tại dieuphapam.net 

https://dieuphapam.net/dpa/mi-tien-van-dhap-kinh-milinda-panha.4004/download?version=3671

Hits: 216

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Trả lời