Bài này Tâm Học tổng hợp lại cho dễ tra cứu :

+ Sắp xếp theo nơi ở thành ( nơi sinh hoặc xuất hiện lần đầu trong truyện hoặc kinh)

+ Bao gồm Đức Phật , tỳ kheo , cư sĩ , con vật , cừu nhân của Phật và phi nhân

I. Thành Ca Tỳ La Vệ ( Kapilavatthu ) : Quê hương tộc Thích Ca

Hoàng tộc Sakya 

Thái Tử Siddhartha gautama : Tất Đạt Đa Cồ Đàm tên chưa đi xuất gia của Đức Phật. 

+ Tịnh Phạn Vương[Nổi tiếng] Cha của Phật ( hơn Phật > 40 tuổi)

+ Hoàng hậu Maya :[Nổi tiếng] Mẹ của Phật ( hơn Phật > 40 tuổi).

+ Kế mẫu Ma Ha Ba Xà Ba Đề[Nổi tiếng]vừa là dì của Phật . Là Ni trưởng, có công rất lớn cho phụ nữ được đi xuất gia

+ Yasodana (Da Du Đà La)[Nổi tiếng]vợ nhiều kiếp của thái tử Tất Đạt Đa.

Nan Đà : [Top 80 vị trưởng lão] em cùng cha khác mẹ với Phật ( con của Ma Ha Ba Xà Ba Đề)

+ 1 vị công chúa Rūpanandā (Sắc Nan Đà)  [Top trưởng lão ni]: em cùng cha khác mẹ với Phật ( con của Ma Ha Ba Xà Ba Đề)

+ La Hầu La[Top 10 đệ tử Phật] con của Phật ( thập đại đệ tử – mật hạnh đệ nhất) 

+ XA NẶC ( Chandaka – Channa ) :[Nổi tiếng] hầu cận thái tử Tất Đạt Đa

+ Chú ngựa Kiền Trắc  [Nổi tiếng]

+ Tôn giả Bhagu – vị hoàng thân dòng Sakya xuất gia chung với Tôn giả Ānanda. [Top 80 vị trưởng lão]

+Tôn giả Nandiya – vị hoàng thân dòng Sakya xuất gia chung với Tôn giả Ānanda. [Top 80 vị trưởng lão]

+Tôn giả Kimila (Kimbila) – vị hoàng thân dòng Sakya xuất gia chung với Tôn giả Ānanda. [Top 80 vị trưởng lão]

+Tôn giả Bhaddiya – vị hoàng thân dòng Sakya xuất gia chung với Tôn giả Ānanda. [Top 80 vị trưởng lão]

+ĐẠI TRƯỞNG LÃO RAṬṬHAPĀLA ( người bạn thời thơ ấu của Rahula) – đệ nhất về hạnh xuất gia vì lòng tin [Top 80 vị trưởng lão]

+ĐẠI TRƯỞNG LÃO KĀḶUDĀYĪ – bạn thơ ấu sinh cùng ngày với Phật ( đệ nhất về hạnh làm cho các gia đình hoan hỷ) [Top 80 vị trưởng lão] 

 

Gia đình A nan đà

 + vua Amitodana : em ruột của Tịnh Phạn vương

A nan đà[Top 10 đệ tử Phật]thị giả đệ nhất của Phật ( con vua Amitodana) kém Phật 18 tuổi và thọ 120 tuổi 605 – 485 TAN

+ A Na Luật :[Top 10 đệ tử Phật] anh của A Nan Đà ( wiki) , sau đắc A La Hán và trở thành 1 trong thập đại đệ tử Phật

+ Devadatta :[Nổi tiếng]  [Cừu nhân] Đề Bà Đạt Đa anh của A Nan Đà ( wiki) ..sau đi xuất gia , gây chia rẽ tăng đoàn, phạm nhiều trọng tội . Xuất hiện rất nhiều trong kinh nguyên thủy và Đại thừa.

+Thích Nữ Rohinī : [Cận sự nữ]  người trong hoàng tộc Sakya , có anh trai là A na Luật . Nhân duyên 1 lần Đại đức về không thấy Rohini đâu ( do mặc cảm bị bệnh lác nên không ra)

Người trong hoàng tộc 

+ Ma Ha Nam [Nổi tiếng]( Mahanama Sakya) : 1 người anh em chú bác với Tất Đạt Đa , đi xuất gia theo Phật sau đó được lệnh về làm vua Thành Ca Tỳ La vệ. Là ông ngoại của Tỳ Lưu Ly ( kẻ sau tiêu diệt dòng Thích Ca). Có sách nói là anh e ruột với A nan và A na luật

Khác trong Thành Ca Tỳ La Vệ hoặc gần đó

+Tôn Giả Phú Lâu Na Purana – [Top 10 đệ tử Phật] Thuyết Pháp Đệ Nhất Puṇṇa Mantānīputta sinh ra ở Donavatthu, gần Kapilavatthu , trong một gia đình bà la môn . Mẹ của ông là Mantānī (hay Maitrāyanī), em gái của Ven. Añña Koṇḍañña , người đã trở thành Ven. Giáo viên của Puṇṇa. Ven. Ānanda , sau lần nhập thất đầu tiên trong cơn mưa , đề cập đến ông như một người có ảnh hưởng lớn trong Ānandasuttaṃ . Anh ta nói rằng nhờ anh ta mà anh ta có thể trở thành một sotāpanna 

+ Tôn giả Nāgita[Top 80 vị trưởng lão]   từng làm thị giả cho Đức Phật

+Upali  (Ưu Ba Ly) :[Top 10 đệ tử Phật]  thợ cạo râu tóc được mời đến làm việc trong cung , giai cấp thấp … sau đó theo Phật trở thành 1 trong thập đại đệ tử Trì Giới Đệ Nhất

+ Đạo sĩ A Tư Đà :[Nổi tiếng] người đặt tên cho thái tử và tiên tri sau này sẽ thành bậc Chánh đẳng chánh giác

 

2. Thành Vương Xá (Rājagaha ) : thủ đô của Ma Kiệt Đà có vua Bimbisara ( Bình Sa)

Gia đình vua Bình Sa

+ Vua Bình Sa ( Bimbisara) [Nổi tiếng]

+ Hoàng Hậu Videhi [Cận sự nữ]là vợ vua Bình Sa, mẹ của A Xà Thế , kinh điển Nikaya không thấy xuất hiện nhiều .. Bà được biết đến với pháp môn niệm Phật sinh Tây phương Cực lạc ( cõi Phật A Di Đà ) trong Phật giáo Đại thừa

+ Hoàng phi Khe Ma  [Top trưởng lão ni] sau đi xuất gia theo Phật trở thành nữ đệ tử tỳ kheo ni trí tuệ đệ nhất của Phật

+ Thái Tử A Xà Thế :[Nổi tiếng] sau giết cha đoạt vương quyền.Bị ác báo phải sảm hối và quy y cửa Phật

+Vajira (còn gọi là Vajirakumari) là Hoàng hậu của Đế quốc Magadha với tư cách là phối ngẫu chính của Hoàng đế Ajatashatru . [2] Bà là mẹ của người kế vị chồng bà, Hoàng đế Udayibhadra. [3]Vajira sinh ra là một công chúa của Vương quốc Kosala  là con gái của Vua Pasenadi và Hoàng hậu Mallika. Cô cũng là cháu gái của mẹ chồng, Hoàng hậu Kosala Devi , [4] người vợ đầu tiên và phối ngẫu của Hoàng đế Bimbisara và em gái của Vua Pasenadi. 

+ Hoàng tử khác

+ Ni trưởng là mẹ của hoàng tử Abhaya ( 1 vị vương phi khác của vua Bimbisara)

+ Hoàng Tử Abhaya : 1 vị hoàng tử con vua Bimbisara với 1 phi tần khác , gắn với tích “đi đánh trận thắng lợi được vua cha ban cho 1 cô vũ nữ diễm lệ.  Chẳng may mạng cô vũ nữ ngắn ngủi , Abhaya đau buồn. Sau đó xuất gia và đắc ala hán

+Bà la môn Vassakāra – viên cận thần của vua A xà thế (Ajātasattu) có công lớn khi đánh bại Vesali  ( quan tể tướng ) 

+Thần Y Jīvaka Komārabhacca ( Kỳ Bà) [Nổi tiếng]: là thầy thuốc của Đức Phật , vốn là 1 thầy thuốc làm việc trong cung Ma Kiệt Đà. Sau xuất gia theo Phật, ông cũng đã cúng dường tăng đoàn 1 Tinh xá . Có lai lịch khá phức tạp có thể là con của hoàng tử Abhaya, hoặc vua Bình Sa…

Liên quan đế trưởng lão Ma Ha Ca Diếp

+Maha Kasyapa[Top 10 đệ tử Phật] Ma Ha Ca Diếp đầu đà đệ nhất ( thập đại đệ tử của Phật ) được thiền tông công nhận là vị tổ thứ 2 sau Đức Phật

+Tích Đệ Tử Của Đại Đức Ma Ha Ca Diếp và câu chuyện tiền kiếp khỉ và sáo

+Tỳ kheo ni BHADDÀ KÀPILÀNÌ (MỸ HẠNH) – người vợ đầy đủ thiện căn trước khi xuất gia của ngài Đại Ca Diếp

 

Gia đình ngài Xá Lợi Phất

+ Sariputa ( Xá Lợi Phất) : [Top 10 đệ tử Phật]vị để tử trí tuệ đệ nhất là 1 trong 2 cánh tay của Đức Phật . Xuất thân trong tộc Bà La Môn cao quý thời đó. Cả gia đình và họ đều là Bà La Môn , thờ lửa , và Phạm Thiên . Ngài Xá Lợi Phất xuất hiện trong rất nhiều tích truyện , biện tài thắng ngoại đạo , độ ni sư tóc quăn…là người có trí tuệ , có lòng tin chân chánh , là người gần như duy nhất có thể cãi lý với Phật mà vẫn được Phật chấp nhận là đúng.

+ Mẹ ngài Xá Lợi Phật : là 1 Bà la môn tôn thờ Phạm Thiên , bà không đồng ý cho Xá Lợi Phất xuất gia theo Phật. Bà được biết với 1 số tích như than phiền con trai đi xuất gia , không hoan hỉ cúng dường chư tăng … khi ngài Xá Lợi Phất từ biệt Phật về quê báo hiếu phụ mẫu , bà được con trai mình độ và có lòng tin với Tam Bảo.

+Trưởng Lão Revata (Ly Bà Đa) Ở Rừng Keo – em út của ngài Xá Lợi Phất  [Top 80 vị trưởng lão]

+Bà La Môn Cậu Của Trưởng Lão Xá Lợi Phất – chuyện về phước báu của việc cúng dường, đảnh lễ thánh tăng

+Đệ Tử Đại Đức Sāriputta- 1 câu chuyện về thực tập thiền

+Tôn giả Mahācunda – em trai của Tôn giả Sāriputta  [Top 80 vị trưởng lão]

+ Cậu ngài Xá Lợi Phất

+ Cháu ngài Xá Lợi Phất

+ Em út ngài Xá Lợi Phất

+ Bà La Môn Bạn Của Trưởng Lão Xá Lợi Phất – phước báo của đảnh lễ thánh tăng

+Tỳ-khưu-ni Bhaddā Kuṇḍalakesā (Nữ đạo sĩ tóc quăn biện tài) : [Top trưởng lão ni]  bị thất bại trước những câu hỏi của ngài Xá Lợi Phật , rồi trở thành đệ tử Phật

Gia đình ngài Mục Kiền Liên

Manda Galỳayana [Top 10 đệ tử Phật] Thần Thông Đệ Nhất ( thập đại đệ tử).. Những tích chuyện liên quan đến ngài phần lớn là sử dụng thần thông, nhìn thấy quỷ, bay lên trời. Trong Phật giáo Đại Thừa có thêm tích Mục Kiền Liên xuống Địa Ngục cứu mẫu thân Thanh Đề . Theo kinh tạng Nikaya thì ngài Mục Liên nhập niêt bàn trước Phật khoảng vài tháng.
+Ông Phó Tướng – Được Phật giáo Đại Thừa cho rằng là cha của ngài Mục Kiền Liên , là 1 bà la môn chân chính, thích làm việc thiện tâm. Do nhân duyên  cúng dường Tam Bảo những hạt thóc , gạo nên đời này giàu có.
+Bà Thanh Đề : được Phật giáo Đại Thừa cho rằng là thân mẫu của Mục Liên. Không tin Phật pháp , thường ăn thịt , phá tăng. Bà được cho là vợ đời trước ông Phó Tướng , do cúng dường với tâm thành nhưng bị từ chối nên có oan trái với cửa Phật
+Đại đức Piṇḍobhāradvāja : là vị sử dụng thần thông lấy chiếc bát. Sau đó bị Phật quở và giáo giới không được sử dụng thần thông

3 anh em Ca Diếp và chúng đệ tử ( gần Bồ Đề Đạo Tràng)

+ Uruvela Kassapa [Top 80 vị trưởng lão](Ưu-lâu-tần-loa Ca-Diếp) có 500 đệ-tử

+ Người anh kế là Nadi Kassapa [Top 80 vị trưởng lão] (Na-đề Ca-Diếp) có 300 đệ-tử,

+Người em út là Gaya Kassapa [Top 80 vị trưởng lão] (Già-da Ca-Diếp)

Liên quan đến Tỳ-khưu-ni Dhammadinnā (Thuyết pháp đệ nhất) 

+Tỳ-khưu-ni Dhammadinnā [Top trưởng lão ni]  (Thuyết pháp đệ nhất)

+ Trưởng giả Visàkha[Cận sự nam] chồng lúc chưa xuất gia của tỳ khưu ni Dhammadinna .. Ông đắc thánh quả trước khi vợ đi xuất gia, và mong muốn được đi tu nhưng chưa đủ duyên.

4 vị bị Bò điên húc chết ( do ác nghiệp tiền kiếp)

+Chuyện Về Đức Vua Pukkusāti [Nổi tiếng] (Phất Ca Sa Vương )

+Tambadāṭhika (Nanh Đồng)- 1 đao phủ cúng cháo sữa cho ngài Xá Lợi Phất được sanh Đâu Suất

+Bāhiya Dārucīriya [Top 80 vị trưởng lão] được Phật độ đắc A La Hán ngay ngày cuối cùng của sinh mệnh

+Ông Suppabuddhakuṭṭhi (Thiện Giác Cùi) [Cận sự nam] 

Các tỳ kheo ở Trúc Lâm

+Trưởng Lão Mahāpaṇṭhaka – [Top 80 vị trưởng lão]chuyện đuổi em ra khỏi Tinh Xá . Là anh của trưởng lão Tiểu Bàn Đặc

+Trưởng Lão Tiểu Bần Đặc ( Cūḷapanthaka) – [Top 80 vị trưởng lão] 4 tháng không thuộc nổi 1 bài kệ

+Trưởng Lão Piliṇḍavaccha –[Top 80 vị trưởng lão] vị này có thói quen gọi người khác là “người đê tiện” và thói quen này có từ cả ở tiền kiếp

+

+Đại phú Jotika ( nước Ma Kiệt Đà) – Con đường từ đại phú thành tỳ kheo thánh đệ tử  [Tỳ kheo]  

+Đại phú hộ Jatila ( Ma Kiệt Đà ) – Đại phú người giữ kho trở thành tỳ kheo thánh đệ tử  [Tỳ kheo]  

Các vị đệ tử khác ở đây

+Tỳ kheo ni Singalakamatu – nữ đệ tử có lòng tin mạnh mẽ

+ Phú hộ Kalavaliya ( Ma Kiệt Đà) – giàu có nhiều của cải nhờ cùng dường ngài Đại Ca Diếp

+Tỳ-khưu-ni Subhā (Người cho con mắt đẹp) [Top trưởng lão ni] Vốn là con gái của một bà-la-môn danh giá nổi tiếng ở kinh thành Rājagaha (Vương Xá), vì có thân hình và tay chân rất đẹp nên nàng có tên là Subhā (người đẹp).Khi bậc Đạo sư ở Jetavana (Trúc Lâm), nàng hay đi nghe pháp nên có đức tin và trở thành một cận sự nữ. Càng nghe pháp chừng nào, nàng càng thấm thía sự mong manh của kiếp người, thấy sự nguy hiểm trong các dục và chỉ mong sự an tịnh trong đời sống viễn ly. Do vậy, nàng đã xuất gia với trưởng lão ni Gotamī, được hướng dẫn thiền quán, không lâu sau nàng đắc quả Bất lai.

+Nữ Thánh đệ tử Uttarā :[Top trưởng lão ni]  xuất thân trong gia đình giai cấp thấp trong nước Ma Kiệt Đà. Nhờ Phật pháp , lòng tin với Đức Phật , ngài Xá Lợi Phất mà chứng quả dự lưu .Sau đó xuất gia theo Phât

+Cô kỹ nữ Sirimā [Cận sự nữ] liên quán đến chuyện nữ thánh  đệ tử Uttara.. từng gây oan trái cho Uttara nhưng sau thấy sự bao dung , tình thương của Uttara nên đã sám hối…

+Mẹ Của Trưởng Lão Kumārakassapa (Ca Diếp Đồng Tử) : 1 tiểu thư nhà giàu lấy chồng , có thai mà không biết , đi xuất gia nhầm vào hội chúng Devadatta; bị đuổi đi thế là được hội chúng Đức Phật cưu mang.. trở thành tỳ kheo ni. Trong tiền thân cũng có câu chuyện tương tự khi là bầy hươu

+Công Tử Uggasena – [Cận sự nam]  nghệ thuật rào xiếc trên không: là con một Đại Trưởng giả trong thành. Khi chàng đi đến vui chơi lễ hội, nhìn thấy nàng vũ nữ biểu diễn nghệ thuật nhào lộn trên không trung, với những độc tác uyển chuyển , mềm mại, nên tâm chàng phát sanh ái luyến. Công tử Uggasena bị ái nhiễm tấn công tâm quá mức, khi trở về nhà chàng suy tưởng đến hình bóng của nàng vũ nữ

+Kali -The Female Disciple of Kararaghara ( cận sự nữ hết lòng với Phật dù chưa gặp ngài – mẹ trưởng lão Sona) [Cận sự nữ]:

+Nữ tín chủ Kǎtiyǎni – Phật pháp quý hơn của cải   [Cận sự nữ]:

+Tỳ Nữ Puṇṇa [Cận sự nữ]– chuyện không ngủ được

+Người Hàng Hoa Sumana (Hảo Ý) –[Cận sự nam]  vượt qua sợ hãi bị vua phạt, đem hoa cúng Phật

+Bá Hộ Macchariya (Khan Nang) –[Cận sự nam]  chuyện ông bá hộ chẳng bố thí cho ai bao giờ

+Thợ Săn Kukkuṭamitta    link2 (Kê Hữu) – chiêu cảm duyên tiền kiếp là chồng nhiều kiếp của 1 thánh tu đà hoàn .  ( đắc quả trước khi lấy chồng ). Do chiêu cảm nhiều đời vợ chồng nên cô gái ( tu đà hoàn) lấy 1 ông chồng làm nghề gọi là ác.

+Kasībhāradvāja – Tu hành là cày ruộng công đức ( KINH KASĪBHĀRADVĀJA ) trong ngôi làng Ekanāḷā của những người Bà-la-môn. Vào lúc bấy giờ, nhằm thời điểm gieo trồng, những cái cày của Bà-la-môn Kasī-bhāradvāja với số lượng năm trăm đã được buộc sẵn (vào ách).   Xem thêm

+Đồ Tể Cunda – cận tử nghiệp sát sinh

 

Triều đình Ma Kiệt Đà

3. Thành Xá Vệ ( Sāvatthī ) : thủ đô của Kosala có vua Pasenadi ( Ba Tư Nặc)

Gia đình vua Ba Tư Nặc

+ Vua Pasenadi ( vua Ba Tư Nặc) [Nổi tiếng] tuổi chạc tuổi Phật , mất năm 80 tuổi , gần với năm mất của Phật

+ Hoàng hậu Mallika ( Mạt Lợi phu nhân) :[Nổi tiếng] cận sự nữ xuất sắc của Phật , có sắc đẹp và trí tuệ. Tuy nhiên theo Tâm học tìm hiểu thì vị này mất khá trẻ .( nếu các tích là đúng thì chỉ tầm 30 tuổi).

+ Thắng Man phu nhân [Cận sự nữ]( xuất hiện ở 1 số kinh điển Đại Thừa) con của vua Ba Tư Nặc và hoàng hậu Mạt Lợi

+ Thái Tử Kỳ Đà [Nổi tiếng]con vua Ba Tư Nặc và 1 vị hoàng hậu trước đó.

Vasavakhttiya ( cô gái họ Thích) : mẹ của Tỳ Lưu Ly . Là con của vua Ma Ha Nam và  1 người phụ nữ giaii cấp thấp .

+ Virudhaka Hoàng Tử Tỳ Lưu Ly : [Cừu nhân] con vua Ba Tư Nặc và cô gái họ Thích , sau đoạt ngôi , giết anh là thái tử Kỳ Đà, tiêu diệt tộc Thích Ca.

 

Triều đình Kosala

+ Quốc Sư Aggidatta là quốc sư phò trợ cho bố của vua Pasenadi ; khi đến đời vua Pasenadi thì ông từ chức vì thấy tuổi không phù hợp.

+Đại Thần Santati ( San Tá Tí) [Cận sự nam]  Nước mắt đổ vì thương nữ nhân nhiều hơn nước 4 bể . Người được vua Pasenadi ban cho 7 ngày làm vua

 

+Trai Nghèo Có Vợ Đẹp – chuyện về 1 thanh niên nọ và đức vua Pasenadi Kosala

+Bandhula viên đại tướng văn võ toàn tài của vua Pasenadi

+Phu nhân Mallikā ( vợ tướng quân Bandhula – nước Kosala ) – người phụ nữ mất chồng mất con

+ Karayana : Cháu họ của Bandhula sau được vua Pasenadi cho giữ chức vụ quan trọng.Giúp đỡ Tỳ Lưu Ly đoạt ngôi

+ Công chúa Sumana ( Con gái vua Pasenadi Kosala ) và nhân duyên với Đức Phật Vipassī

+ Chuyện về 2 vị quan Juṇha và Kāla ( nước Kosala )- liên quan đến sự kiện vô song thí của vua Pasenadi 

Gia Đình Ông Cấp Cô Độc

+ Sudatta ( Tu Đạt) [Nổi tiếng] hay còn gọi là Cấp Cô Độc Anathapindika .  Là đại thí chủ với tăng đoàn Đức Phật , cúng Tịnh Xá Kỳ Viên …

+Nàng Sumanādevī  [Cận sự nữ]( Tố Tâm nương tử – con gái út Cấp Cô Độc)- con gái mà xưng chị với cha

+Nàng Cūḷasubhaddā [Cận sự nữ]– cô con gái của ông Cấp Cô Độc và câu chuyện làm dâu      Xem tiếp ở Đại Phật Sử

+Công Tử Kāla [Cận sự nam]  ( con trai ông Cấp Cô Độc)

+Puṇṇikā (Cô gái nô lệ đội nước) [Cận sự nữ] là 1 hầu gái trong gia đình ông Cấp Cô Độc

+Tỳ khưu Dasaka  :xuất thân là nô lệ, ông ta là con của một nữ nô lệ trong đại gia đình trưởng giả Cấp Cô Độc. Khi tịnh xá Kỳ Viên đi vào sinh hoạt, công việc ở đấy rất bộn bề, trưởng giả Cấp Cô Độc đã sai thanh niên nô lệ Dasaka hằng ngày đến đấy để trông coi vườn tược kiêm cả việc gác cổng. Dasaka bẩm chất tháo vát, lanh lợichịu khó nên ai cũng mến yêu và tin cậy

+Thiên Nữ sống trong nhà Cấp Cô Độc : do có tà kiến với tăng đoàn của Đức Phật nên bị ông Cấp Cô Độc đuổi đi. Cuối cùng ăn năn sám hối , và cũng chuộc lỗi giúp ông Cấp Cô Độc thu lại được khối tài sản lớn

Liên quan đến thánh nữ Visakha 

+Bà Visaka [Nổi tiếng] Tỳ Xá Khư ( nữ đại thí chủ , hộ pháp thời Đức Phật )

+Trưởng Giả Meṇḍaka[Cận sự nam]  người ông của thánh nữ cư sĩ Visakha 

 

Liên quan đến Mātikagāma  (Thủy Lưu thôn)

+Mẹ Mātikagama! (Người hộ độ tuyệt vời)  [Cận sự nữ] Có người mẹ của người thôn trưởng, trông thấy chư Tăng, bà rất hoan hỷ, bèn thỉnh vào nhà để đặt bát cúng dường. Bà còn huy động nhà này nhà kia chung tay hùn góp vật thực cho cả sáu mươi vị đều được đầy đủ. Sau bà được chư tăng truyền cho pháp thiền quán và có tha tâm thông

Vị Tỳ Khưu Ở Thuỷ Lưu Thôn ( Mātikagāma ) : là vị tỳ kheo có nhân duyên nhiều kiếp với bà mẹ hộ độ. Khi biết được mẹ Matikagama có tha tâm thông , vị tỳ kheo định bỏ đi nơi khác…

 

Liên quan đến tỳ kheo ni Liên Hoa Sắc

+Tỳ-khưu-ni Uppalavaṇṇā (Cô gái hoa sen) –[Top trưởng lão ni]  Nữ đệ tử thần thông nhất của Phật là 1 cô gái xinh đẹp xuất thân trong 1 gia đình giàu có. Có tích cho rằng cô lấy chồng sau đó chồng bỏ, rồi lại chung chồng với con gái,  và người chồng mới lại là con trai thất lạc của mình. Liên Hoa Sắc xuất hiện trong rất nhiều tích tiền kiếp kinh điển Nikaya

Liên quan đến Bà la Môn khổ hành

+BĀVARĪ VỊ THẦY BÀ LA MÔN : [Nổi tiếng] là 1 bà là môn khổ hạnh , trong đó 16 vị đệ tử của vị này theo Phật đều đắc A La Hán và trở thành 1 trong 80 đại trưởng lão. Lúc ông gặp Phật thì đã 120 tuổi

+Tôn giả Yasoja –[Top 80 vị trưởng lão]  thanh niên đệ tử của Bà-la-môn khổ hạnh Bāvari. 

+Tôn giả Ajita – [Top 80 vị trưởng lão] thanh niên đệ tử của Bà-la-môn khổ hạnh Bāvari.

 +Tôn giả Tissametteyya – [Top 80 vị trưởng lão] thanh niên đệ tử của Bà-la-môn khổ hạnh Bāvari.

 +Tôn giả Puṇṇaka – [Top 80 vị trưởng lão] thanh niên đệ tử của Bà-la-môn khổ hạnh Bāvari.

+Tôn giả Mettagū – [Top 80 vị trưởng lão] thanh niên đệ tử của Bà-la-môn khổ hạnh Bāvari.

+Tôn giả Dhotaka – [Top 80 vị trưởng lão] thanh niên đệ tử của Bà-la-môn khổ hạnh Bāvari.

+Tôn giả Upasīva – [Top 80 vị trưởng lão] thanh niên đệ tử của Bà-la-môn khổ hạnh Bāvari.

+ Tôn giả Nanda – [Top 80 vị trưởng lão] thanh niên đệ tử của Bà-la-môn khổ hạnh Bāvari.

+Tôn giả Hemaka – [Top 80 vị trưởng lão] thanh niên đệ tử của Bà-la-môn khổ hạnh Bāvari.

+Tôn giả Todeyya –[Top 80 vị trưởng lão]  thanh niên đệ tử của Bà-la-môn khổ hạnh Bāvari.

+Tôn giả Kappa –[Top 80 vị trưởng lão]  thanh niên đệ tử của Bà-la-môn khổ hạnh Bāvari.

+ Tôn giả Jatakaṇṇi – [Top 80 vị trưởng lão] thanh niên đệ tử của Bà-la-môn khổ hạnh Bāvari.

+Tôn giả Bhadrāvudha –[Top 80 vị trưởng lão] [Top 80 vị trưởng lão]  thanh niên đệ tử của Bà-la-môn khổ hạnh Bāvari.

+Tôn giả Udaya –[Top 80 vị trưởng lão]  thanh niên đệ tử của Bà-la-môn khổ hạnh Bāvari.

+Tôn giả Posāla – [Top 80 vị trưởng lão] thanh niên đệ tử của Bà-la-môn khổ hạnh Bāvari.

+Tôn giả Piṅgiya – [Top 80 vị trưởng lão] thanh niên đệ tử của Bà-la-môn khổ hạnh Bāvari.

+Tôn giả Mogharāja – [Top 80 vị trưởng lão] đệ nhất về hạnh mang y thô.

 

Người khác liên quan đến nước Kosala

+ Angulimala  (Vô Não) : [Top 80 vị trưởng lão] từ tên tướng cướp hung tàn , giết người không chớp mắt , sưu tầm tay người ; được Phật độ hóa ; trở thành 1 sa môn nhân từ giữ giới.

+Cincà Mànavikà  [Cừu nhân]– Người đàn bà mắc tội vu khống đức Phật từ nhiều tiền kiếp

+cô tu nữ ngoại đạo Sundarī ( Tôn-Đà-Lỵ )  [Cừu nhân] cùng đám ngoại đạo vu khống Phật tà hạnh và bị giết

+Tỳ-khưu-ni Prakirti [Top trưởng lão ni]  (Cô gái hạ tiện yêu đại đức Ānanda) Ma-đăng-già

+Tỳ-khưu-ni Paṭācārā- Vi Diệu (Đệ nhất thông Luật) :[Top trưởng lão ni] xem cốt truyện từ Những người con gái Phật của HT Giới Đức thì khá trùng với video Tỳ kheo ni Vi Diệu . Gia đình bất hạnh chồng chết , con chết ; về nhà ngoại thì cũng đều mất hết.

+Tỳ-khưu-ni Kisā-Gotamī (Đệ nhất mặc y thô tháo) [Top trưởng lão ni]  là vợ của một người giàu có ở Savatthi . . Sau khi mất đi đứa con duy nhất của mình, Kisa Gotami trở nên tuyệt vọng và hỏi liệu có ai có thể giúp cô ấy không. Nỗi buồn của cô quá lớn khiến nhiều người nghĩ rằng cô đã mất trí. Một ông già bảo cô đến gặp Đức Phật. Đức Phật nói với cô ấy rằng ngài có thể làm cho đứa trẻ sống lại nếu cô ấy tìm được hạt cải trắng từ một gia đình không có ai chết. 

+Tôn Giả Tu Bồ Đề Subhuti – Giải Không Đệ Nhất [Top 10 đệ tử Phật] em trai ông Cấp Cô Độc . Là vị đệ tử Phật được Phật phong cho 2 danh hiệu là Vô tranh phân biệt và Ứng Cúng bậc nhất. Cả cuộc đời ngài không tranh giành với ai cả , thảnh thơi.

+Công Tử Anittāgandha – chuyện cô dâu mỹ lệ sắp cưới bị chết .Anitthāgandha từ cõi Phạm Thiên hạ sanh vào nhân giới, tái sanh vào một gia tộc Trưởng giả trong thành Sāvatthī.Từ ngày chào đời cho đến về sau, cậu không chịu gần phụ nữ, nếu nữ nhân ẵm cậu thì cậu la khóc lên. Khi cho cậu bú, người mẹ phải lấy vải bao phủ kín ngực mình lại.

+ Ông Garahadinna (Oán Trách Thí) – hoa sen nở trên hầm lửa

+Tín chủ Surambattha ở Hamsavati ( gắn với tích Ma vương Mara hóa thành Phật để lừa đảo)

+Cận sự nam Uggata ( HamSavati) – đệ tử tại gia cúng dường với tâm không phân biệt đệ nhất

+Cận sự nam Uggata ( HamSavati) – đệ tử tại gia cúng dường với tâm không phân biệt đệ nhất

+Thiện Nam Cūḷakāla (Tiểu Ka Lá) – [Cận sự nam]  thanh tịnh không làm ác thì chẳng vào cảnh khổ là người tinh cần nghe Pháp, ông trú trong trong thành Sāvatthī (Xá Vệ),vào ngày Trai giới, ông đến tịnh xá nghe Pháp suốt đêm, đến sáng mới trở về nhà.

+Tỳ Khưu Sunita ( người gánh phân )– Xuất Gia Phạm Hạnh Đâu Chỉ Giới Quý Tộc Mà Thôi

+vợ chồng Bà La Môn Cūḷekasātaka đem dâng 1 cái y duy nhất của nhà cho Phật

+ Câu chuyện về hai người bạn Garahadinna và Sirigutta ( 1 là đệ tử Phật và 1 là đệ tử ngoại đạo )

+ Câu chuyện về Trưởng giả Ānanda ( Xá Vệ) giàu có keo kiệt chết đầu thai làm con nhà nghèo bần cùng

+ Câu chuyện về Bà-la-môn Pokkharasāti và người đệ tử Ambaṭṭha

+ Vị thiện nam Bà la môn Pañcagga

+ Cuộc viếng thăm của Bà-la-môn Verañjā đến Đức Phật

+ Tiểu vương Pàyàsi (Tệ Túc) xuất hiện trong bài kinh 23 Trường Bộ Kinh Kinh Tệ-túc (Pàyàsi sutta) người khởi lên ác kiến “Không có đời sau, không có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác không có quả báo” va được tôn giả Kumàra Kassapa khai thị . Sống ở 1 vương địa do vua Ba Tư Nặc phong.

+ Thanh niên Uttàra xuất hiện trong bài kinh 23 Trường Bộ Kinh Kinh Tệ-túc (Pàyàsi sutta). Là người được xem là  bố thí một cách có hoàn bị, vì đã bố thí với tự tay mình làm, vì đã bố thí một cách suy tư, vì đã bố thí với các đồ không phế thải, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, Thiên giới, nhập chúng với chư Thiên ở Tam thập tam thiên”.

Tỳ kheo ở quanh Xá Vệ – Kỳ Viên

+Ni trưởng Sigālakamātā –  [Top trưởng lão ni]nữ đệ tử có đức tin bậc nhất

+Ni trưởng Sakulā –  [Top trưởng lão ni] nữ đệ tử thiên nhãn bậc nhất

+Ni trưởng Soṇā Theri (Many-Children Soṇā) tạm dịch là bà mẹ đông con  [Top trưởng lão ni]

+Trưởng lão Cakkhupāla (Ác nghiệp trổ quả làm mù mắt) :[Top 80 vị trưởng lão] Là vị tỳ kheo tinh tấn hành trì giới và thiền , thậm chí mắt bị đau ngài vẫn miệt mài thiền .. dần dần do không chữa trị kịp thời và ác nghiệp làm thầy thuốc đời trước trổ quả.

+Cullakāḷa ( Tiểu Hắc ) và Mahākāḷa ( Đại Hắc) – quán mục bất tịnh (tử thi)

+Đại Đức SOREYYA (Tu Lệ Da) – Do ác nghiệp của việc nghĩ tà hạnh với ngài Ca Chiên Diên, từ nam bị biến thành nữ. Sau đó lấy chồng sinh con , rồi cuối cùng sám hối gia nhập tăng đoàn trở lại thành nam

+ Đại Đức Hộ Tăng Điệt ( Bhāgineyyasaṅgharakkhita) –là cháu của trưởng lão Hộ Tăng. 1 lần khi đang hầu thầy thì trong lòng nổi tâm thoái lui , muốn từ bỏ đời sống xuất gia  về lấy vợ sinh con. Ngài nghĩ đến cảnh vợ không nghe lời và đánh, nào ngờ đánh vào đầu thầy Hộ Tăng. Vị trưởng lão dùng thần thông quán xét : ông đánh phụ nữ thì thôi chứ sao lại đánh cả ta

+Đại Đức Cittahattha ( Phục Tâm ) – Vị này đi xuất gia , rồi lại bỏ về rồi lại xuất gia, cứ thế đến 7 lần. Do nhìn thấy vợ sinh nở xấu xí, lập tức giác ngộ

+Trưởng Lão Sundarasamudda – 40 cách quyến rũ đàn ông của nữ nhân. 1 lần đi khất thực bị quyến rũ bởi 1 kỹ nữ , nàng ta dùng nhiều chiêu trò để thu hút vị tỳ kheo

+Trưởng Lão Santakāya – tiền kiếp Sư Tử Vươngkhông bao giờ có sự múa máy tay chân hay uốn mình. Trưởng lão là người có được sắc thân tướng an tịnh nhàn nhã. Được nghe lại rằng: Trưởng lão Santakāya trong thời quá khứ, Ngài là Sư Tử Vương.

+Đại Đức Udāyi (Ưu Đà Di) – Gần đèn mà đâu có sáng . Vị này ở gần Phật và tăng đoàn nhưng không biết gì về giáo pháp .

+Trưởng lão Sappadāsa (Xà Nô) – rắn không cắn vì có thân tình một thanh niên con nhà gia giáo, sau khi được nghe Đức Bổn Sư thuyết pháp, đã xuất gia lên Tỳ khưu. Một thời gian sau, vị nầy bất mãn vì hành đạo không tiến triển, nhưng tự nghĩ: “Con nhà gia giáo như ta mà hoàn tục sống đời cư sĩ thì không đứng đắn, thà là chết trong đạo còn hơn”. Thế rồi vị Tỳ khưu bất mãn đi lang thang, tìm phương thế để tự sát.

+Trưởng Lão Khāṇukoñdañña (Kiều Trần Như Gốc Cây) -câu chuyện về cảnh giới thiền định của 1 vị la hán. Khi ngài hành thiền thì có đám cướp không thấy ngài và tưởng là gốc cây. Ngủ 1 giấc dài thức dậy mới thấy ngài thì kinh hồn tưởng là phi nhân…

+TRƯỞNG LÃO KOṆḌADHĀNA –[Top 80 vị trưởng lão]  vị tỳ kheo có bóng nữ nhân theo sau 

+ Câu chuyện về Trưởng lão Candābha và tiền kiếp làm thợ rừng xây bảo tháp Xá lợi Đức Phật Kassapa

Chuyện về Nakulapita và Nakulamata – đôi vợ chồng cư sĩ từng làm bà con nhiều đời với Phật : 

 gần Saketa , 2 vợ chồng bà la môn này gọi Phật là con. Được Phật dạy cho phương pháp sống hạnh phúc, bên nhau trong luân hồi.

+NAKULAPITU – người cha trong tiền kiếp của Phật 55

+Nakulamatu – người mẹ tiền kiếp của Phật 4[Cận sự nữ] 

4. Koliya : thành của Suppabuddha (Thiện Giác)  bố vợ của Bồ tát Tất Đạt Đa

+Vua Thiện Giác (Suppabbuddha ) – [Nổi tiếng]  [Cừu nhân] bố vợ Bồ Tát Tất Đạt Đa . Là bố đẻ của công chúa Yasodana . Ông có khá nhiều oan trái với Phật , ông thích con rể ông là người cai trị là chuyên luân thánh vương ; trong khi Bồ tát lại đi xuất gia. 1 lần nữa khi Phật độ con trai duy nhất của ông đi tu thì oan trái đó càng nặng. Thiện Giác vương chết bị đất rút. 

Người liên quan trong xứ Koliya

+Trưởng Lão Sīvali [Top 80 vị trưởng lão]– vị tỳ kheo 7 năm 7 tháng trong bụng mẹ

+ Nàng Suppavāsā  [Cận sự nữ]:Mẹ Trưởng Lão Sīvali – vị tỳ kheo 7 năm 7 tháng trong bụng mẹ. Có thể đây là con vua Thiện Giác , chị em với Da Du Đà La

5. Thành Vesali : thủ đô của Xứ Licchavi

Các vị thầy của Bồ tát

+ Alàra Kàlàma[Nổi tiếng] Tên vị đạo sĩ thái tử Tất Ðạt Ða đến hỏi đạo giải thoát ngay sau khi Ngài rời cung điện đi xuất gia và trở thành nhà tu khổ hạnh. Ðược biết đạo sĩ A La La là một triết gia theo phái Số Luận (Samkhya) và sống gần thành Tỳ Xá Ly (Ba Lị:Vesali), nay là thành phố Besàrh trong quận Muzzaffapur, tiểu bang Bihar, vùng đông bắc Ấn Ðộ.

+Uddaka Ràmaputta[Nổi tiếng] còn được phiên âm là Úc Đầu Lam Phất, hay Ưu Đà La Ca La Ma Tử. Là một vị tiên nhân nổi tiếng, thành tựu Phi Phi Tưởng Định, đắc Ngũ Thông. Khi đức Phật vượt cung xuất gia từng đến tham học với ông này. Trong kinh Niết Bàn, đức Phật đã cho ông Tu Bạt Đà biết về kết cục của Uất Đầu Lam Phất: bị đọa làm con chồn bay sau khi hưởng hết phước trời.

Những vị đệ tử ở đây

+Tỳ Khưu Vajīputta – Vị Tỳ khưu ấy là Hoàng tử xứ Vajjī, đã từ bỏ lầu son, điện ngọc đi xuất gia. Một hôm khắp kinh thành Vesalī treo cờ xí trang trí kinh đô rực rỡ, mừng đại hội. Có 7707 vị vua cùng triều thần các xứ và cả Tứ Đại Thiên Vương đến dự, cuộc lễ diễn ra suốt đêm ngày. Hôm ấy là đêm rằm, nhằm lúc sen nở, bầu trời đầy trăng sao, vị nầy đi kinh hành liên tiếp, bỗng nghe khúc khải ca từ xa vọng đến, chạnh lòng Tăng sĩ, nên đã nói lên như vậy

+Tỳ-khưu-ni Ambapālī (Hoàng hậu kỹ nữ) : [Top trưởng lão ni]  được biết đến là 1 kỹ nữ xinh đẹp của xứ Vesali ( có rất nhiều quý tộc trong và ngoài nước yêu thích bà). Còn gọi là kỹ nữ vườn xoài. Là tình nhân của vua Bình Sa, sau này lại có mối tình ngang trái với A Xà Thế. Cuối cùng bà xuất gia làm tỳ kheo ni , là người hộ độ cho tăng đoàn của Phật. 1 số tích cho rằng bà chính là mẹ của thần y Javaka ( Kỳ Bà).

+Trưởng lão Vimala- Kondanna ( con của Ambapàli và vua Bimbisàra)

+ Câu chuyện về du sĩ Saccaka

+ TỲ KHƯU SUDINNA, CON TRAI CỦA THƯƠNG NHÂN KALANDA  Câu chuyện bị cám dỗ bởi người vợ

6. Thành Kosambi : thủ đô của nước Vamsa , do vua Udena

Liên quan đến vua Udena

+ Vua Udena[Nổi tiếng] vị vua khá lòng tính và ban đầu keo kiệt … trong truyện có ít nhất 3 bà vợ ( hoàng hậu và hoàng phi)

+Hoàng hậu Sāmāvatī hiền đức [Cận sự nữ]

+pháp sư thị nữ Khujjuttarā lưng gù [Cận sự nữ]

+Màgandiyà – [Cừu nhân] thứ hậu vua Udena người đàn bà thù ghét Phật vì từ chối mình

+Phú hộ Ghosaka ( người xây chùa Ghositārāma cúng Phật) [Nổi tiếng]7 lần thoát chết và 1 bước lên Phú Hộ

+TRƯỞNG LÃO BAKKULA – Đệ nhất hạnh vô bệnh

.+ Câu chuyện về Thái tử Boddhi – con vua Udena

7. Câu Thi Na (Kushinagar) : Nơi Đức Phật nhập diệt

+ Cunda ( Thuần Đà ) :[Cận sự nam]  người cúng dường bữa ăn cuối cùng cho Phật

+Tu Bạt Đà La ( Subhadda ) – vị đệ tử già nhất và cuối cùng của Đức Phật

+ Pukkusa, vị công tử bộ tộc Malla ( đệ tử của Āḷāra Kālāma) 

+ đại đức Upavāṇa :Phật quở đại đức Upavāṇa chuyện đứng trước mặt Như Lai ( sắp nhập diệt) và tiền kiếp làm thần bảo vệ bảo tháp của Đức Phật Kassapa

8. Varanasi nước KASI

Nhóm Kiều Trần Như

 Kiều-trần-như và 4 đạo sĩ Bà-la-môn khác là Bạt-đề (Bhardrika – Bhaddiya), Bà-sư-ba (Vaspa – Vappa), Ma-ha-nam (Mahanama) và A-thuyết-thị (Asvajit – Assaji) 

+Tôn giả Kiều Trần Như Kaundinya – Kondanna [Top 80 vị trưởng lão]

+Tôn giả Vappa – vị Thánh Tăng thứ hai trong giáo pháp. [Top 80 vị trưởng lão]

+Tôn giả Bhaddiya – vị Thánh Tăng thứ ba trong giáo pháp. [Top 80 vị trưởng lão]

+Tôn giả Mahānāma – vị Thánh Tăng thứ tư trong giáo pháp. [Top 80 vị trưởng lão]

+Tôn giả Assaji – vị Thánh Tăng thứ năm trong giáo pháp. [Top 80 vị trưởng lão] người khai thị cho ngài Sariputta đến với Đức Phật 

Tôn giả Nālaka – cháu trai của đạo sĩ Asita. [Top 80 vị trưởng lão] : có tâm nguyện xuất gia theo Đức Phật khi Đức Phật mới đản sanh , do được sự mách bảo của đạo sĩ A tư đà

ĐẠI TRƯỞNG LÃO MANTĀNIPUTTA PUṆṆA – cháy ngài Koṇḍañña

 

Liên quan đến tôn giả Yasa người thanh niên đầu tiên xuất gia

+Tôn giả DA XÁ [Top 80 vị trưởng lão]– Yasa người thanh niên đầu tiên xuất gia theo Phật ., con của một vị trưởng giàu có vào bậc nhất nhì ở thành Ba La Nại (Varanasi – Baranasi). Da Xá đã sinh ra và lớn lên trong khung cảnh giàu sang, đầy xa hoa nhung lụa. Cha mẹ cưng chiều, đã cấp cho chàng các phương tiện cao sang để hưởng một cuộc sống đầy đủ những thú vui vật chất. Bỗng một hôm, sau một buổi tối vui chơi thỏa thích cùng bạn bè, có ăn uống, đàn địch, múa hát, gái đẹp, chàng đã thức dậy thật sớm vào lúc nửa khuya. 

+Tôn giả Vimala – một trong bốn người bạn xuất gia theo Ngài Yasa.  [Top 80 vị trưởng lão]

+Tôn giả Subāhu – một trong bốn người bạn xuất gia theo Ngài Yasa.  [Top 80 vị trưởng lão]

+Tôn giả Puṇṇaji – một trong bốn người bạn xuất gia theo Ngài Yasa.  [Top 80 vị trưởng lão]

+Tôn giả Gavampati – một trong bốn người bạn xuất gia theo Ngài Yasa.  [Top 80 vị trưởng lão]

Người dân gần khu vực đó

+Cô bé Puṇṇā[Cận sự nữ] là cô bé giai cấp thấp cúng sữa, đề hồ và bánh trái trước khi Bồ tát ngộ ra tu trung đạo

+Nàng Sujātā (Cúng dường vi diệu) : [Cận sự nữ] là cô chủ của Punna và là con gái của ông triệu phú Senānī, ở tại làng Sena cũng gần đây thôi

+ Hai anh em Tapussa và Bhallika  Cúng Dường Vật Thực Đầu Tiên Lên Đức Phật & Quy Y Nhị Bảo Đầu Tiên 

 

+ Con gái người thợ dệt[Cận sự nữ](quán niệm đề mục chết) dân Alavi 

+Nandiya Về Trời – chuyện phước báu thanh tự lên cõi Dao Lợi Tại thành Bārāṇasī, có chàng Nandiya, là con trai của một gia đình có đức tin nơi Tam Bảo. Chàng cũng có đức tin như thế, là người hộ Tăng đắc lực, đúng theo sở cầu của cha mẹ. Khi trưởng thành, cha mẹ chàng tìm người nữ môn đăng hộ đối với gia tộc, định cưới con gái của cậu chàng tên là Revatī đem về nhà, nhưng nàng nầy lại là người không có đức tin nơi Tam Bảo, không quen bố thí, thọ trì giới nên chàng Nandiya không ưng cưới nàng làm vợ.

+Cận sự nữ Suppiyā (Cúng dường thịt đùi) : [Cận sự nữ]người đã cúng dường thịt đùi của mình cho 1 vị tăng bệnh khi không thể kiếm được thứ thịt được yêu cầu.

+Du sĩ lõa thể Upaka – BẢN HÙNG CA BẤT TỬ CỦA ĐẤNG ĐẠO SƯ

+ Trưởng lão ni Cāpā ( con gái người thợ săn) – câu chuyện liên quan đến Upaka

9. Nước  A Bàn Đề (Avanti)

Liên quan đến ngài Ca Chiên Diên

+Tôn Giả Ca Chiên Diên Katyayana – [Top 10 đệ tử Phật] luận Nghị Đệ Nhất là con của 1 quốc sư nước Avanti. Ngài từng theo tiên A Tư Đà học thuật Bà la Môn , sau đó vị đạo sĩ A tư Đà đã nói cho ngài rằng sẽ có người giỏi hơn ông ấy chuyển pháp luân ở vườn Lộc Uyển ( người đó Tất Đạt Đa)

 

10. Phi nhân ( Gồm Long vương, dạ xoa , phạm thiên, thiên chủ …)

Chư thiên cõi trời

+Sakka – [Nổi tiếng] Vị thiên chủ Đế Thích trị vì Tam thập tam thiên

+ Phạm thiên Sanamkumàra : xuất hiện khá nhiều trong Trường bộ kinh 

+ Chuyện về Sūjā -1 trong 4 người vợ tiền kiếp khi Sakka là thanh Magha

+Phạm Thiên Baka –[Nổi tiếng] Sự Tích Phật Lực Thứ Tám

+Đại Phạm Thiên Sahampati [Nổi tiếng] Thỉnh Đức Phật Thuyết Pháp  fff  ( Bài khác về Đại Phạm Thiên)

+Tích Nàng Patipūjikā (Sự Phụ) khéo tu phước thiên nữ lại về Tam thập tam thiên

+Tích Thiên Nữ Lājā (Cốm Rang) – làm thiên nữ nhờ cúng cốm rang cho ngài Đại Ca Diếp

+thiên nữ (người vợ tiền kiếp thứ 3 của Trưởng Lão A Nậu Lâu Đà ) cúng vải phấn tảo

+TỨ ĐẠI THIÊN VƯƠNG – CATUMMAHĀRĀJĀ

+ đại vương Vessavana (Tỳ-sa-môn) – là 1 trong tứ đại thiên vương xuất hiện trong trường bộ kinh Bài kinh số 032 :  Kinh A-sá-nang-chi (Atānātiya sutta)

+ Phạm thiên Ghaṭikāra – người dâng y phục cho Phật lúc ngài đi xuất gia ( thợ săn)

+ CÂU CHUYỆN VỀ HAI VỊ THIÊN SĀTĀGIRA VÀ HEMAVATA (KINH HEMAVATA)

+ Chuyện về 2 vị thiên Ankura và Indaka – khi Phật bay lên Tam thập Tam thiên

Ma vương – và ma chúng

+Ma Vương Vasavattī – Ma Ba Tuần ( Thiên Chủ của Ma cung)     [Nổi tiếng]  [Cừu nhân]

+Tích con Gái Ma Vương – liên quan đến Bà la môn Māgandiyā gả con gái cho phật

Long vương ( rồng chúa)

+ Chuyện về Long vương Maniakkhita và 3 chuyến viếng thăm Sri Lanka của Đức Phật  [Quỷ thần]

+Rồng Chúa Nandopananda [Quỷ thần] ]

Quỷ thần 

+ Sự thuyết giảng bài kinh Suciloma và câu chuyện liên quan đến 2 dạ xoa Kharaloma và Suciloma

+Tích nữ dạ xoa Vañhiṭṭhiṃ (Thạch Nữ) [Quỷ thần] ]– Oan oan tương báo nhiều đời

+Dạ Xoa Ālavaka [Quỷ thần] ]

+Mẹ dạ xoa [Quỷ thần] ]nữ dọa xoa là mẹ tiền kiếp của 1 chú sadi. Là người hỗ trợ chú sadi đi đúng đường mỗi khi thối thất .

Ngạ quỷ liên quan đến ngài Mục Liên

+Tích Ngạ Quỷ Mình Trăn – Ác nghiệp tiền kiếp của tên trộm lại còn đốt phá hương thất [Quỷ thần] ]

+Tích Ngạ Quỷ Mình Rắn – ác báo của việc đốt phá thảo xá của Độc Giác Phật [Quỷ thần] ]

+Tích Ngạ Petavatthu (Quỷ Đập Đầu) – ác báo cho kẻ ngu hại Độc Giác Phật [Quỷ thần] ]

+Tích Ngạ Quỷ mình người đầu heo [Quỷ thần] ]

+ngạ quỷ hình dáng bộ xương [Quỷ thần] ]

Con vật liên quan Cuộc đời Đức Phật

+Ngựa Kiền Trắc  (Kanthaka) [Nổi tiếng]  [Nhóm khác]  chú ngựa của Bồ Tát Siddartha

+Thần rắn Mucilinda – lấy thân che cho Phật khi ngài mới chứng chánh đẳng giác [Nổi tiếng]

+TÂM TỪ CỦA BỒ TÁT THÁI TỬ SIDDHATTHA – THÁI TỬ CỨU THIÊN NGA

+VOI NÀLÀGIRI : [Nhóm khác]  do Devadatta và A Xà Thế sắp đặt hại Phật

+Voi chúa Pālileyyaka  : [Nhóm khác]  Khi Phật ngự ở nước Kosambi.

11. Người khác

Các tỳ kheo cùng tên Tissa

+Đại Đức Tissa Padhāna kammika (Tinh Cần khổ hạnh)

+Tích Tissa Nhà Sư Trẻ (hay Chê)

+Đại Đức Tissa Giữ Y – tham y tái sanh làm rận

+Đại Đức Tissa Cúng Dường Cao Thượng

+Trưởng Lão Padhānikatissa (Đề Xá Tinh Tấn Thiền ) – khó thay tự điều phục

+Đại Đức Tissa (Đề Xá) Ở Rừng – chủng tử Phật tái lai làm con Phật

+Trưởng Lão Tissa Đề Xá Và Anh Thợ Ngọc – con ngỗng oan nghiệt

+Đại Đức Tissa Thúi Thây – ác nghiệp tiền kiếp giết và thịt chim

+Đại Đức Tissa Thị Xã không phóng dật và tiền kiếp chim Anh Vũ ( Đức Phật) , Đế Thích (A Nan Đà)
+Tích Trưởng Lão Tissa – ông sư ương ngạnh khó dạy

Các chú Sadi ( có cả thánh đệ tử)

+ Sadi Sukha (Hạnh Phúc) – đời sống an vui do tiền kiếp cùng dường cơm Độc Giác Phật

+Sadi nhỏ tuổi ( đệ tử Tissa Đề Xá) – tròng mắt bị bể không sầu không oán

+Sadi Sumana – chuyện dùng thần thông lấy thuốc cho Trưởng lão Anuruddha và tiền kiếp

+Saṅkicca ( Sadi Đòn Xóc ) – sadi 7 tuổi kiếp chót của vị sẽ đắc la hán

+Sadi có mẹ tiền kiếp là 1 nữ dạ xoa. Được người mẹ dạ xoa hộ đọ những lúc thối thất.

 

Các tỳ kheo phạm lỗi

Cư sĩ khác

6 vị thầy dị giáo thời Phật

Nigantha Nātaputta (Nāthaputta) – người lãnh đạo Niganthā ( 1 trong 6 vị thầy dị giáo thời Phật)      [Nổi tiếng]

Makkhali Gosāla , 

Ajita Kesakambala ,

Pakudha Kaccāyana

Sañjaya Belaṭṭhaputta)

Ngoại đạo sư Purana Kassapa – nhảy sông tự tử sau vụ thi triển thần thông

Những người có ác hạnh khác

 

Bài viết đang cập nhật

[Top 10 đệ tử Phật]  [Top 80 vị trưởng lão]  [Top trưởng lão ni]  [Cận sự nam]  [Cận sự nữ]  [Cừu nhân]  [Người]  [Tỳ kheo]  [Nhóm khác]   [Quỷ thần] ]   [Nổi tiếng]

Sách điển từ Online – Thời Phật tại thế Tâm Học 2022 : một cuốn sách dạng webs , sưu tầm các tài liệu về Cuộc đời Đức Phật , câu chuyện tại thế và tiền kiếp. Ngoài ra sách còn tra cứu những người và cuộc đời của người đó cùng thời Phật tại thế

Hits: 350

Post Views: 917