Giới thiệu qua về qua Thời Phật tại thế Tâm Học 2022 là cuốn sách điên tự Online được Tâm Học soạn từ các bài viết, các tác phẩm nổi tiếng xoay quanh câu chuyện Cuộc đời Đức Phật:

+ Lịch sử ( lược sử) Đức Phật ; các mốc thời gian quan trọng trong cuộc đời ngài.

+ Câu chuyện Phật tài thế là những câu chuyện về Đức Phật , các vị đệ tử tỳ kheo , tỳ kheo ni trong quá trình truyền bá chánh pháp

+ Câu chuyện tiền kiếp là những câu chuyện giải thích về nguyên nhân đời trước, mối tương quan duyên khởi giữa Đức Phật và các vị đệ tử ( chủ yếu Tiểu Bộ Kinh Nikaya )

+ Ngoại truyện về Đức Phật : là những câu chuyện liên quan đến Đức Phật và các thánh đệ tử từ nhiều nguồn có tính chất truyền miệng , hoặc sáng tạo nhằm mục đích phương tiện , tính xác thực không cao.

+ Thánh tích gồm các địa danh bao gồm nước , thành trì, khu tịnh xá, vườn : nơi gắn liền với thời kỳ độ sanh của Phật

+ Phần Đức Phật giới thiệu về Đức Phật, nơi sinh nơi mất ,nơi thành đạo , tính cách , đặc điểm hoằng pháp…

+ Phần các vị đệ tử : thập đại đệ tử, tỳ kheo , tỳ kheo ni ,các hàng cư sĩ , phi nhân ( các vị trời, ma , các con vật).

+ Các tác phẩm liên quan là phần giới thiệu nguồn nội dung mà Tâm Học sử dụng ; ngoài ra còn sử dụng từ các trang webs Phật giáo lớn như phatgiao.org.vn , thuvienhoasen.org, daibaothaptaythien.com , tuvienquangduc.com…

Mục đích chính là cho bản thân tra cứu , nội dung sao cho chuẩn xác không bị trùng lặp quá nhiều … Ngoài ra cũng để thống nhất giữa bản Kinh Nikaya và A Hàm . Các bài viết có thể giữ nguyên gốc của các tác giả , cũng có bài là trộn nhiều nguồn khác nhau . Nội dung của các câu chuyện thời Phật tại thế, tiền kiếp có thể có thực , cũng có nhiều phần hư cấu với mục đích phương tiện. Người xem chỉ nên quan tâm nhiều đến phần đạo lý cốt lõi của những câu chuyện , vì phần lớn là không thể xác thực có thật hay không; phụ thuộc rất nhiều vào lòng tin sự thẩm định của mỗi người:

+ Nhân quả của những việc làm thiện ác.

+ Phương pháp tu hành để giải thoát , kinh nghiệm tu tập qua nhiều ví dụ

+ Học được lối sống chuẩn mực , đạo đức của Đức Phật và các nhân vật trong thời kỳ của ngài.

Vì là cuốn sách ONline nên nội dung sẽ cập nhật theo thời gian , tùy vào khả năng của người soạn. Vì cũng chỉ là hàng hậu học , nghe pháp qua mạng , tra cứu kinh nên tầm thế nào thì soạn được như vậy.

Sách điển từ Online – Thời Phật tại thế Tâm Học 2022 : một cuốn sách dạng webs , sưu tầm các tài liệu về Cuộc đời Đức Phật , câu chuyện tại thế và tiền kiếp. Ngoài ra sách còn tra cứu những người và cuộc đời của người đó cùng thời Phật tại thế

Hits: 44