Phẩm Phổ Môn và giảng giải

Nội dung chủ yếu là cầu xin sự tha lực của Bồ Tát Quán Âm , những năng lực của Bồ Tát và thứ 3 là làm theo hạnh nguyện của Bồ Tát .. Kinh này được tác giả blog bật đi bật lại nghe rất nhiều lần trong nhiều năm qua ( vì công việc nên chỉ nghe được thôi , mỗi ngày đều đặn 1 lần ).. Phẩm Phổ Môn này còn được có tên gọi khác là Kinh cầu an , hay đọc tụng ở 1 số chùa miền Bắc.

Ý riêng của tác giả blog tamhoc.org

Kinh Phổ Môn – hay Phẩm Phổ Môn là 1 phẩm nhỏ từ kinh Diệu Pháp Liên Hoa Kinh ,thuộc Phật giáo Đại thừa nói về công hạnh của vị Bồ Tát – Quán thế âm. Quán thế âm bồ tát là vị Bồ tát được xuất hiện ở phim Tây Du ký của Trung Quốc , Hồng Kong , Đài Loan ; ngoài ra còn có phim Quán Âm truyền kỳ.

File chia sẻ từ nhiều nguồn 

Phẩm Phổ Môn – đạo phật ngày nay – Thượng tọa Thích Nhật Từ

1 nguồn khác – Phẩm phổ môn

Phổ môn giảng giải – budaedu.org

Hits: 217

Trả lời