Ebook Cẩm nang người Phật tử gồm 3 tập

Lời Dẫn
Bạn thân mến:
Tập sách Cẩm Nang của Người Phật Tử – Tập III (Buddhism 301- Questions and
Answers) được biên soạn tiếp theo Tập I và Tập II nhằm nâng cao kiến thức Phật học
dành cho những Phật tử sơ cơ mong muốn tìm hiểu sâu hơn về Phật học. Tập này tập
trung vào một số vấn đề Phật học căn bản của cả hai truyền thống: Nguyên thủy và Phát
triển, đặc biệt là về triết lý tu tập và lịch sử phát triển tư tưởng của Phật giáo. Chúng tôi
đã cố gắng không dám đi sâu hơn vào những khác biệt thú vị giữa các tông phái. Do vậy,
các cụm chủ đề chọn lọc ở đây là phần mở rộng những kiến thức căn bản đã được giới
thiệu trong các Tập trước.
Để có một cái nhìn bao quát và xuyên suốt, chúng ta không thể bỏ qua những kiến
giải quan trọng về “triết lý giác ngộ” được trình bày trong Luận tạng vốn đã được trau
chuốt, thanh lọc qua nhiều thế hệ của lịch đại Tổ sư. Những kiến giải này sẽ giúp chúng
ta thấy được vai trò và giá trị đích thực của ba ngôi Tam Bảo, những cống hiến vô cùng vĩ
đại cho sự nghiệp giác ngộ chung của muôn loài chúng sinh. Chúng ta sẽ lặng mình khi
biết rằng, trong thời Nguyên thủy, chư lịch đại Tổ sư đã bảo vệ truyền thống và sinh
mệnh giác ngộ của Phật giáo trong suốt hơn bốn trăm năm mà không hề có giấy, bút, hay
1
viện bảo tàng nào. Tất cả chỉ được lưu giữ trong kí ức và được lưu truyền bằng miệng
(khẩu truyền).
Để giới thiệu, dù chỉ là đại cương, về lịch sử tư tưởng và triết học Phật giáo trong
khuôn khổ của một cẩm nang nhỏ bé quả thật là khó khăn. Chúng tôi đành phải đã bỏ qua
mọi chi tiết và chỉ đề cập đến sự kiện chính, được chọn lọc sao cho phù hợp với kiến thức
căn bản về Phật học mà thôi. Làm cho đơn giản quả thực là khó biết bao lần so với làm
cho rờm rà!
Tác giả chân thành tri ân những công trình nghiên cứu quan trọng mà tác giả đã
dựa vào khi biên soạn tập sách này, nhất là các tác phẩm của các nhà Phật học trứ danh
D.T. Suzuki, Edward Conze và Nalinaksha Dutt. Đây là những tác phẩm không thể bỏ
qua khi nghiên cứu về mối liên hệ giữa Phật giáo Nguyên thủy và Phát triển. Cũng xin
lưu ý rằng, danh từ Tiểu thừa và Đại thừa được dùng ở đây gắn liền với ý nghĩa lịch sử
phát triển của tư tưởng và triết học. Cả hai đều mang ý nghĩa và giá trị lịch sử quan trọng
như nhau trên nhiều lĩnh vực.
Ước mong rằng, tập sách sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quát với những gợi ý cần
thiết để từ đó bạn đọc có thể đi sâu hơn vào đời sống Phật giáo trên cả hai phương diện,
nghiên cứu và tu tập.
Los Angeles, mùa Thu 2011
Khai Thien, Ph.D.,

Link tải :

[   ]

camnangpt1.pdf2020-11-19 05:17862K 

[   ]

camnangpt2.pdf2020-11-19 05:17595K 

[   ]

camnangpt3.pdf2020-11-19 05:16906K 


Là cuốn sách tác giả blog tìm được trên mạng , mới xem qua … Nếu thấy hay sẽ chuyển thành dạng dễ đọc

Hits: 383

Trả lời