Home Dùng phúc đức cải lại tướng số Trần Hi Di (Trần Tổ) là một trong những tổ sư của Lão giáo, sau khi đắc đạo, biết được quan Thái Thú Lưu Tĩnh là vị ân nhân của mình trong 3 kiếp trước. Vì muốn tìm cách dẫn độ vịRead More →

Home Có những người tự thấy bản thân rất có bản sự nhưng đường công danh lại trắc trở, gập ghềnh. Họ có thể chọn than thân trách phận hoặc tiếp tục nỗ lực, nhưng nếu trong mệnh của một người không có “phú”, có “danh” vậy làm sao mớiRead More →

Home Mạng xã hội đang chia sẻ hình ảnh cậu bé 12 tuổi ở Hà Giang đang oằn mình cõng gạch lên bản. Mỗi viên gạch nặng khoảng 12kg, cậu được trả 2.000 đồng, quãng đường lên bản khá xa và dốc ngược, xe máy không lên được. Sùng MíRead More →

Home Nguồn : Phatgiao.org.vn Xe, tjee, về Chu Lợi Bàn Đặc https://thuvienhoasen.org/a10334/truong-lao-chu-loi-ban-dac-c-lapanthaka “Thế tôn nói bụi là muốn nói bụi ở bên ngoài hay bên trong? Mà bụi ở bên trong là gì? Đó là các phiền não, tham, sân, si, áo, mạn, nghi, tà kiến… Trừ sạch được cácRead More →

Home Lời tác giả blog Viên Hoàng cư sĩ trong cuốn sách Phật giáo Trung Quốc : Liễu phàm tứ huấn khi còn trẻ gặp nhiều lận đận . Khi còn nhỏ là 1 cậu bé thông minh, lớn lên nhận 1 vị đạo gia ( đạo sĩ ) làmRead More →