Home NSGN – Tượng Đức Phật thiền định trên đài tọa là những cuộn tròn của thân rắn Mucilinda (còn gọi Muchalinda/Mucalinda; âm Hán Việt: Mục Chân Lân Đà) và được Mucalinda vươn những chiếc đầu phủ che từ phía sau lưng trước kia vốn không có trong tập thànhRead More →

Home  Tháng Năm 18, 2020Dhamma Nanda937 Views  0 CommentsTRANH CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT DHAMMA – ADHAMMA (ĐÚNG PHÁP VÀ SAI PHÁP) Vào khoảng thời gian cuối hạ thứ 9, chưa đến hạ thứ 10 của Đức Phật Gotama, một sự kiện xảy ra tại ngôi chùa Ghositārāma, xứ Kosambī như sau:Read More →

Home Chuyện có nhân duyên từ việc âm mưu của Đề Bà Đạt Đa cấu kết với A Xà Thế hại Phật SỰ TÍCH PHẬT LỰC THỨ BA ÐỨC PHẬT CẢM THẮNG VOI NÀLÀGIRI SỰ TÍCH PHẬT LỰC THỨ BA ÐỨC PHẬT CẢM THẮNG VOI NÀLÀGIRI -ooOoo- Ðức Phật cảmRead More →

Home     Bài viết được lấy từ nhiều nguồn Từ https://www.duhoctrungquoc.vn/wiki/vi/Ng%E1%BB%B1a_Ki%E1%BB%81n_Tr%E1%BA%AFc Ngựa Kiền Trắc hay Kiền Trắc Mã (tiếng Phạn: Kanthaka) hay còn gọi là ngựa Kiền là con ngựa trắng ưa thích của thái tử gia Tất Đạt Đa (Siddhartha) tức là Phật Thích Ca sau này. Tương truyền rằng, sau khi đưa thái tử gia Siddhartha xuất gia trởRead More →

Home Tâm Từ Của Bồ Tát Thái Tử Siddhattha – Cứu Thiên Nga  Tháng Năm 17, 2020Dhamma Nanda795 Views  0 CommentsTRANH CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT 6. TÂM TỪ CỦA BỒ TÁT THÁI TỬ SIDDHATTHA – THÁI TỬ CỨU THIÊN NGA Thái tử Siddhattha đang ngồi chơi nơi vườn hoa, bỗng ngheRead More →