https://thuvienhoasen.org/a28501/phap-vo-vi-va-phap-huu-vi PHÁP VÔ VI VÀ PHÁP HỮU VIMinh Tuệ Đỗ Minh “Đức Phật dạy những gì, có thể dùng vài từ ngắn gọn để nói được không?”. Tất nhiên là có thể: Phật dạy “Khổ và thoát khổ”, “Bốn sự thật”, “Tám vạn bốn ngàn pháp môn”, “Hành thiện, không hành ác,Read More →

  https://thuvienhoasen.org/a31064/hanh-cua-dat HẠNH CỦA ĐẤTThích Trung Định Đất trong thuật ngữ chung là các vật chất nằm trên bề mặt Trái Đất, có khả năng hỗ trợ sự sinh trưởng của thực vật và phục vụ như là môi trường sinh sống của các dạng sự sống động vật từ các vi sinh vật tới các loài động vật nhỏ. Đất vô cùng quan trọng cho mọi loại hình sự sống, vìRead More →