Skip to content
We'll be happy to help. Call Us Today: +1800-222-9876

“Kinh Pháp Cú” Dhammapada là một trong 15 quyển kinh thuộc Tiểu Bộ Kinh trong Kinh Tạng Pali. Ðây là một quyển kinh Phật giáo rất phổ thông và đã được dịch ra nhiều thứ tiếng quan trọng trên thế giới. Nhiều tác giả coi bộ kinh này như là Thánh Thư của đạo Phật.

“Pháp” có nghĩa là đạo lý, chân lý, giáo lý. “Cú” là lời nói, câu kệ. “Pháp Cú” là những câu nói về chánh pháp, những lời dạy của đức Phật nên “Kinh Pháp Cú” còn được gọi là “Kinh Lời Vàng” hoặc “Lời Phật Dạy“.

Kinh Pháp cú ( hình ảnh , song ngữ

 

Tham khảo chính ở thuvienhoasen.org

– Kinh Lời Vàng (Giới Đức Minh Đức Triều Tâm Ảnh)
– Kinh Pháp Cú (Thích Minh Châu)
– Kinh Pháp Cú (Thích Minh Châu, Thích Thiện Siêu)
– Kinh Pháp Cú – 423 Lời Vàng Của Đức Phật (Thích Nhật Từ)
– Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải (Thích Phước Thái)
– Kinh Pháp Cú (Dhammapada (Lời Vàng Phật Dạy) Thích Thiện Siêu
– Kinh Pháp Cú (Dhammapada) – Đa Ngữ: Việt – Anh – Pháp – Đức
– Tích Truyện Kinh Pháp Cú (Viên Chiếu)
– Chú Giải Kinh Pháp Cú Trọn Bộ 4 Quyển (Pháp Minh)
– Kinh Pháp Cú – Thiện Nhựt tìm hiểu  (Thiện Nhựt)

Hits: 2

Website chia sẻ kiến thức , những tâm đắc về đạo Phật , cổ nhân xưa của 1 cá nhân ( không phải tổ chức , chùa ) . Mọi ý kiến đóng góp, khiếu nại xin gửi về hòm thư [email protected] . Điều khoản , nội quy

Copyright 2020 @ Thiết kế bởi DragonKnightMT