Home Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV  Phẩm Tỳ Khưu: tinh xá Pubbārāma “Yo have daharo bhikkhu,Yuñjati buddhasāsane;Somaṃ, lokaṃ pabhāseti,Abbhā muttova candimā”. “Tỳ kheo tuy tuổi nhỏSiêng tu giáo pháp Phật,Soi sáng thế gian nầy,Như trăng thoát khỏi mây”. Đức Đạo Sư khi ngự tại Pubbārāma, đề cập đến SadiRead More →