Home Trích trong tập 1 : Một cuộc đời Một vầng nhật nguyệt” của HT Giới Đức https://thuvienhoasen.org/p53a20952/giac-mong-cua-duc-vua-suddhod-na Giấc MộngCủa Đức Vua Suddhodāna Cuộc sống cứ vẫn diễn ra đều đặn với những sinh hoạt bình thường. Tuy nhiên, trong Cung Vui không còn những cuộc vui rộn rã nhưRead More →

Home ĐỨC PHẬT VỀ THÀNH KAPILAVATTHU TẾ ĐỘ HOÀNG TỘC SĀKYA. *Vua Suddhodana cho sứ giả thỉnh Đức Thế Tôn: Đức Thế Tôn an cư mùa mưa lần thứ nhất nơi Isipatana Migādāya, khi mãn hạ, Ngài ngự đến khu rừng Uruvelā để tế độ ba đạo sĩ Kassapa thờRead More →

Home PHẨM KULAVAKA – Tiểu bộ kinh Theravada 35.CHUYỆN CON CHIM CÚT (Tiền thân Vattaka) Có cánh không bay được …, Câu chuyện này, khi đang du hành ở xứ Ma-kiệt-đà, bậc Ðạo Sư đã kể về lửa rừng bị dập tắt.. Một thời Thế Tôn đang du hành trongRead More →

Home PHẨM APANNAKA – Tiểu bộ kinh Theravada 7. CHUYỆN NÀNG LƯỢM CỦI (Tiền thân Katthahàri) Kính thưa bậc Ðại Vương… Câu chuyện này được bậc Ðạo Sư kể khi ở Kỳ Viên về nàng Vàsabhakhattiyà. Câu chuyện sẽ được tìm thấy trong Chương mười hai, Tiền thân Bhaddasala (số 465). TruyềnRead More →