Tu theo Phật có khó không?


Tự cao, Ngã mạn, Ỷ lại, Tham gian và Ái nhiễm là liều thuốc độc đưa người đến chỗ chết.

Nóng nảy, Đua tranh, Thù hiềm, Ganh tị, Độc ác là nấc thang dắt người xuống hố địa ngục.

Xu hướng, Dị đoan, Tà kiến, Ái dục và Si mê là nguồn gốc của sự luân hồi sanh tử.

Từ bi, Hỷ xả, Bác ái, Khoan dung…là giọt mưa cam lồ nhuần gội.

Bố thí, Trì giới, Nhẫn nhục và Tinh tấn… là diệu dược cứu nguy tâm hồn sa đọa.

Thiền định, Trí huệ, Giải thoát và Chơn như… là nấc thang lên đến Niết-bàn tột đỉnh.

Mỗi người có sẵn đèn lòng
Tự mình soi lấy, chớ trông tầm ngoài
Cũng đừng ỷ lại vào ai
Phật, Tiên, Hiền, Thánh, chính ngay tự mình.

(st)

Mời quý vị cùng xem thêm pháp thoại: Tu theo Phật có khó không do ĐĐ. Thích Phước Tiếnthuyết giảng.Nguồn : Source link

Hits: 0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *